OŚRODEK EGZAMINACYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Państwowy egzamin z języka polskiego - Certyfikat B1

Witamy na stronie Ośrodka egzaminacyjnego z języka polskiego przy Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Zapraszamy do zapisów na egzamin na poziomie B1 w grupie dorosłych oraz do zapisów na kursy przygotowujące do egzaminu. Zanim zapiszesz się na egzamin, zapoznaj się z informacjami o certyfikacie i samym egzaminie, który znajdziesz na stronie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/.

O egzaminie z języka polskiego dla obcokrajowców

egzamin-z-jezyka-polskiego-miejsce-egzaminu-san

 

 

 

Miejsce egzaminu: Warszawa, Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11

Sesja egzaminacyjna:18-19 listopada 2023 r.

Poziom: B1 dla dorosłych

ZAPISUJĘ SIĘ NA EGZAMIN B1 (zapisy do 16.10.2023 r.)

Co warto wiedzieć o egzaminie z języka polskiego?

co-warto-wiedziec-egzamin-z-jezyka-polskiego-san

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych składa się z dwóch części - pisemnej: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej, wypowiedzi pisemnej (190 minut) oraz z części ustnej (nie dłużej niż 15 minut).  

Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi. Żeby zdać egzamin na poziomie B1 w grupie dorosłych, należy uzyskać co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu. 

Czas trwania egzaminu

Egzamin z języka polskiego trwa dwa dni: 24 czerwca 2023 r. (część pisemna), 25 czerwca 2023 r. (część ustna). Obecność pierwszego i drugiego dnia jest obowiązkowa.

Termin rejestracji na egzamin

Początek rejestracji 24.04.2023 r. - do wyczerpania limitu miejsc (60 osób). Formularz zostanie udostępniony o godzinie 6:00 rano

Terminy egzaminów na rok 2023

 

 • 24-25 czerwca 2023 r.
 • 18-19 listopada 2023 r.

Zapisy na kolejne sesje będą dostępne na 2 m-ce przed egzaminem.

Wskazówki praktyczne dla zdających

Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

1. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo. 

 

2. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem: paszport lub kartę pobytu, który należy okazać przy rejestracji oraz przy wejściu do sali.

 

3. W czasie trwania egzaminu zdający:

- zachowują się cicho i kulturalnie;

- nie mogą komunikować się ze sobą;

- nie używają korektora;

-nie piszą ołówkiem;

- nie opuszczają sali egzaminacyjnej ani swoich miejsc;

- nie wygłaszają głośnych uwag i komentarzy;

 Zdający podpisują i wypełniają testy w miejscu do tego przeznaczonym.

Zanim się zarejestrujesz na egzamin B1

Miesiąc przed egzaminem – warsztat weekendowy technik egzaminacyjnych (sobota, niedziela: 9:00-12:15)

 

Po co?     

 • Dowiesz się wszystkiego o egzaminie
 • Sprawdzisz się, poznasz swoje mocne i słabe strony
 • Będziesz wiedział, jak się przygotować

 

Pomoc dla Ciebie 

 

 • Warsztat gramatyczny (cztery kolejne piątki przed egzaminem: 17:30-20:00)
 • Warsztat pisania prac egzaminacyjnych + trening mówienia (cztery kolejne soboty: 9:00-12:15)

Ile kosztuje certyfikat z języka polskiego B1?

egzamin-z-jezyka-polskiego-oplaty-san

Opłata za egzamin z języka polskiego

150 EURO

Opłata za wydanie certyfikatu z języka polskiego

 20 EURO
 • w terminie 2 dni od rejestracji należy przelać opłatę za egzamin na konto wskazane przez ośrodek w formularzu rejestracyjnym. Płatność za egzamin jest realizowana przez uczestnika w złotówkach. Kwota jest przeliczana według odpowiedniego kursu NBP i również wskazana przez ośrodek w formularzu rejestracyjnym; nie wolno samodzielnie dokonywać przeliczania z euro na złote.
 • na adres e-mail ośrodka: certyfikatpolski@san.edu.pl niezwłocznie przesłać potwierdzenie wpłaty za egzamin.

Uwaga! O przyjęciu na egzamin decyduje kolejność wpłat za egzamin, a nie kolejność rejestracji. Liczba miejsc na egzaminie jest ograniczona. 

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zarejestrowania kandydata na egzamin jest zaksięgowana wpłata. Brak wpłaty oznacza automatyczne skreślenie z listy uczestników egzaminu.

