Kielce

Kielce

 

Społeczna Akademia Nauk filia w Kielcach
Kieleckie Centrum Biznesu
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
V piętro, pokój 505 
tel. 517 317 117

 

e-mail: kielce@san.edu.pl

Dziekanat

W dniach 01-05.05.2024r. dziekanat nieczynny.

 

Godziny pracy:   

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30

 

W trakcie zjazdów

Sobota w trakcie zjazdów (nie on-line) 8.00 - 14.00

Kierownik Dziekanatu
mgr Anna Pożoga
e-mail: apozoga@san.edu.pl

 

Z-ca-kierownika-dziekanatu
mgr Lidia Wolska-Sikora
e-mail: lwolska-sikora@san.edu.pl

 

Specjalista ds. obsługi studentów i studiów podyplomowych
mgr Patrycja Ułasiewicz
e-mail: pulasiewicz@san.edu.pl