Informatyka
O kierunku

Czas trwania studiów:
3,5 roku

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Inżynier

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 120 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Na kierunku Informatyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zdobędziesz wiedzę z obszaru sieci komputerowych i systemów operacyjnych, technologii programowania, sztucznej inteligencji, aplikacji webowych i grafiki komputerowej.

Studia informatyczne w Społecznej Akademii Nauk są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz doświadczeni wykładowcy pomagają odnaleźć się i sprawnie poruszać w świecie współczesnych systemów komputerowych oraz teleinformatycznych. 

Kierunek Informatyka I stopnia w SAN Łódź dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych).  

Dlaczego warto studiować Informatykę I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)
Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)
Ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy
Ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy
Idące z duchem czasu interdyscyplinarne specjalności
Idące z duchem czasu interdyscyplinarne specjalności
Nowoczesna baza dydaktyczna
Nowoczesna baza dydaktyczna
Wartościowi partnerzy kierunku
Wartościowi partnerzy kierunku
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Informatyka I stopnia w SAN Łódź - opinie

“Informatycy to zdecydowane numery 1 na liście atrakcyjności zawodów i oczekiwań rynku pracy. Zarobki specjalistów w pewnych dziedzinach są od samego początku satysfakcjonujące i rosną wraz z rozwojem kariery."

 

Grzegorz Nowakowski

Informatyka I stopnia w SAN Łódź - mediateka

Opłaty

Informatyka SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

520 zł  420 zł*

II ROK12630 zł  530 zł*
III ROK12630 zł 
IV ROK5780 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2600zł 2100 zł*

3640zł 2940 zł*

II ROK3150zł 2650 zł*4410zł 3710 zł*
III ROK3150 zł 4410 zł 
IV ROK3900 zł  

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6240 zł 5040 zł*
II ROK7560 zł 6360 zł*
III ROK7560 zł
IV ROK3900 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 420 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

500 zł 400 zł*

II ROK12600 zł 500 zł*
III ROK12600 zł
IV ROK5720 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2500zł 2000 zł*

3500zł 2800 zł*

II ROK3000zł 2500 zł*4200zł 3500 zł*
III ROK3000 zł 4200 zł 
IV ROK3600 zł  

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6000 zł 4800 zł*
II ROK7200 zł 6000 zł*
III ROK7200 zł
IV ROK3600 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 400 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Informatyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bogata oferta zajęć praktycznych i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym dają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Język angielski
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Elementy socjologii/Podstawy psychologii/Podstawy filozofii (do wyboru)
 • Podstawy zarządzania/Podstawy ekonomii (do wyboru)
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Inżynieria dokumentów elektronicznych
 • Interfejsy użytkownika
 • Projektowanie graficzne
 • Wykorzystanie wzorców w technologiach internetowych
 • Elementy programowania w językach skryptowych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Metody implementacji systemów informatycznych
 • Podstawy programowania
 • Inżynieria dokumentów elektronicznych
 • Sieci komputerowe
 • Technologie internetowe
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Komunikacja człowiek-komputer
 • Projektowanie okablowania strukturalnego
 • Administracja sieciami Linux
 • Sieci bezprzewodowe
 • Analiza ruchu sieciowego / Wymiarowanie w sieciach IP
 • Projektowanie zabezpieczeń sieci komputerowych
 • Projektowanie sieci komputerowych
 • QoS w sieciach IP / QoS w sieciach bezprzewodowych
 • Bezpieczeństwo w systemach sieciowych
 • Administrowanie usługami katalogowymi
 • Wykorzystanie aplikacji Open Source do zarządzania urządzeniami sieciowymi / Analiza wydajności sieci IP

Rekrutacja na kierunek Informatyka I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Informatyka” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) matematyka i przedmiot do wyboru: fizyka lub informatyka. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Informatyka” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Informatyka I stopnia SAN Łódź - specjalności

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Informatyka w SAN Łódź pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) i teleinformatycznych oraz umożliwią ich użytkowanie i zarządzanie nimi.

Sztuczna inteligencja i eksploracja danych

Celem tej specjalności jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie wiedzy i odpowiednich umiejętności w zakresie podstaw sztucznej inteligencji, a w szczególności eksploracji danych. Sztuczna inteligencja w ostatnich latach doświadcza ogromnego rozwoju, co obserwujemy w otaczającym nas świecie. Coraz więcej firm, nie tylko informatycznych, docenia korzyści wynikające ze stosowania metod sztucznej inteligencji. Dostępność coraz większej ilości danych i konieczność ich przetwarzania oraz analizy sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów o kompetencjach dotyczących uczenia maszynowego i pozyskiwania użytecznej wiedzy z danych. Znajomość metod sztucznej inteligencji jest bardzo przydatna w eksploracji danych, a także w rozwiązywaniu wielu innych, rzeczywistych problemów, na przykład:

 • rozpoznawania obrazów,
 • klasyfikacji obiektów,
 • diagnostyki medycznej i technicznej.

 

Dlatego specjalność „Sztuczna inteligencja i eksploracja danych” wzbogaca studentów informatyki o znajomość podstawowych metod sztucznej inteligencji i umiejętność ich wykorzystania w różnych obszarach praktycznych zastosowań, m.in.

