O nas

Instytut Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk kształci na studiach I°,  II°  oraz jednolitych magisterskich na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Kierunek Lekarski. Dodatkowo prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych z zakresu psychodietetyki. Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie i przygotowanie wysokokwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zawodów medycznych.

 

Instytut dąży do systematycznego unowocześniania bazy naukowo – dydaktycznej poprzez zakup sprzętu, tworzenie kolejnych nowych laboratoriów i pracowni oraz rozszerzania ofertę kształcenia praktycznego dzięki nawiązywaniu nowych kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami ochrony zdrowia.

 

Profil badawczy Instytutu Nauk o Zdrowiu obejmuje badania zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej jest możliwy poprzez podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych.

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe

Bazą dydaktyczną Instytutu Nauk o Zdrowiu jest kompleks budynków na ul. Gdańskiej 121 w Łodzi oraz na ul. Łuckiej 11 w Warszawie. Znajdują się tam sale do praktycznej nauki zawodu wyposażone w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę, sale seminaryjne oraz laboratoria. Zajęcia kliniczne dla Studentów Społecznej Akademii Nauk odbywają się w różnych szpitalach i placówkach medycznych. Poza tym Instytut współpracuje z wieloma przychodniami i gabinetami kosmetologicznymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych. Do placówek współpracujących ze Społeczną Akademią Nauk należą: 

 • Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - Szpital im. dr Karola Jonschera
 • Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
 • Centrum Kardiologii SCANMED
 • SALVE Szpital
 • SALVE MEDICA
 • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED.
 • Hospicjum Łódzkie w Łodzi
 • Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. w Łodzi
 • Pabianickie Centrum Medyczne
 • Poddębickie Centrum Zdrowia
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia
 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Dom Rehabilitacyjno-Geriatryczny Bonifratrów
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • SORNO Centrum Medyczno- Rehabilitacyjne - Milanówek
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga północ