« wróć...BLwithRobotics spotkanie online

6 maja odbyliśmy spotkanie online z projektu BLwithRobotics, na którym omówiliśmy implementację kolejnych kroków z rezultatu 1 - Modułowy program nauczania oparty na podejściu nauczania mieszanego (blended learning), obejmujący ćwiczenia praktyczne krok po kroku oraz wykorzystanie materiałów edukacyjnych online w szkołach podstawowych.
Przedyskutowaliśmy również kwestie związane z zarządzaniem projektem oraz zbliżające się spotkanie partnerskie w Rydze.