« wróć...Drugie spotkanie z Rabat Business School

26 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Rabat Business School z Maroko w sprawie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami dot. podwójnego dyplomu na kierunku MBI oraz E-business i Digital marketing. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk dr Anna Maria Migdał - Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych oraz Aleksandra Zając - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych, zaś ze strony marokańskiej z dr Albrecht Fritzsche oraz przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą Rabat Business School.