« wróć...T4T spotkanie online

3 maja 2022 odbyliśmy spotkanie online z projektu T4T, na którym omówiliśmy postęp prac oraz kolejne kroki do implementacji rezultatu 1 - Opracowanie wytycznych dla lepszego kształtowania efektywnej dynamiki grupy w środowisku nauczania online.