PARTNERZY SAN

partnerzy-san-1

Jednym z najważniejszych działań Społecznej Akademii Nauk jest różnorodna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitoring trendów i opinii dotyczących zmian w gospodarce. Głównym obszarem współpracy z instytucjami i podmiotami gospodarczymi jest opracowywanie w porozumieniu z biznesem treści kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych tak, aby kształcenie przyszłych absolwentów miało jak najbardziej praktyczny charakter, a także uzupełnienie programów studiów o staże i praktyki, które umożliwiają studentom SAN zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego. Dzięki współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Studenci i Absolwenci Społecznej Akademii Nauk nabywają wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniami międzynarodowego i lokalnego rynku pracy.  

 

Dostrzegając znaczenie współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, Społeczna Akademia Nauk powołała także Biuro ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego głównym zadaniem jest inicjowanie i koordynowanie współdziałania wszystkich komórek Społecznej Akademii Nauk oraz nawiązywanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami. 

Kluczowi Partnerzy SAN

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
Partner SAN
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Porozumienie zawarte z Zarządem Wojewódzkim NSZZP we wrześniu 2022 r. jest dwudziestym aktem o współpracy Społecznej Akademii Nauk z instytucjami i organizacjami aktywnymi w obszarze bezpieczeństwa państwa. Na mocy zawartej umowy policyjne związki zawodowe zostały włączone w proces opiniowania programów edukacyjnych oferowanych przez SAN, zwłaszcza dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Uczelnia natomiast ze swojej strony zadeklarowała organizacji związkowej wsparcie m.in. w prowadzeniu badań czy organizacji szkoleń.

Santander-Universidades-partner-san-1
Partner SAN
Santander Universidades
  

Santander Universidades jest jedną z instytucji, z którą SAN współpracuje od wielu lat. Firma poprzez stypendia, granty i intensywne programy rozwojowe wspiera Studentów i Absolwentów w wejściu na rynek pracy. Studenci mają możliwość brania udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach, dzięki którym zdobywają cenne doświadczenie oraz rozwijają swoje umiejętności. W ramach współpracy co roku Społeczna Akademia Nauk prowadzi nabór do kolejnych edycji Stypendiów Santander.

Nszz-Solidarnosc-PGE-GiEK-SA-partner-san-1
Partner SAN
NSZZ “Solidarność” PGE GiEK S.A.
  

Podpisane Porozumienie ma na celu wzajemną współpracę w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych i społecznych min. w dziedzinach: socjologii, zarządzania, ochrony środowiska, ekonomii, górnictwa i energetyki, administracji, rachunkowości i finansów, prawa oraz innych obszarów. W ramach zawartej umowy zadeklarowano również współpracę w zakresie organizowania praktyk oraz staży dla studentów SAN, konsultowania programów kształcenia na wybranych kierunkach studiów oraz organizowania branżowych kursów i szkoleń.

Inni Partnerzy SAN