Prawo
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
niestacjonarne 60 osób


Sukces osiągnięty wytrwałą i sumienną pracą, prestiżowy zawód, cieszący się uznaniem i szacunkiem społecznym. Właśnie dlatego warto wybrać Prawo.


Wiedza przekazywana studentom przez specjalistów, kreowanie w nich umiejętności praktycznych, stosowanie nowatorskich programów, umożliwiających poznanie wszystkich aspektów wymarzonego zawodu, to tylko niektóre wyróżniki studiów prawniczych w Społecznej Akademii Nauk.

Celem kształcenia nakierunku Prawo jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, jak również wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. 

Dlaczego warto studiować Prawo w Społecznej Akademii Nauk?

Nowatorski model kształcenia
Nowatorski model kształcenia "law in action"
Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi
Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi
Ukierunkowanie na praktykę
Ukierunkowanie na praktykę
Wiele zniżek specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek specjalnie dla studentów SAN
Wykładowcy - parktycy: sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, radcy prawni i notariusze
Wykładowcy - parktycy: sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, radcy prawni i notariusze
Kursy przygotowujące do aplikacji
Kursy przygotowujące do aplikacji

Prawo w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Kacper Szczepański

 

Opłaty

Prawo SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

580 zł 480 zł*

II ROK12630 zł 530 zł*
III ROK12630 zł
IV ROK12690 zł 
V ROK10790 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2900 zł 2400 zł*

4060 zł 3360 zł*

II ROK3150 zł 2650 zł*4410 zł 3710 zł*
III ROK3150 zł 4410 zł
IV ROK 3450 zł 4830 zł 
V ROK3950 zł 3950 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6960 zł 5760 zł*
II ROK7560 zł 6360 zł*
III ROK7560 zł
IV ROK8280 zł 
V ROK7900 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 480 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

520 zł 420 zł*

II ROK12560 zł 460 zł*
III ROK12560 zł 
IV ROK12610 zł 
V ROK10710 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2600 zł 2100 zł*

3640 zł 2940 zł*

II ROK2800 zł 2300 zł*3920 zł 3220 zł*
III ROK2800 zł 3920 zł
IV ROK3050 zł 4270 zł 
V ROK3550 zł 3550 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6240 zł 5040 zł*
II ROK6720 zł 5520 zł*
III ROK6720 zł
IV ROK7320 zł
V ROK 7100 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 420 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Ideą przyświecającą kierunkowi jest takie ukształtowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to prawnicy–praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni. Jako jedyna uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski program case study (law in action), by już od pierwszego roku studiów uczyć studentów umiejętności stosowania prawa w praktyce. 

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Ekonomia / Przedsiębiorczość (do wyboru)
 • Psychologia / Socjologia (do wyboru)
 • Filozofia / Etyka (do wyboru)
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Nauka o państwie
 • Logika prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne – część ogólna
 • Prawo karne – część szczególna
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne – część ogólna
 • Prawo cywilne – część rzeczowa
 • Prawo cywilne – zobowiązania
 • Prawo cywilne – prawo spadkowe
 • Prawo cywilne – prawo rodzinne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Postępowanie karne
 • Postępowanie cywilne
 • Teoria i filozofia prawa
 • Doktryny polityczne i prawne
 • Prawo pracy w Polsce i UE
 • Ubezpieczenia społeczne / Ubezpieczenia zdrowotne (do wyboru)
 • Prawo finansowe
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo gospodarcze publiczne w Polsce i UE
 • Historia ustroju i prawa polskiego
 • Prawo rzymskie
 • Powszechna historia ustroju i prawa
 • Prawa wolności i obowiązki człowieka i obywatela
 • Ustrój organów ochrony prawnej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo podatkowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo handlowe
 • Cyberprzestępczość
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Kryminalistyka z elementami kryminologii i medycyny sądowej
 • Prawo karne skarbowe / Postępowanie i prawo naruszeń interesów finansowych państwa (do wyboru)
 • Prawo ochrony środowiska w Polsce i UE / Prawo rolne w Polsce i UE (do wyboru)
 • Akademickie Forum Prawne
 • Paremie prawnicze / Łacińska terminologia prawnicze (do wyboru)
 • Prawo wyznaniowe / Prawo kanoniczne (do wyboru)
 • Prawo budowlane / Gospodarka nieruchomościami (do wyboru)
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające / Postępowanie zabezpieczające w Ordynacji Podatkowej (do wyboru)
 • Prawa człowieka i ich ochrona w prawie międzynarodowym / Prawa kobiet w systemie prawa międzynarodowego (do wyboru)
 • Warsztaty pisania pism procesowych
 • Prawo lotnicze i turystyczne / Prawo i ochrona granic przestrzeni powietrznej (do wyboru)
 • Międzynarodowe postępowanie karne / Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (do wyboru)
 • Arbitraż i mediacja / Polubowne rozstrzyganie sporów (do wyboru)
 • Praktyka zawodowa
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

