« wróć...Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie Di2Learn

8 marca odbyliśmy Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie projektu Di2Learn, na którym omówiliśmy kroki do realizacji rezultatu 2 - Pakiet narzędzi pomocy Di2Learn: metodologia i wytyczne dla nauczycieli, rodziców i studentów. Została zaprezentowana platforma internetowa projektu, omówione zostały również kwestie rozpowszechniania i finansowania projektu.