« wróć...Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Internacjonalizacji SAN laureatem nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Internacjonalizacji Społecznej Akademii Nauk został wyróżniony tytułem RESEARCH STAR 2022. Wręczenie nagrody odbyło się 31 marca 2022 we Wrocławiu podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022”.
 
Misją nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego KRASP w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".
 
Pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych SAN składają serdeczne podziękowania za ogromny wkład w rozwój internacjonalizacji SAN oraz życzą dalszych sukcesów w działalności na rzecz rozwoju umiędzynarodowienia uczelni wyższych w Polsce! 
 
Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem „Najistotniejsza jest ciekawość świata”, którego Prof. Sułkowski udzielił dla magazynu „Perspektywy”