« wróć...roboSTEAMKIDS Pre-Kick-off meeting

7 lipca uczestniczyliśmy w pre-kick-off meeting z nowego projektu partnerskiego roboSTEAMKIDS - Podniesienie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi poprzez cyfrowe doskonalenie nauczycieli i wprowadzenie integracyjnej edukacji STEAM i robotyki.
Partnerzy omówili szczegółowo zagadnienia potrzebne do realizacji rezultatu 1 - Podręcznika wymiany dobrych praktyk w krajach partnerskich dotyczących używania robotyki i edukacji STEAM przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na spotkaniu poruszone zostały również tematy związane z rozpowszechnianiem, zapewnianiem jakości oraz zarządzaniem projektem.