« wróć...InnoSocial spotkanie online

31 marca partnerzy projektu InnoSocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education odbyli spotkanie online na którym podsumowali dotychczas zrealizowane zadania i zaplanowali kolejne kroki. Członkowie konsorcjum przeanalizowali 25 istniejących programów studiów i kursów z zakresu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej oraz dobre praktyki z tego obszaru. 

Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także kwestie bieżącego zarządzania i upowszechniania rezultatów projektu. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących projektu na Facebooku