 • w biznesie,
 • bankowości,
 • przemyśle,
 • medycynie,
 • nauce i edukacji,
 • branży rozrywkowej,
 • marketingu,
 • turystyce.

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z napływem nowych danych, wymagających ich szybkiego przetwarzania, analizy i podejmowania decyzji w oparciu o te dane, tam sztuczna inteligencja okazuje się niezwykle przydatna. Dane mogą być różnego typu: numeryczne, lingwistyczne, w postaci obrazów cyfrowych, dźwięku, sekwencji filmowych, plików tekstowych, itd. Eksploracja ogromnych zbiorów takich danych, z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, to bardzo ważny i ciekawy obszar działalności zawodowej dla absolwentów kierunku Informatyka. Wiedza i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji dają też absolwentom tej specjalności możliwość zatrudnienia w firmach informatycznych, zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Dotyczy to pracy programistycznej, w której istotną rolę pełnią algorytmy uczenia maszynowego oraz inne metody sztucznej inteligencji, a także tzw. hybrydowe systemy inteligentne, które znajdują coraz większe zastosowanie praktyczne.

W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu:

 • poznawania różnych repozytoriów danych oraz podstaw eksploracji danych
 • metod wizualizacji danych - metod klasyfikacji i grupowania danych
 • inteligentnych baz danych i hurtowni danych
 • analizy różnych typów danych - metod wnioskowania na podstawie danych
 • reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji
 • różnych rodzajów inteligentnych systemów obliczeniowych
 • inteligentnych systemów hybrydowych i ich zastosowań
 • systemów biometrycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • metod rozpoznawania obrazów, dokumentów tekstowych, sygnałów dźwiękowych, itp.
 • metod sztucznej inteligencji w internecie (Big Data, Internet Rzeczy, inteligentne wyszukiwarki internetowe)
 • oprogramowania wykorzystywanego do uczenia maszynowego i innych zastosowań sztucznej inteligencji
 • języka Python i bibliotek programistycznych dla algorytmów sztucznej inteligencji, m.in. tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning)
 • wykorzystania chmury obliczeniowej do rozwiązywania rzeczywistych problemów z zastosowaniem sztucznej inteligencji Systemy przetwarzania i wizualizacji danych.

Sieci komputerowe i systemy operacyjne

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie projektowania, eksploatacji i administracji sieci i systemów informatycznych. Studia koncentrują się na m.in.:

 • lokalnych sieciach komputerowych i infrastrukturze teleinformatycznej,
 • sieciowych systemach operacyjnych (w szczególności Linux oraz Windows),
 • sieciach bezprzewodowych, bezpieczeństwie systemów sieciowych.

 

Absolwenci przygotowani są do pracy w ośrodkach projektujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych.

W czasie studiów na tej specjalności studenci, mając opanowane umiejętności w zakresie narzędzi informatyki, przyswajają sobie wiedzę z zakresu:

 • obsługi i podstaw administracji systemami operacyjnymi, w szczególności systemem Linux,
 • budowy systemów otwartych: typu Linux oraz systemów BSD,
 • sposobów licencjonowania systemów operacyjnych,
 • sposobów licencjonowania systemów operacyjnych,
 • podstaw administracji usługami katalogowymi, 
 • bezpieczeństwa i projektowania zabezpieczeń w systemach komputerowych,
 • tworzenia infrastruktury systemu informatycznego,
 • budowy systemu XWindow,
 • wstęp do programowania gniazd sieciowych oraz projektowania aplikacji KDE oraz Gnome,
 • wykorzystania aplikacji do zarządzania urządzeniami sieciowymi (w szczególności aplikacji niekomercyjnych),
 • tworzenia zaawansowanych aplikacji sieciowych.

Aplikacje webowe i technologie grafiki komputerowej

Celem specjalności Aplikacje webowe i technologie grafiki komputerowej jest kształcenie ukierunkowane przede wszystkim na zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych do: budowy interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika (w szczególności zdalnych interfejsów, czyli aplikacji webowych), projektowania grafiki i animacji (dwu i trójwymiarowych) oraz wizualizacji danych i modeli (dwu i trójwymiarowych).

 

W trakcie nauki studenci rozwijają swoje umiejętności wykorzystania ogólnie stosowanych środowisk takich jak:

 • środowiska projektowania i programowania witryn i aplikacji webowych (np. Dreamweaver, JavaScript, HTML5, CSS itp.),
 • edytory grafiki rastrowej i wektorowej 2D (np.: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator lub Corel Draw),
 • programy do budowy aplikacji multimedialnych (prezentacji, multimedialnych encyklopedii, przewodników itp.),
 • programy do modelowania i tworzenia animacji w przestrzeni 3D (np.: 3D Studio Max lub Blender)
 • programy do przetwarzania innych mediów takich jak: dźwięk i wideo.