Informacje dodatkowe dotyczące opłat za egzamin z języka polskiego

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata za egzamin przepada, a opłata za wydanie certyfikatu zostaje zwrócona.

 

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

 • co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 100% opłaty za egzamin;
 • w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 80% opłaty za egzamin;
 • Społeczna Akademia Nauk nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.
Formularz rezygnacji z egzaminu
Format: pdf
106 KB
Kursy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Proponowane przez nas kursy maja charakter półintensywny, pozwalają zapoznać się z formułą egzaminu państwowego oraz technikami zdawania jego poszczególnych części. Prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, posiadających doświadczenie w egzaminowaniu i związanych z certyfikacją języka polskiego jako obcego. Uczestnictwo w kursie zwiększa szanse na pozytywny wynik egzaminu. Kursy odbywają się z lektorem za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS. Na półintensywnym kursie przygotujesz się do egzaminu, powtórzysz gramatykę, nauczysz się, jak pisać prace pisemne, jak zdawać egzamin ustny i o co w tym egzaminie chodzi. Jeśli nie masz tyle czasu, zapisz się na warsztat technik egzaminacyjnych, na którym dowiesz się, jak przygotować się samodzielnie do egzaminu. A jeśli uznasz, że któraś z twoich sprawności językowych wymaga więcej uwagi, skorzystaj z wybranego warsztatu (gramatyki lub pisania prac egzaminacyjnych).

 

Zanim zapiszesz się na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego z języka polskiego, sprawdź swój poziom. Kliknij - TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO

Kursy mają charakter intensywny i regularny, pozwalają zapoznać się z formułą egzaminu państwowego oraz technikami zdawania jego poszczególnych części. Prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, posiadających doświadczenie w egzaminowaniu i związanych z certyfikacją języka polskiego jako obcego. Uczestnictwo w kursie zwiększa szanse na pozytywny wynik egzaminu!  Uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminu państwowego w SAN przysługuje pierwszeństwo przy rezerwacji miejsca na egzaminie. Kursy odbywają się w Warszawie w Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11.

 

Zanim zapiszesz się na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego z języka polskiego, sprawdź swój poziom. Kliknij - TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO

Weekendowe warsztaty technik egzaminacyjnych, czyli jak zdawać egzamin z polskiego – certyfikat z języka polskiego B1
Weekendowe warsztaty technik egzaminacyjnych, czyli jak zdawać egzamin z polskiego – certyfikat z języka polskiego B1

Ilość godzin: 8h

Termin: 20.05 – 16.06.2023 

Zajęcia: Sobota-niedziela na miesiąc przed egzaminem – godzina: 9.00-12.15

Cena: 250 zł

Zapisy do: 10.05.2023 r.

 

Zapisz się na kurs

Kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego półintensywny – certyfikat z języka polskiego B1
Kurs przygotowujący do egzaminu z języka polskiego półintensywny – certyfikat z języka polskiego B1

Ilość godzin: 34h

Termin: 15.05 – 23.06.2023 r. 3 x w tygodniu 

Zajęcia: pn., śr., pt; godzina: 19.00-20.30

Cena: 890 zł

Zapisy do: 5.05.2023 r.

 

Zapisz się na kurs

Warsztaty z gramatyki polskiej – intensywna powtórka przed egzaminem– certyfikat z języka polskiego B1
Warsztaty z gramatyki polskiej – intensywna powtórka przed egzaminem– certyfikat z języka polskiego B1

Ilość godzin: 12h

Termin: 26.05 – 16.06.2023 r.

Zajęcia: Raz w tygodniu w piątek; godzina 19.00-21.15 (3 godziny lekcyjne)

Cena: 390 zł

Zapisy: do 16.05.2023 r.

 

Zapisz się na kurs

Warsztaty pisania prac egzaminacyjnych – certyfikat z języka polskiego B1
Warsztaty pisania prac egzaminacyjnych – certyfikat z języka polskiego B1

Ilość godzin: 16h

Termin: 27.05.2023 r. - 17.06.2023 r.

Zajęcia: Sobota; godzina 9.00-12.15

Cena: 490 zł

Zapisy: do 17.05.2023 r.

 

Zapisz się na kurs

Konto do wpłat za kursy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej najpóźniej w terminie do 3 dni od daty zapisania się na kurs.

Konto do wpłat za kurs:
Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW
W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko + opłata za kurs (tu wpisać nazwę kursu)

 

Kontakt z ośrodkiem: certyfikatpolski@san.edu.pl