« wróć...Koło Naukowe Zarządzanie z ludzką twarzą

kolo-naukowe-zarzadzanie-z-ludzka-twarza-san-warszawa-2

Serdecznie zapraszamy Studentów SAN Warszawa do udziału w Kole Naukowym „Zarządzanie z ludzką twarzą”.

 

Koło Naukowe zajmuje się wymianą doświadczeń zarówno naukowych jak i praktycznych. Spotkania w ramach Koła Zarządzania będą dotyczyły: dyskusji naukowych, metod prowadzenia badań naukowych, kwestii publikacji prac naukowych. Odbywać się także będą  spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej. 

Cele koła naukowego

cele-kola-naukowego-san-warszawa-2

Cele koła naukowego "Zarządzanie z ludzką twarzą":

 • pogłębianie wiedzy w zakresie zarządzania
 • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym
 • współpracę z innymi kołami naukowymi, mającymi tożsamy przedmiot funkcjonowania
 • współpracę członków Koła we wspólnym kształceniu i rozwiązywaniu zadań naukowych.

 

 

Realizacja celów koła naukowego

realizacja-celow-kola-naukowego-zarzadzanie-san-warszawa-1

Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • organizację spotkań o charakterze naukowym i konferencji naukowych
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • kontakty z przedstawicielami środowiska naukowego oraz
 • instytucji promujących różne formy zarządzania
 • współpracę z innymi organizacjami studenckimi
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Koła Naukowego Zarządzanie z ludzką twarzą
Format: pdf
258 KB
Statut Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie z ludzką twarzą
Format: pdf
2.09 MB
Plan działalności koła naukowego
plan-dzialalnosci-kola-naukowego-zarzadzanie-san-warszawa-1
 • 28 listopada 2022 r. - Udział w Konferencji pt. „Jakość w zarządzaniu” Organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Total Quality Management Instytut Zarządzania Akademii Sztuki Wojennej Warszawa, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 blok nr 14 00-910 Warszawa ( hybrydowo)

 

 • 1 grudnia 2022 r.- Udział w Międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ ESTET Wydarzenie pt. "Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie"

 

 • 7 kwietnia 2023 r.- Udział w ІІ Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej p. „Rozwój edukacji i nauki jako strategii formowania kultury przyszłości”, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa Kyiv, Pyrohowa 9 ( online)

 

 • grudzień 2022 r., marzec 2023 r., czerwiec 2023 r.- spotkania członków i opiekunów koła, raz na trzy miesiące 
Zapisy do koła naukowego
zapisy-do-kola-naukowego-zarzadzanie-san-warszawa

Zainteresowanych Studentów zapraszamy do kontaktu: 

dr Adam Kałowski – Opiekun naukowy Koła Zarządzania 

e-mail: akalowski@san.edu.pl