« wróć...Di2Learn: ostatnie spotkanie partnerskie

23 marca Społeczna Akademia Nauk gościła w Warszawie konsorcjum projektu DI2learn:Distance-digital teaching and learning in the post-COVID-19 era. Partnerzy odbyli ostatnie spotkanie projektowe, na którym podsumowano zrealizowane działania oraz przeprowadzono wewnętrzną ocenę wypracowanych efektów.

Goście zagraniczni uczestniczyli także w Finalnej Konferencji, która odbyła się następnego dnia.