Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może ubiegać się o udział w programie?

Każdy student z Społecznej Akademii Nauk jeśli:

  • zaliczył pierwszy rok studiów
  • jest obywatelem kraju uprawnionego do udziału w programie Erasmus (posiada oficjalny status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w Polsce)
  • ma dobre wyniki w nauce i zna język obcy w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach na uczelni zagranicznej.

 

2. Na jak długo mogę wyjechać?

Przy wyjazdach na studia - czas wyjazdu za granicę w ramach naszego programu wynosi jeden lub dwa semestry akademickie (min. 3 miesiące).

Wyjeżdżając na praktykę - czas wyjazdu w ramach programu zależy od rodzaju praktyki, ale zazwyczaj jest to minimum 2 miesiące.

 

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

To zależy od rodzaju mobilności (studia czy praktyka). Najważniejsze dokumenty to:

Wyjazdy na studia - Learning Agreement for Studies

Wyjazdy na praktyki - Learning Agreement for Traineeships

Pamiętaj niż uczelnia/firma/organizacja, do której aplikujesz może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty.

Learning Agreement powinien być złoóskładane online poprzez zalogowanie się do aplikacji Erasmus+ App - więcej o niej w poradniku Krok po kroku.

 

4. Kto jest odpowiedzialny za organizację mojego programu?

Twoja uczelnia macierzysta jest odpowiedzialna za:

- proces rekrutacji,

- pomoc w przygotowaniu dokumentów (Nomination Letter, Learning Agreement for Studies/

Learning Agreement for Traineeships),

  • pomoc w wyborze odpowiednich przedmiotów,
  • pomoc w wyborze miejsca odbywania praktyk,
  • uznanie efektów kształcenia (Transcript of Records).
  • finansowanie mobilności (ze środków na realizację programu Erasmus+ otrzymanych z Narodowej Agencji Programu).

 

5.Co to jest "Learning Agreement"?

Dokument ten  określa program studiów lub praktyk odbywanych za granicą i musi być zaakceptowany przez studenta, instytucję wysyłającą i przyjmującą przed rozpoczęciem wymiany.

Zawiera on listę przedmiotów wraz z punktami ECTS lub obowiązki wykonywane w miejscu praktyki.

Zasadą jest, że przedmioty realizowane w uczelni przyjmującej, które wybrałeś do Learning Agreement powinny być jak najbardziej zbliżone do tych realizowanych w uczelni macierzystej.

 

6. Co to jest "Transcript of Records"?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których brałeś udział w uczelni zagranicznej wraz z liczbą uzyskanych punktów ECTS oraz ocenami końcowymi.

 

7. Czy istnieje oficjalny wzór CV lub Listu Motywacyjnego?

Nie ma jednego wzoru takich dokumentów. Jeśli są one wymagane przez uczelnię przyjmującą, powinieneś zastosować się do wymagań tej uczelni (dotyczy to języka, formatu, wymaganej treści itp.). Pamiętaj, aby przedstawić swoją sylwetkę w jak najbardziej atrakcyjny sposób.

 

8. Jakie będą moje prawa i obowiązki po wyjeździe?

Wszystkie najważniejsze prawa i obowiązki znajdziesz w Karcie Studenta Erasmusa. Jest ona obowiązkowym załącznikiem do umowy finansowej pomiędzy Tobą (studentem) a uczelnią macierzystą.

 

9. Czy stypendium pokryje wszystkie koszty mojego pobytu za granicą?

Pamiętaj, że każdy przyjeżdżający/wyjeżdżający student otrzymuje środki na częściowe pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków związanych z pobytem za granicą.

 

10. Czy muszę zbierać bilety, rachunki i udokumentowane wydatki?

Nie ma takiej potrzeby. Wymagany jest jednak dokument potwierdzający czas pobytu na stypendium w uczelni / instytucji przyjmującej. Jest on podstawą do rozliczenia finansowego mobilności.

 

11. Czy po powrocie ze stypendium muszę powtarzać rok studiów?

Nie. Gwarantuje to tzw. Learning Agreement, podpisany przed wyjazdem. Należy jednak pamiętać, że dziekan Twojego wydziału decyduje o uznaniu semestru Erasmusa przez uczelnię macierzystą dopiero po zapoznaniu się z wykazem zaliczeń (tzw. Transcript of Records) wystawionym przez uczelnię zagraniczną. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem "Uznawalność studentów" w zakładce "Pliki do pobrania".

 

12. Kiedy muszę uzyskać zgodę dziekana, czy ubiegam się o nią osobiście?

Tak, konieczne jest uzyskanie zgody dziekana na Twoją mobilność. Trzeba ją uzyskać indywidualnie. W przypadku komplikacji w kontaktach z dziekanatem prosimy o kontakt z naszym biurem Erasmus+- erasmus@san.edu.pl

 

13. Czy podczas pobytu na stypendium studiuję cały semestr z miejscowymi studentami?

To zależy od uczelni. Możesz być realizowany w uczelni przyjmującej na różnych latach studiów, na różnych kierunkach, w oddzielnych grupach studenckich. Możesz mieć zajęcia ze studentami miejscowymi, zagranicznymi lub mieszane.

 

14. Kiedy dowiem się, jakie przedmioty z programu nauczania mojej macierzystej uczelni będę musiał zaliczyć po powrocie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+?

Czasami nie trzeba będzie nic zaliczać, jeśli uczelnia przyjmująca oferuje te same przedmioty, które należy mieć w uczelni macierzystej. Nie zawsze jednak jest to możliwe.

Wszystkie przedmioty, które będziesz musiał zaliczyć po zakończeniu swojego pobytu na stypendium Erasmus+ będą znane przed wyjazdem (choć może się to zmienić, jeśli po przyjeździe okaże się, że konieczne będą zmiany w "Learning Agreement"). Idealnym rozwiązaniem jest zaliczenie tych przedmiotów podczas wyjazdu, pozostając w kontakcie mailowym z wykładowcami i decydując o warunkach zaliczenia pozostałych przedmiotów.

 

15. Czy mogę wyjechać w trakcie pisania pracy dyplomowej?

Tak, można. Trzeba to jednak skonsultować z koordynatorem programu Erasmus+ oraz z promotorem. Uzyskanie ich zgody jest niezbędne.

 

16. Co jeszcze muszę zrobić po powrocie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+?

Należy przywieźć Potwierdzenie pobytu (Confirmation of stay), zaliczyć wszystkie kursy i mieć dokument potwierdzający to (Transcript of Records), wypełnić ankietę online beneficjenta.

 

17. Czy wyjeżdżając na stypendium płacę czesne w macierzystej uczelni?

Tak, pobyt stypendialny nie zwalnia Cię z obowiązku opłacania czesnego w uczelni macierzystej, jeśli jest to przez nią wymagane.

 

18. Czy mogę pracować podczas pobytu stypendialnego?

To zależy od systemu prawnego danego kraju. Praca w niepełnym wymiarze godzin jest często legalna. Należy dowiedzieć się w konsulatach, biurach współpracy z zagranicą danej uczelni itp.

 

19. Co to jest ECTS?

ECTS (European Credit Transfer System), czyli Europejski System Transferu Punktów, to system ułatwiający uznanie przez uczelnię macierzystą okresu studiów za granicą. Jego zadaniem jest przełożenie nakładu pracy, jaki każdy student musi włożyć w dany przedmiot, na skalę punktową. Za jeden semestr akademicki studiów przyznaje się zazwyczaj 30 punktów kredytowych.

 

20. Jak dobrze muszę znać język kraju, do którego chcę wyjechać? Czy można uczestniczyć w kursach przygotowawczych?

Język, w którym zamierza się studiować powinien być znany w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. To, czy możliwe są kursy przygotowawcze, zależy od danej uczelni przyjmującej.

 

21. Gdzie mogę znaleźć informacje o możliwości taniego zakwaterowania podczas pobytu w ramach programu Erasmus+?

Jeśli chcesz ubiegać się o miejsce w akademiku, skontaktuj się poprzez uczelniany Dział Współpracy z Zagranicą z podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przyznawaniem miejsc. Tam też powinieneś uzyskać informacje o innych typach zakwaterowania (wynajem pokoi, mieszkań). Warto też poszukać różnych grup na Facebooku, takich jak "Flats in...., Erasmus students in...." itp. Pamiętaj, że Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za Twój wybór zakwaterowania.

 

22. Na jaką uczelnię mogę pojechać?

Uczelnie partnerskie SAN znajdują się w zakładce - http://erasmus.san.edu.pl/partner-universities.

 

23. W jakiej formie otrzymam potwierdzenie odbycia studiów za granicą?

Student otrzymuje Transcript of Records wystawiony przez uczelnię przyjmującą. Należy pamiętać, aby poprosić o 2-3 kopie. Można poprosić uczelnię partnerską o wydrukowanie na grubszym, sztywnym papierze. Dodatkowo odpowiednie wpisy znajdą się w Suplemencie do dyplomu.

 

24. Czy jeśli pojadę np. do Portugalii, to muszę zdawać test z języka portugalskiego lub angielskiego? Kiedy i gdzie powinienem zrobić ten test? Czy to kosztuje?

Nie ma takiej potrzeby. Trzeba przejść przez rozmowę z koordynatorem programu, aby udowodnić, że zna się język na poziomie komunikatywnym. Należy wykazać się znajomością języka, w którym będą prowadzone zajęcia. Zazwyczaj jest to język angielski, ale zdarza się, że uczelnia zagraniczna oferuje zajęcia tylko w języku lokalnym.

 

25. Na jakie kierunki studiów mogę się udać?

Wejdź na stronę swojej macierzystej uczelni i sprawdź dostępne uczelnie. W razie problemu, skontaktuj się mailowo z Biurem Programu erasmus@san.edu.pl

 

26. Co w przypadku, kiedy przebywam na stypendium Erasmusa zagranicą, a na wskutek Corona-virusa chcę wrócić do domu?

Drodzy studenci/pracownicy,

informujemy, że zaniechanie planowanego wyjazdu lub jego przerwanie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez wirus Covid-19  jest indywidualną decyzją każdej osoby – studenta lub pracownika. Jeżeli rezygnacja z wyjazdu lub decyzja o wcześniejszym powrocie jest powiązana z poniesionymi już kosztami, których nie da się odzyskać np. od linii lotniczych/agencji ubezpieczeniowej, to sprawa może być potraktowana jako przypadek tzw. „siły wyższej”.

 

NA podejmie decyzję w sprawie uznania przypadku za tzw. „siłę wyższą” i określi kwotę poniesionych kosztów, które będą uznane za uprawnione.

 

27. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat sytuacji studentów Erasmusa związanej z COVID-19?

Sprawdż tutaj: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en . 

 

28. Czy muszę zwracać swoje stypendium Erasmusa, jeśli wróciłem/-am do Polski? 

Sprawdź w naszej zakładce "Files to download" i przeczytaj "Komunikat dotyczący ewentualnych zwrotów kosztów przez COVID-19".

 

Przykładowe podanie znajdziecie Państwo w "Files to download".

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem: erasmus@san.edu.pl