« wróć...2 spotkanie partnerskie ETRe

14 kwietnia gościliśmy w Łodzi partnerów z projektu ETRe na 2 spotkaniu partnerskim, które odbyło się w formule hybrydowej. Podczas spotkania podsumowaliśmy prace związane z rezultatem 1 - Opracowanie ram kompetencji ułatwiających przejście na model kształcenia na odległość/hybrydowego oraz skupiliśmy się na implementacji zadań z rezultatu 2 - Zestaw narzędzi cyfrowych w chmurze oraz wskazówki dotyczące digitalizacji treści edukacyjnych w celu ułatwienia procesu uczenia się.