Punkty ECTS

System punktów ECTS (z ang. European Credit Transfer System)  jest to europejski system transferu punktów, który umożliwia dokładne rozliczanie okresów studiów każdego ze studentów odbywających studia nie tylko w kraju ale także za granicą.

 

Społeczna Akademia Nauk posiada system ECTS dzięki czemu studenci mogą bez obaw podejmować studia również w placówkach zagranicznych. Punktacja przekłada się na nakład pracy studenta. 1 punkt ECTS przyznawany jest za 25-30 godzin pracy studenta, co w przeliczeniu na jeden semestr daje 30 punktów, zaś cały rok – 60 punktów ECTS. Przekłada się to na około 1500-1800 godzin studiowania i nauki. Studenci biorący udział w programie Erasmus+ za wybrane i przedstawione w wykazie przedmioty muszą łącznie wykazać minimum 30 punktów ECTS na semestr (czasami zostaną różnice programowe do zaliczenia w Polsce, a zagranicą student będzie realizował mniej niż 30 punktów). Liczba przedmiotów w wykazie jest zatem zmienna – zazwyczaj jest w nim od pięciu do siedmiu przedmiotów na semestr.

Katalog ECTS
Format: docx
4.4 MB
Erasmus Policy Statement
Format: pdf
87 KB
Erasmus Charter for Higher Education
Format: pdf
1.57 MB