PROJEKTY

Realizowane projekty

Celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN poprzez: podniesienie kompetencji 549 w tym 379 kobiet i 170 mężczyzn uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia z udziałem profesorów wizytujących, wsparcie procesów zarządzania i wdrożenie informatycznego narzędzia (platforma e-learningowa), tworzenie otwartych zasobów edukacyjnychzarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształceniawykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regioniedziałania restrukturyzacyjne oraz podniesienie kompetencji kadr administracyjnych, zarządczych i pracowników dydaktycznych 108(65K/43M) osób w systemie szkolnictwa wyższego w terminie od 01.07.2019 do 31.12.2022.

 

Strona projektu: nowajakosc.san.edu.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach zasady konkurencyjności o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia wykonawcy w zakresie: ZAKUP USŁUG PRZEPROWADZENIA EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO W STANDARDZIE VCC LUB RÓWNOWAŻNYM, w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość. 

 

Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia kursu wspinaczki wysokogórskiej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk, filia w Kielcach oraz filia w Tarnobrzegu, w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk - Filia w Kielcach oraz w Tarnobrzegu w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie prognoz zatrudnienia na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych wśród 340 pracodawców na kluczowych kierunkach kształcenia dla Społecznej Akademii Nauk na terenie województwa łódzkiego niezbędnych do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia kursu PNF (Priorioceptive Neuromuscular Facilitation) – torowanie nerwowo-mięśniowe dla studentów z kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia praktycznych zajęć ze Studentami Społecznej Akademii Nauk z wykorzystaniem gry symulacyjnej MARKETPLACE dla 26 grup Studentów w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SAN-  nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla 26 grup Studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia kursu nurkowania dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk Filia w Kielcach w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego, w tym opracowanie wstępnego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę oprogramowania edukacyjnej platformy e-learningowej niezbędnego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.


Dokumenty do pobrania

Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

Celem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN poprzez: podniesienie kompetencji 1054 studentów, w tym 674 kobiet i 380 mężczyzn uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (szkolenia, staże, rozwój ABK), wsparcie procesów zarządzania i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania SANtworzenie otwartych zasobów edukacyjnychzarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształceniadziałania restrukturyzacyjne oraz podniesienie kompetencji kadr 120 osób, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn w systemie szkolnictwa wyższego w terminie od 01.05.2018 do 30.04.2022.

 

Strona projektu: zintegrowany.san.edu.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia kursu „Trener kompetencji społecznych i osobistych” dla studentów kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego, w tym opracowanie wstępnego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”.


Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”.


Dokumenty do pobrania

Społeczna Akademia Nauk oraz Stowarzyszenie Oświatowe "Edukator" w ramach realizowanego projektu: „III Misja Społecznej Akademii Nauk zapraszają osoby z Ukrainy powyżej 45. roku życia, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku do realizacji poszczególnych działań:  

 • Kurs języka polskiego w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik. 
 • Doradztwo zawodowe z zakresu budowania ścieżki kariery zawodowej na polskim rynku pracy - konsultacje indywidualne w wymiarze 5 godzin dydaktycznych. 
 • Warsztaty z zakresu manicure i pedicure lub warsztaty pn. „Bądź atrakcyjną w każdym wieku”- zajęcia w wymiarze 24 godzin dydaktycznych. 

 

Wszystkie rodzaje wsparcia są bezpłatne. Zajęcia będą odbywały się w budynkach Społecznej Akademii Nauk (Kilińskiego 98 i Gdańska 121). Osoba zapisująca się do udziału w projekcie zobligowana jest do wzięcia udziału we wszystkich wyżej wymienionych rodzajach wsparcia. 

 

Projekt Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T147/18 - Tytuł projektu Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk.

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Organizacja obozów integracyjno-szkoleniowych” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.


Pobierz dokumenty 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.


Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Formularz ofertowy i oświadczenia
Pobierz Wzór umowy 

 

Aktualizacja zapytania ofertowego pn. „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.


Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Ogłoszenie 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.


Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Ogłoszenie
Pobierz Wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. „Organizacja obozów naukowych” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.

 

Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Ogłoszenie
Pobierz Wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 25.09.2020 r. na zakup i dostawę maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek, płynu do dezynfekcji rąk,  chusteczek do dezynfekcji powierzchni i urządzeń multimedialnych,  w podziale na 5 części, w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek, płynu do dezynfekcji rąk,  chusteczek do dezynfekcji powierzchni i urządzeń multimedialnych,  w podziale na 5 części, w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia obejmującego usługę współprowadzenia zajęć metodą projektu w związku z realizacją zadania 1 – „Uniwersytet Dziecięcy (UD) poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań - uczestników projektu poprzez wykonywanie projektów edukacyjnych”, w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”. 

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę przeprowadzenie warsztatów z programowania robotów edukacyjnych w ramach Akademii Programowania dla uczniów szkół podstawowych – uczestników projektu „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.
Pobierz formularz ofertowy.
Pobierz wzór CV.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia szkolenia „Kompetencje cyfrowe” w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia szkolenia „Człowiek w podeszłym wieku” w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia, pt. "Bądź aktywny i kreatywny - dla osób powyżej 50-ego roku życia.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia szkolenia „Spotkania ze sztuką” w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

ABK-SAN-DZIAL-PROJEKTOW-STRUKTURALNYCH-1

Społeczna Akademia Nauk w ramach działalności Akademickiego Biura Karier zaprasza studentów do udziału w projekcie:

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

W ramach projektu studenci SAN będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na runku pracy.

