« wróć...Projekt Erasmus+ ROBOTICS4DEAF wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki

Nie zwalniamy tempa!

Kolejny projekt Erasmus+ Robotics4Deaf koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów. 

 

Projekt miał na celu pomoc osobom niesłyszącym lub z ubytkiem słuchu w doskonaleniu swoich umiejętności cyfrowych poprzez opracowanie zestawu narzędzi włączających i pakietu edukacyjnego. ROBOTICS4DEAF zaznajomił uczniów z kodowaniem, które integruje takie dziedziny jak: mechanika, elektryka, inżynieria, informatyka, technologia, matematyka i nauka. Jednocześnie rozwija inne umiejętności potrzebne do zatrudnienia, takie jak rozwiązywanie problemów, praca w grupie, kierowanie grupą, kreatywność i inicjatywa.

 

Koordynator projektu: Aleksandra Zając

Dyseminacja projektu: Magdalena Chmielewska

 

Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami projektu:

Strona internetowa

Facebook

YouTube

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2019-1-PL01-KA201-065123