« wróć...Di2Learn spotkanie online

11 maja odbyliśmy kolejne spotkanie z projektu Di2Learn, na którym omówiliśmy postęp prac związanych z przygotowaniem rezultatu 2 tj. metodologii dla nauczycieli oraz wskazówek dla rodziców i uczniów związanych z nauczaniem na odległość. 
Kolejnym krokiem będzie przygotowanie krótkich filmów w celu wspierania nauczycieli, uczniów i rodziców w organizowaniu, dostarczaniu, zarządzaniu, monitorowaniu, uczestniczeniu, wspieraniu, ocenianiu działań związanych z uczeniem się na odległość w szkołach.