 

Działania podejmowane w projekcie będą obejmowały:

 1. Poradnictwo indywidualne z doradcą zawodowym, min.:
 • badanie kompetencji pod okiem doradcy zawodowego,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • aspekty mowy ciała na rozmowie kwalifikacyjnej,
 • formy selekcji i rekrutacji na drodze do zatrudnienia,
 • elementy rynku pracy i jego specyfika
 1. Uczestnictwo w wybranych warsztatach tematycznych:
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • wizerunek autoprezentacyjny,
 • sztuka podejmowania decyzji,
 • rola asertywności w sytuacjach zawodowych,
 • inteligencja emocjonalna itd.)
 1. Korzystanie z wirtualnej platformy, gdzie dostępne będą e-usługi min. z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy (oferty pracy) jak również oferty staży i praktyk - już niebawem.
 2. Uczestnictwo w organizowanych branżowych wizytach studyjnych u pracodawców, targi pracy, konferencje z udziałem WUP, PUP i NGO.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku 
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie rozeznania rynku

Projekty archiwalne

Program "Teaching and learning centere" dla nauczycieli akademickich SAN
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-1

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.
Kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosiła 596 800,00zł i obejmowała:

 • środki europejskie 502 983,04 zł co wynosi 84,28% wyd. kwal.,
 • dotacja celowa 71 376,96 zł,
 • wkład własny (środki prywatne): 22 440,00 zł.
Kompetencje Absolwentów SAN - Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-2

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy wśród Studentek i Studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunku Informatyka oraz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Projekt realizowany był od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Strona projektu: projekt.binf.san.edu.pl

Cele szczegółowe projektu obejmowały:

 • podniesienie umiejętności adaptacyjnych na rynku pracy, identyfikacji swoich zasobów i predyspozycji oraz dostosowania ich do wymagań pracodawców,
 • rozwój specjalistycznych kompetencji zawodowych,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

 

W ramach projektu realizowane były:

 • indywidualne Bilanse Kompetencji przy wsparciu doradcy zawodowego,
 • szkolenia certyfikowane: indywidualnie wybrane zgodnie z potrzebami poszczególnych osób oraz szkolenia warsztatowe z umiejętności miękkich w małych grupach certyfikowane egzaminami zewnętrznymi,
 • warsztaty, zajęcia dodatkowe z pracodawcami oraz zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej.
Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-3

Celem ogólnym projektu było podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród Studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Zdrowie Publiczne. Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz Studentów. Projekt realizowany był od 01.04.2016 do 31.07.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 –Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Strona projektu: projekt.zdrowie.san.edu.pl

Cele szczegółowe projektu obejmowały:

 • podniesienie umiejętności adaptacyjnych na rynku pracy, identyfikacji swoich zasobów i predyspozycji oraz dostosowania ich do wymagań pracodawców,
 • rozwój specjalistycznych kompetencji zawodowych,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

 

W ramach projektu realizowane były:

 • indywidualne Bilanse Kompetencji przy wsparciu doradcy zawodowego,
 • szkolenia certyfikowane: indywidualnie wybrane zgodnie z potrzebami poszczególnych osób oraz szkolenia warsztatowe z umiejętności miękkich w małych grupach certyfikowane egzaminami zewnętrznymi,
 • warsztaty, zajęcia dodatkowe z pracodawcami oraz zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej.
Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracy
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-4

Projekt realizowany był od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych oraz w  zakresie przedsiębiorczości, oczekiwanych przez pracodawców, wśród łącznie 100 studentów oraz studentek kształcących się w Społecznej Akademii Nauk na ostatnich IV semestrach  studiów I-go stopnia oraz II-go stopnia, a także aktywny udział pracodawców w kreowaniu i realizacji programów podnoszenia kompetencji, poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, zajęcia z pracodawcami, wizyty studyjne i dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej.

 

Strona projektu: prk-zarzadzanie.san.edu.pl

Dzięki udziałowi w projekcie Studenci:

 • nabyli specjalistyczne kompetencje zawodowe poszukiwane na rynku pracy,
 • zidentyfikowali swoje zasoby kompetencji i predyspozycji oraz wyznaczyli sposoby ich dostosowania do wymagań pracodawców.

 

W projekcie wzieło udział:

 • 100 studentów kierunku Zarządzanie, w tym 54 kobiety i 45 mężczyzn.
Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk
dzial-projektow-strukturalnych-san-projekty-archiwalne-5

Przedmiotem projektu było stworzenie innowacyjnej platformy e-usług skierowanych do studentów i środowiska akademickiego, a także do instytucji publicznych i przedsiębiorców. Platforma wykorzystywała technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi procesów związanych z edukacją w celu podniesienia dostępności oraz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia w regionie.

 

Strona projektu: projekt.euslugi.san.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym.

Link: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Link: http://www.lodz.san.edu.pl/wgrane-pliki/ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf