Studia I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim

Studia licencjackie Ostrów Wielkopolski

Studia licencjackie w Ostrowie Wielkopolskim na kierunku zarządzanie przekazują wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w różnych sektorach gospodarki, nauczając zarządzania organizacjami, projektami, zasobami ludzkimi i finansowymi. Absolwenci mają możliwość podjęcia nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Studia zaoczne Ostrów Wielkopolski

Program nauczania studiów niestacjonarnych w Ostrowie Wielkopolskim obejmuje zarówno nauki teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania oraz dziedzin pokrewnych, takich jak ekonomia, prawo i finanse. Studenci mogą wybierać spośród specjalności takich jak: Zarządzanie organizacją, Rachunkowość i finanse w zarządzaniu czy Zarządzanie zasobami ludzkimi. Limit miejsc na studiach niestacjonarnych wynosi 60 osób.

Zarządzanie
Ostrów Wielkopolski