« wróć...Kolejne zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN za nami!

Pod koniec stycznia odbyły się kolejne zajęcia online z wykładowcami z zagranicy. Tym razem studenci Dziennikarstwa mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez prof. Yuriy Petrushenko z Sumy State University z Ukrainy nt. Przywództwa w środowisku międzynarodowym. Drugie zajęcia dla studentów 3 semestru Zarządzania II stopnia poprowadził Janis Supe z College of Business Administration z Łotwy nt. Zarządzania Projektem.