« wróć...3D4DEAF spotkanie online

28 marca partnerzy projektu 3D4DEAF: Promoting digital transformation and social innovation in VET for better access of deaf students to the labour market spotkali się, aby podsumować postęp prac nad realizacją projektu. Wkrótce we wszystkich krajach partnerskich przeprowadzone zostaną grupy fokusowe z uczniami szkół kształcenia zawodowego, cierpiącymi na ubytki słuchu, a także z pracującymi z nimi nauczycielami oraz przedsiębiorcami.

Wnioski z badania, a także stwierdzenia z narodowych raportów, przygotowanych przez partnerów w poprzednim etapie realizacji projektu będą stanowić bazę do dalszej pracy. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także bieżące kwestie administracyjne oraz upowszechnianie rezultatów projektu.

Zapraszamy do śledzenia profilu projektu na Facebooku i Instagramie.