Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:
stacjonarne 60 osób, niestacjonarne 90 osób


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowuje do zdobycia pogłębionej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz wiedzy z zakresu filozofii, społecznych procesów rozwoju, wychowania, socjalizacji oraz nauczania – uczenia się, niezbędnej do profesjonalnych działań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. będzie potrafił udzielać pomocy i wsparcia rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka (ucznia).


Będzie znał zasady funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych, metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci (uczniów).

Poznasz w pogłębionym stopniu merytoryczne zagadnienia poszczególnych przedmiotów nauczania w przedszkolu i szkole. prowadzić proces dydaktyczno – wychowawczy oraz tworzyć autorskie programy nauczania, wspierania rozwoju dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi.

Dlaczego warto studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Społecznej Akademii Nauk?

Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Elastyczny program studiów regularnie dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Interdyscyplinarne i nowoczesne metody kształcenia
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Możliwość uczestniczenia w badanich naukowych
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne zniżki studenckie specjalnie dla studentów SAN

Film zrealizowany przez studentów Dziennikarstwa w Łodzi

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w SAN Łódź - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Tomasz Głowacki

 

Opłaty

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna SAN Łódź - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

510 zł 410 zł*

II ROK12540 zł
III ROK12540 zł
IV ROK12580 zł 
V ROK10750 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2550 zł 2050 zł*

3570 zł 2870 zł*

II ROK2700 zł3780 zł
III ROK2700 zł 3780 zł
IV ROK2900 zł 4060 zł
V ROK3750 zł 3750 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6120 zł 4920 zł*
II ROK6480 zł
III ROK6480 zł
IV ROK6960 zł 
V ROK7500 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 410 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

490 zł 390 zł* 

II ROK12520 zł
III ROK12520 zł
IV ROK12550 zł
V ROK10700 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2450 zł 1950 zł*

3430 zł 2730 zł*

II ROK2600 zł3640 zł
III ROK2600 zł 3640 zł 
IV ROK2750 zł 3850 zł
V ROK3500 zł 3500 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5880 zł 4680 zł*
II ROK6240 zł
III ROK6240 zł 
IV ROK6600 zł 
V ROK 7000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 390 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 1800 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

W swych działaniach, wynikających z założeń podstawy programowej oraz uwzględniających współczesne trendy w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, będzie skoncentrowany na dziecku (uczniu). Nadto, będzie potrafił twórczo podchodzić do zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju dziecka (ucznia) i możliwości jego uczenia się, w tym zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne dzieci (uczniów).

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Metody i techniki uczenia się
 • Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i opracowanie indywidualnych programów edukacyjnych
 • Metody nauczania w grupach zróżnicowanych
 • Wczesna edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodniczo-społeczna, informatyczna, plastyczno-techniczna, muzyczna, kultury fizycznej i promocji zdrowia
 • Metodyka edukacji: polonistycznej, matematyki, społeczno- przyrodniczej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego oraz edukacji zdrowotnej
 • Projektowanie edukacji zintegrowanej

Rekrutacja na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1)i przedmiot do wyboru: język polski, wiedza o społeczeństwie lub historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna SAN Łódź

dr Bożena Zając, prof. SAN
dr Bożena Zając, prof. SAN

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik. Dziekan SAN ds. kierunku Pedagogika. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (Uniwersytet Łódzki 1997). Posiada:

 • Certyfikat trenera nauczycieli w zakresie wdrażania metody projektów - University of Sheffield Program PHARE TERM – 1995,
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie „Porównanie systemów kształcenia zawodowego w Holandii i Wielkiej Brytanii” Bilston Community College (Wielka Brytania) – 1996,
 • Certyfikat nr 319 Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – wrzesień 2004 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Departament Pracy USA – 2004.

Autorka programów nauczania, podręczników, poradników, pakietów edukacyjnych, modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała prowadząc wieloletnią współpracę z pracodawcami oraz podejmując działania w pozyskiwaniu środków z Programów PHARE i EFS. Była: ekspertem w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli, edukatorem kształcenia nauczycieli (MEN/1012E/411/2001), trenerem i doradcą ds. rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego, zastępcą koordynatora w projekcie „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” oraz doradcą metodycznym i nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Jest promotorem licznych prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Jest dyrektorem Biura Projektów, które realizuje liczne projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kariera

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna SAN Łódź – praca

Absolwent studiów na  kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może podjąć pracę w:

klubach malucha
żłobkach
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
świetlicach szkolnych
szkołach podstawowych
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.  

Fizjoterapia
Fizjoterapia
Prawo
Prawo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna