Projekty

Akcelerator start-up'ow
Akcelerator start-up'ów ma celu wsparcie pomysłów biznesowych i nadanie im realnego rynkowego znaczenia
Akcelerator start-up'ow

Dzięki konsultacjom ekspertów studenci mają możliwość sprawdzenia swojego pomysłu na prowadzenie, lub rozwój działalności gospodarczej. Kierując się hasłem: "Lider kształcenia praktycznego" działalność Akceleratora kierowana jest do studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Społecznej Akademii Nauk.  

Doradztwo zawodowe
W podejmowaniu decyzji zawodowych oraz rozwoju zawodowym Studentów SAN wspiera doradca zawodowy
Doradztwo zawodowe

Osoby zainteresowane zwiększeniem potencjału zawodowego oraz dopasowania do potrzeb rynku pracy mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach on-line.