« wróć...Kolejne zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN za nami!

W połowie stycznia odbyły się kolejne zajęcia online z wykładowcami z zagranicy. Tym razem studenci Dziennikarstwa mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez dr Natalię Ilyashenko z Novgorod State University z Rosji nt. Przywództwa w środowisku międzynarodowym. Drugie zajęcia dla studentów 3 semestru Zarządzania II stopnia poprowadziła dr Lucia Mokra z Comenius Univeristy Bratyslava ze Słowacji nt. Zarządzania Projektem.