« wróć...Di2learn spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy ostateczny wygląd Słowniczka Kształcenia cyfrowego/na odległość, który będzie tłumaczony na języki partnerów. Omówiliśmy również kwestie rozpowszechniania i zarządzania projektem.