« wróć...Szkolenie "Akademia Internacjonalizacji"

Dnia 2 lutego 2022 pracownicy Działów Współpracy z Zagranicą, Promocji i Marketingu, Rekrutacji Studentów i Jakości Kształcenia Społecznej Akademii Nauk oraz Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych i Prodziekan ds. Studenckich uczestniczyli w „Akademii Internacjonalizacji”, która została uruchomiona w ramach programu „Study in Poland”.

 

Szkolenie zostało podzielone na 3 bloki tematyczne:

- Program wspólnych studiów (Zakres współpracy, Przedmiot porozumienia, Założenia formalne w kwestii rekrutacji studentów)

- Realizacja programu wspólnych studiów (Różne modele rekrutacji, Dokumentacja toku studiów, Dyplomowanie)

- Międzynarodowa rekrutacja i promocja (Promocja zagraniczna, Rola agentów i agencji rektuterskich, Social Media w rekrutacji i promocji)