« wróć...PRODIGY spotkanie online

4 maja odbyliśmy spotkanie online z projektu PRODIGY, na którym omówiliśmy kolejne kroki w realizacji WP2 - Stworzenie ram metodycznych do przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych. Skupiliśmy się również na kwestiach związanych z rozpowszechnianiem projektu, zaplanowaniem Newsletterów, wyglądem strony internetowej oraz na kwestiach związanych z zarządzaniem i finansowaniem projektu.