Promocjadla MATURZYSTÓW  0 zł za rekrutację

« wróć...Promocjadla MATURZYSTÓW  0 zł za rekrutację

maturzysci-promo-san-2

Wszyscy maturzyści, podchodzący do egzaminu dojrzałości w terminie poprawkowym (sierpień 2023 r.), rekrutujący się na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. 

 

100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł*

 

400 zł- obniżka wpisowego do 0 zł*

 

 

* Tegoroczni maturzyści przy złożeniu dokumentów do 20 września 2023 roku ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł. Po tym terminie obowiązuje ich opłata rejestracyjna (100 zł) oraz za legitymację studencką (22 zł).

Promocją zostaną objęte osoby, które:

  • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
  • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji**