KARIERA W SAN

KARIERA W SAN

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach a uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk dla studentów. 

 

Jako pracodawca cenimy sobie zaangażowanie, kreatywne podejście do wykonywanych obowiązków, otwartość oraz chęć poszerzania swoich kompetencji. Szczególne znaczenie ma dla nas pozytywna atmosfera wśród pracowników, która jest podstawą wysokiej jakości i efektywności pracy. Zapewniamy swoim pracownikom możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach wyjazdów zagranicznych do zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych oraz udziału w szkoleniach. 

 

Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do grona pracowników Społecznej Akademii Nauk prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ofertami opublikowanymi poniżej. Zamieszczone tam ogłoszenia uwzględniają podział na pracowników akademickich oraz administracyjnych. 

Kadra akademicka

Adiunkt: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Adiunkt: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Adiunkt: Filologia Angielska
Adiunkt: Filologia Angielska
Adiunkt: Kosmetologia
Adiunkt: Kosmetologia
Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie: Logistyki
Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie: Logistyki
Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie: Pedagogiki
Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie: Pedagogiki
Wykładowca: Filologia angielska
Wykładowca: Filologia angielska
Wykładowca / Opiekun kierunku: Fizjoterapia
Wykładowca / Opiekun kierunku: Fizjoterapia
Adiunkt nauki społeczne, spec. psychologia
Adiunkt nauki społeczne, spec. psychologia