Zdobyte umiejętności studenci wykorzystują do realizacji własnych projektów z rozmaitych obszarów: od prostych gier komputerowych lub aplikacji na urządzenia mobilne czy też witryn internetowych poczynając, a kończąc na elementach wirtualnej rzeczywistości i rozbudowanych portalach lub wortalach internetowych.

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • wykorzystania środowisk budowy witryn i portali internetowych,
 • budowy aplikacji multimedialnych (multimedialne encyklopedie, przewodniki, pomoce dydaktyczne itp.),
 • budowy i zarządzania witrynami i portalami internetowymi,
 • projektowania graficznego,
 • wykorzystania różnorodnych technologii grafiki komputerowej do wizualizacji swoich własnych wizji artystycznych,
 • tworzenia animacji i graficznych elementów interaktywnych stosowanych w komunikacji człowiek-komputer (UI/UX) oraz w innych interfejsach graficznych i multimedialnych użytkownika systemów komputerowych i sieciowych (np.: witryny, portale i wortale),
 • podstawowych metod akwizycji i przetwarzania obrazu rastrowego w tym także metod przetwarzania zdjęć (nie tylko cyfrowych),
 • podstawowych metod akwizycji, przetwarzania i osadzania dźwięku w aplikacjach multimedialnych,
 • grafiki trójwymiarowej i wizualizacji obiektów przestrzennych,
 • składu komputerowego oraz związanych z tą problematyką zasad oraz metod tworzenia i aplikacji publikacji prostych (np.: plakatów) i złożonych (np.: broszur reklamowych).
   

Najbardziej zaangażowani i zainteresowani studenci mają szansę poznać tajniki budowy gier komputerowych oraz budowy wirtualnej rzeczywistości.

Technologie programowania

Technologie programowania to specjalność, której celem jest ukierunkowanie studenta na projektowanie i implementację oraz – w dalszej kolejności – na testowanie, konserwację i administrowanie komponentami oprogramowania oraz systemami informatycznymi budowanymi w oparciu o te komponenty.

 

W ramach tej specjalności studenci rozwijają, uzupełniają i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • tworzenia programów komputerowych w językach programowania niskiego i wysokiego poziomu,
 • programowania z wykorzystaniem stylu obiektowego i funkcyjnego,
 • budowania aplikacji wspierających działanie przedsiębiorstw, w tym:
  • systemów klasy CRM i CMS,
  • portali internetowych lokujących się w dziedzinie e-commerce,
  • aplikacji gromadzących i analizujących dane o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wspierających podejmowanie decyzji biznesowych.

Poznając te obszary zastosowań języków i platform programistycznych student będzie miał możliwość zapoznania się z następującymi praktycznymi zagadnieniami związanymi z implementacją systemów informatycznych:

 • tworzeniem oprogramowania w oparciu o modele wielowarstwowe,
 • tworzeniem oprogramowania z wykorzystaniem wzorców projektowych,
 • budową oprogramowania w oparciu o technologię Java Enterprise Edition (JEE),
 • programowaniem z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych zgodnych ze standardem JEE,
 • wykorzystaniem ram/szkieletów aplikacyjnych (ang. frameworks) zarządzających cyklem życia komponentów aplikacji, realizujących wzorzec Dependency Injection m. in. Google Guice oraz Springframework,
 • integracją komponentów oprogramowania z użyciem platformy Java,
 • projektowaniem i implementacją relacyjnych oraz sieciowych (grafowych) baz danych,
 • wykorzystaniem API, ram programowych oraz komponentów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM, ang. Object-Relational Mapping), m. in. Java Persistence API oraz Hibernate,
 • budową aplikacji WEB, w tym – wykorzystaniem technologii pozwalających na tworzenie bogatych interfejsów użytkownika działających w oparciu o przeglądarkę internetową.
Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Informatyka SAN Łódź

dr inż. Agnieszka Siwocha
dr inż. Agnieszka Siwocha 

Wykładowcy kierunku Informatyka SAN Łódź

dr hab. inż. Andrzej Cader, prof. SAN
dr inż. Zbigniew Filutowicz
dr inż. Piotr Goetzen
dr inż. Konrad Grzanek
mgr inż. Andrzej Hemarn
dr inż. Jan Makuch
dr Alina Marchlewska
dr inż. Marek Matusiak 
dr inż. Wojciech Miksa
dr inż. Józef Paszkowski
prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
dr inż. Agnieszka Siwocha, prof. SAN
dr Grzegorz Sowa
Kariera

Informatyka SAN Łódź – praca

Absolwenci kierunku Informatyka I stopnia w SAN w Łodzi posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, grafika komputerowa, inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki.
 
Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako:

informatycy w dowolnej firmie oraz jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia)
graficy komputerowi w agencjach reklamowych lub mediach
specjaliści w studiach projektowych
konstruktorzy specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania
projektanci systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
specjaliści w zakresie analizy dużych masywów danych
administratorzy/operatorzy sieci i systemów teleinformatycznych
projektanci sieci kablowych i bezprzewodowych
główni informatycy/kierownicy zespołu
specjaliści ds. zabezpieczeń sieciowych
administratorzy lub operatorzy specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Informatyki mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Informatyka?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka