O Erasmus +

Erasmus+ jest to program Unii Europejskiej, stworzony z myślą aby wspierać wymianę edukacyjną w Europie. W ramach programu Erasmus+ wszyscy studenci SAN, nie tylko najlepsi, mają możliwość wyjazdów na studia (na jeden lub dwa semestry) lub na praktykę.  Studenci otrzymują stypendia od 350-700 Euro miesięcznie, które nie wliczają się do dochodu i są nieopodatkowane. Dla przykładu, student wyjeżdżający na pięć miesięcy, na studia do Danii, otrzyma 2500-3500 Euro na zwiększone koszty utrzymania w czasie studiów na partnerskiej uczelni przez 1 semestr.

 

Dokładamy starań aby każdy student miał możliwość wyjechać co najmniej raz w czasie studiów. Każdy student ma w sumie 12 miesięcy tzw. „kapitału mobilności” na studiach I stopnia, i 12 miesięcy na studiach II stopnia. Student może spędzić ten czas realizując część programu studiów na partnerskiej uczelni zagranicą, lub/oraz w czasie minimum dwumiesięcznych praktyk kierunkowych.

 

  • Wyjazdy trwają od jednego do dwóch semestrów, w trakcie których studenci uczestniczą w zajęciach, zbierają materiały do pisanych prac licencjackich i magisterskich. Doskonalą znajomość języka, zdobywają bezcenne doświadczenia międzynarodowe oraz nawiązują kontakty zarówno o charakterze osobistym, jak i związane z ich akademickimi zainteresowaniami.

 

  • Studenci mają także możliwość realizacji minimum dwumiesięcznych praktyk w firmach i uczelniach zagranicznych, zdobywają w ten sposób bezcenne doświadczenia, z których czerpać będą w przyszłym życiu zawodowym. Dofinansowanie takich wyjazdów wynosi od 400-600 Euro miesięcznie. Jeżeli student chce wyjechać, ale ma problem ze znalezieniem pracodawcy zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem.