Bezpieczeństwo narodowe
O kierunku

Czas trwania studiów:
2 lata

Typ:
II stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
stacjonarne 80 osób, niestacjonarne 120 osób

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalna rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w pogłębioną wiedzę na studiach II stopnia z zakresu bezpieczeństwa oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i właściwego zastosowania uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej, a także umiejętności stosowania rozwiązań współczesnej praktyki bezpieczeństwa narodowego.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z zakresu bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego, co umożliwia skuteczne planowanie, organizowanie i prowadzenie działań zapobiegawczych i minimalizujących zagrożenia, a także rozwiązywanie złożonych sytuacji kryzysowych i zagrożeń bezpieczeństwa oraz prognozowanie przebiegu ich rozwiązania, a także przewiduje skutki podjętych działań przeciwdziałaniu eskalacji zagrożenia. 

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego posiada umiejętności komunikacyjne pozwalające mu efektywnie współpracować w ramach prac zespołowych, podejmować działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, przy jednoczesnym planowaniu własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo narodowe II stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów
Zajęcia prowadzone przez praktykujących w służbach mundurowych i administracji specjalistów 
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie
Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności miękkie 
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Udział w grach decyzyjnych i szkoleniu strzeleckim
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Praktyczne przygotowanie do pracy w służbach mundurowych
Liczne zniżki studenckie
Liczne zniżki studenckie 
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych
Pokazy sprzętu i wyposażenia służb mundurowych

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Hubert Brzeziński

 

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

560 zł 460 zł*

II ROK10710 zł 610 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2800 zł 2300 zł*

3920 zł 3220 zł*

II ROK3550 zł 3050 zł*3550 zł 3050 zł*

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6720 zł 5520 zł*
II ROK7100 zł 6100 zł*

Najniższa cena sprzed 30 dni: 460 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

540 zł  440 zł*

II ROK10690 zł  590 zł*

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2700 zł 2200 zł*

3780 zł 3080 zł*

II ROK3450 zł 2950 zł*3450 zł 2950 zł*

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6480 zł 5280 zł*
II ROK6900 zł 5900 zł*

Najniższa cena sprzed 30 dni: 440 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Bezpieczeństwo narodowe II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe umożliwiają przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz kształtowanie rozumienia podstaw teoretycznych wiedzy związanej z zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa państwa i jego organów, zarządzania kryzysowego, procesów społeczno-politycznych, umocowań prawnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz obronności państwa i bezpieczeństwa militarnego.
 
Koncepcja kształcenia na studiach kierunku bezpieczeństwo narodowe uwzględnia kształcenie specjalistów, których wiedza i znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa przygotowuje do pracy w administracji publicznej, siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, innych służbach mundurowych, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej oraz w instytucjach państwa zajmujących się ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.
 

Obszar kształcenia podstawowego i kierunkowego

 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Psychologia zagrożeń
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu kryzysowym
 • Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 • Historia wojskowości i bezpieczeństwa
 • Prawo obronne RP
 • Metody zwalczania korupcji
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
 • Prognozowanie i symulacja zagrożeń
 • Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie kryzysowe z zastosowaniem gier symulacyjnych
 • Profilaktyka i prewencja problemów społecznych
 • Kryzys i zagrożenia dla bezpieczeństwa UE
 • Cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego
 • Organizacyjne i formalno-prawne uwarunkowania zwalczania terroryzmu w Polsce

Obszar zajęć specjalnościowych (w zależności od wyboru specjalności)

Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Migracje w polityce bezpieczeństwa państwa i UE
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Siły zbrojne
 • Policja
 • PSP w zwalczaniu zagrożeń i wyzwań
 • Działania operacyjne

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności:

 • Centra zarządzania kryzysowego
 • Systemy zarządzania kryzysowego i ratownictwa
 • Administracja w systemie zarządzania kryzysowego
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Dowodzenie operacjami ratowniczymi
 • Ochrona ludności
 • Podstawy planowania cywilnego
 • Podmioty systemu zarządzania kryzysowego - zadania w systemie ratowniczym

Bezpieczeństwo militarne:

 • Uwarunkowania współczesnych konfliktów zbrojnych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Rodzaje sił zbrojnych
 • Logistyka obronności
 • Współczesna rewolucja militarna
 • Siły zbrojne w zarządzaniu kryzysowym
 • Przywództwo i dowodzenie w siłach zbrojnych

 

Specjalności

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia SAN Łódź - specjalności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 
Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym. W Społecznej Akademii Nauk wiemy, że najlepiej chłonie się wiedzę przez doświadczenie i obserwowanie specjalistów, dlatego nie zabraknie też zajęć praktycznych pod okiem specjalistów. 

Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

Specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy z zakresu znajomości zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz umiejętności sprawowania nadzoru nad zadaniami służb publicznych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Specjalność pozwala na zaznajomienie się z organizowaniem systemu ochrony osób i mienia, założeń Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP i stanów nadzwyczajnych państwa, współzależnościami między elementami struktur systemu bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego oraz zapobieganiem przestępczości oraz administrowaniem bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, funkcjonowaniem struktur społecznych w sytuacjach kryzysowych w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. Umożliwia nabycie umiejętności analizy i budowania scenariuszy wystąpienia zagrożenia, przy prawidłowym użyciu norm i reguł, by rozwiązać konkretne zadania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć pracę w: w instytucjach (rządowych, samorządowych) i służbach powołanych do ochrony ładu oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, w służbach takich jak: Policja, Służba Więzienna, straże gminne, Straż Pożarna, Służba Celna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, itd.); w jednostkach administracji publicznej, odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne, jak np. centra zarządzania kryzysowego, w organach i instytucjach kontrolnych, odpowiedzialnych za monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, jak przykładowo: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy itp.

Bezpieczeństwo militarne

Pozwala studentom na zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa, formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych praktycznych problemów dotyczących bezpieczeństwa militarnego poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, instrumentów, technik informacyjno- komunikacyjnych, a także planowanie i programowanie obronne, specyfiki sił zbrojnych, ich roli i znaczenia we współczesnym świecie. Absolwenci specjalności zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie podstaw dowodzenia, pracy sztabowej i kancelaryjnej. Ponadto w ramach specjalności przewidziano zdobycie wiedzy w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia oraz aspektów współpracy cywilno-wojskowej w rejonie kryzysów. Absolwent nabywa umiejętność analizowania polskiego i międzynarodowego prawa dotyczącego konfliktów zbrojnych, planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów dowodzenia, jak również wykorzystania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa militarnego w działaniach praktycznych związanych z obronnością kraju. Specjalność przygotowuje do pracy jako: specjalistów ds. bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariuszy służb takich jak: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Transportu Drogowego, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Oferuje przyszłym absolwentom wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, zasad i procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu kryzysowym. Specjalność kształci w zakresie rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w skali kraju, w tym w regionie łódzkim, a także organizowania działań w sytuacjach kryzysowych, jak i współpracy i skutecznej komunikacji z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych. W ramach specjalności student pozyskuje wiedzę z zakresu sił i środków krajowego systemu rozpoznawania skażeń i jego powiązań z systemem NATO, funkcjonowania systemu ratowniczego w RP pozwalającej zrozumieć powiązania między jego jednostkami oraz specyfikę imprez masowych i taktykę działań ratowniczych, a także źródeł, rodzajów, symptomów i przebiegu kryzysów psychologicznych, mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych oraz ogólnej metodyki interwencji kryzysowej. Absolwenci zostaną również wyposażeni w umiejętności z zakresu samodzielnej oceny sytuacji i inicjowania systemu ochrony przed skutkami użycia broni i środków masowego rażenia, planowania działań związanych z organizacją imprezy masowej. Studenci nabywają umiejętności stosowania innowacyjnych i kreatywnych metod i sposobów w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa obywateli z wykorzystaniem systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy jako specjaliści lub konsultanci ds. bezpieczeństwa w komórkach instytucji publicznych i przedsiębiorstw, w agencjach ochrony osób i mienia, jako pracownicy centrum zarządzania kryzysowego w strukturach zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej, oraz jako pracownicy służby cywilnej lub funkcjonariusze służby państwowej w służbach mundurowych: Policji, Strażach Miejskich (Gminnych), Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei itp., również w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Wykładowcy

Opiekunowie kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź

dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN
nadkomisarz w stanie spoczynku Sławomir Szymański
nadkomisarz w stanie spoczynku
Sławomir Szymański
inspektor w stanie spoczynku Paweł Karolak
inspektor w stanie spoczynku
Paweł Karolak
nadinspektor w stanie spoczynku Adam Maruszczak
nadinspektor w stanie spoczynku
Adam Maruszczak

Wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź

inspektor Paweł Karolak 
dr Jolanta Grębowiec-Baffoni 
dr Anna Rycaj-Pilipczuk
dr Grzegorz Robert Leśniewicz 
kom. dr Marcin Fiedukowicz 
dr Michał Podgórski
dr Michał Tumielewicz
dr Łukasz Wróbel
dr Magdalena Płachecka 
mł. insp. Joanna Kącka 
podinsp. Krzysztof Balcer 
nadkom. Katarzyna Kopycka 
mjr dr Janusz Szoblik 
Piotr Kinas 
dr inż. Wiesław Szot
mjr mgr inż. Daniel Jurewicz
mgr Stanisław Krasoń
kpt. mgr Łukasz Świątek
mgr Dariusz Walichnowski
Kariera

Bezpieczeństwo narodowe SAN Łódź – praca

Absolwent studiów na Bezpieczeństwie narodowym może realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych
w Służbach i inspekcji
w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa
w strukturach Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego
w organizacjach pozarządowych
w Służbie Więziennej
w organach administracji samorządowej
(gmina, powiat, województwo)
w ośrodkach doradczych
w strukturach Straży Miejskiej
w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Bezpieczeństwo narodowe?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Informatyka
Informatyka
Zarządzanie
Zarządzanie
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe