« wróć...Spotkanie i konferencja finalna projektu E-DYS-LEARN

W dniach 23-24 marca 2023 w Ruse w Bułgarii odbyło się ostatnie spotkanie oraz konferencja finalna projektu E-DYS LEARN. Społeczną Akademię Nauk podczas tego wydarzenia reprezentowała Pani Dr Mariola Badowska.
 
Podczas spotkania partnerzy podsumowali wypracowane materiały w projekcie, które dostępne są na stronie internetowej https://www.edyslearn.com/en/. Zostały omówione również ostatnie kroki w celu zakończenia projektu.
 
Konferencja finalna odbyła się 24 marca w Uniwersytecie w Ruse. Koordynator projektu zaprezentował jego cele oraz założenia. Każdy z partnerów przedstawił krótką prezentację na temat związany z trudnościami w uczeniu się. Tematem wystąpienia Pani Dr Marioli Badowskiej były "Przykładowe sposoby indywidualizowania wymagań i oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się".