« wróć...Di2Learn spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu zobaczyliśmy jak będzie wyglądać narzędzie Audit Tool, które pozwoli sprawdzić wiedzę i zrozumienie nauczycieli w zakresie konkretnych terminów, procedur itp., określi potrzeby, mocne strony, słabości i istniejące luki, a także ich gotowości do oferowania kształcenia na odległość dla grup docelowych. Drugim punktem było omówienie struktury i wyglądu rezultatu 2 - Pakietu narzędzi pomocy Di2Learn: metodologia i wytyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
Na koniec zostały omówione sprawy związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.