Rekrutacja na kierunek Prawo

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Prawo”  wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1)i przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Prawo” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Prawo studia jednolite magisterskie SAN Łódź - specjalności

Koncepcja kształcenia na kierunku Prawo Społecznej Akademii Nauk zakłada elastyczność kształcenia poprzez oferowane specjalności. Oznacza to, że kształcenie jest dostosowywane do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i zapewnia spójność koncepcji z celami strategicznymi Uczelni i Wydziału. Studenci kierunku Prawo na studiach jednolitych magisterskich w Łodzi w ramach studiów mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy następujące specjalności:

Prawo w biznesie

 • Ochrona praw konsumenta
 • Postępowanie rejestrowe
 • Prawo papierów wartościowych
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Prawo ochrony konkurencji w UE
 • Prawo bankowe
 • Procedury podatkowe
 • Prawo spółek

Wymiar sprawiedliwości

 • Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji
 • Kontrola państwowa
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo o ruchu drogowym
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Moot court (warsztaty)
Wykładowcy

Opiekun kierunku Prawo SAN Łódź

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

Praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa. Specjalistka prawa konstytucyjnego, ochrony danych osobowych, zainteresowania badawcze oscylują wokół ochrony suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku, stanów nadzwyczajnych, wymiaru sprawiedliwości – założeń konstytucyjnych i reformy dostosowawczej, przemian ustrojowo-prawnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ustroju politycznego wybranych państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wobec postępów integracji europejskiej, prawa wyborczego w Polsce i wybranych państwach Europy, bezpieczeństwa państwa, usytuowania i funkcjonowania w praktyce organów władzy wykonawczej tj. Prezydenta i rządu w Rzeczypospolitej Polskiej i we Włoszech, kontroli konstytucyjności prawa, międzynarodowych standardów niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądownictwa, i administracji rządowej i terenowej. Uczestniczka konferencji i autorka licznych publikacji.

Wykładowcy kierunku Prawo SAN Łódź

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, prof. SAN
dr Piotr Mikołajczyk
dr Marcin Fiedukowicz
dr Mariusz Nyk
dr Konrad Koc
dr Małgorzata Nowastowska 
mgr Beata Janik 
Kariera

Prawo SAN Łódź – praca

Absolwent studiów na kierunku Prawo może podjąć pracę w organach władzy publicznej oraz w innych podmiotach. Będzie przygotowany do:

ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną
udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa
pracy w organach ochrony prawnej – sądy, prokuratura, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, biura organów kontroli państwowej itp.
pracy w podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, zarówno prywatnych, jak również państwowych i samorządowych
pracy w urzędach organów państwowych: organów władzy ustawodawczej, organów władzy wykonawczej, zwłaszcza organów administracji rządowej, organach władzy sądowniczej
pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
pracy w podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. NFZ)
pracy w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Prawo?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Fizjoterapia
Fizjoterapia
Prawo
Prawo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna