« wróć...Spotkanie z Tallinn University w Estonii

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ to nie tylko wymiana studencka ale także wymiana pracowników i wykładowców! 
 
W dniach 17-18 sierpnia Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych - mgr Aleksandra Zając oraz Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Filii w Warszawie - dr Anna Maria Migdał odbyły spotkanie z przedstawicielami Tallinn University w Estonii w celu wymiany doświadczeń dotyczących organizacji i zarządzania umiędzynarodowieniem Uczelni.