Studia I stopnia

Studia licencjackie Szczecinek

Studia licencjackie w Szczecinku trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Uczelnie oferuje kierunki I stopnia:

  • Pedagogika
  • Zarządzanie

Możliwa jest kontynuacja nauki i uzyskanie tytułu magistra na studiach II stopnia.

Studia zaoczne Szczecinek

Studia niestacjonarne w Szczecinku na kierunku Pedagogika mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych poprzez nabycie umiejętności projektowania i skutecznego realizowania działań dydaktycznych. 

Absolwenci kierunku Zarządzanie na studiach zaocznych w Szczecinku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, projektami, zasobami ludzkimi i finansowymi. 

Limit miejsc na studiach zaocznych w Szczecinku wynosi 90 osób.

Pedagogika
Szczecinek
Zarządzanie
Szczecinek