Administracja
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat 

Limit miejsc:
stacjonarne 30 osób, niestacjonarne 50 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Na kierunku Administracja I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zdobędziesz wiedzę z obszaru administracji skarbowej, porządku publicznego, samorządowej, e-administracji, prawa obsługi biznesu, prawa pracy i kadr. 

Absolwenci kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie posiadają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego. Zdobywają ponadto kwalifikacje zawodowe, które przygotowują do sprawowania funkcji urzędniczych.

 

Program studiów, jak i metody nauczania opracowano zgodnie z wszelkimi aktualnymi wytycznymi.

Zdobyta w czasie studiów wiedza i umiejętności, wraz z rozwijanymi kompetencjami społecznymi, przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, wymagających przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym i na rzecz organizacji pozarządowych). Absolwent administracji uzyskuje wszechstronne wykształcenie, które pozwala budować karierę urzędniczą, ale również jako specjalista w korporacjach finansowych lub branży projektowej. Jest właściwie przygotowany, aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. W trakcie studiów nabywa umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Dlaczego warto studiować Administrację I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Szeroka oferta specjalności
Szeroka oferta specjalności
Wykładowcy działający w branży administracji
Wykładowcy działający w branży administracji
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Ścisła współpraca z jednostkami administracji publicznej oraz samorządowej
Ścisła współpraca z jednostkami administracji publicznej oraz samorządowej
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Praktyczna nauka prawa
Praktyczna nauka prawa

Administracja I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Studia skończyłam w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Kinga Wiśniewska

 

Opłaty

Administracja w SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

420 zł320 zł*

II ROK12590 zł490 zł*
III ROK10680 zł

 

Czesne płatne w ratach semestralnych

 

 

ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2100 zł 1600 zł*

2940  2240 zł*

II ROK2950 zł  2450 zł*4130 zł  3430 zł*
III ROK3400 zł3400 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5040 zł  3840 zł*
II ROK7080 zł 5880 zł*
III ROK6800 zł

 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 320 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

410 zł 310 zł*

II ROK12550 zł 450 zł*
III ROK10620 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2050 zł 1550 zł*

2870 zł 2170 zł*

II ROK2750 zł 2250 zł*3850 zł 3150 zł*
III ROK3100 zł 3100 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK4920 zł 3720 zł*
II ROK6600 zł 5400 zł*
III ROK6200 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 310 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Absolwenci kierunku Administracja I stopnia w SAN w Warszawie są doskonale przygotowani, aby podjąć pracę w organach administracji państwowej, samorządowej i innych, w których niezbędne są kwalifikacje do działania z zakresu administracji publicznej. Mogą podjąć pracę zarówno na rzecz urzędów, jak i innych podmiotów, takich jak korporacje finansowe, czy firmy działające w branży projektowej. Co więcej, z powodzeniem są zdolni do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ponadto nasi Absolwenci są dobrze przygotowani pod względem merytorycznym, utrwalając w czasie studiów podstawy prawa i umiejąc je zastosować w praktyce, a także stosując nabyte umiejętności komunikacji, posługując się poznanymi środkami informacji i techniki biurowej. Dodatkowo są gotowi do kierowania niewielkimi zespołami oraz do podjęcia się organizacji i aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Ekonomia
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Demografia
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Stanowienie prawa miejscowego
 • Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego
 • Samorząd terytorialny w Europie
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Analiza orzecznictwa sądów w sprawach samorządowych
 • Administrowanie mieniem jednostki samorządu terytorialnego
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo do informacji i ochrony danych osobowych
 • Prawo zatrudnienia służb mundurowych
 • Prawo porządku publicznego w państwach UE
 • Prawo karne skarbowe
 • Podstawy kryminologii
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo własności przemysłowej 
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstwa 
 • Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie

Rekrutacja na kierunek Administracja I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Administracja” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język obcy nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub historia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Administracja”  tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Administracja I stopnia Warszawa SAN - specjalności

Podczas studiów I stopnia na kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności. Każda z nich przygotowuje studentów do działania w konkretnych obszarach administracji.

Administracja skarbowa

Podczas nauki na tej specjalności, studenci poszerzają wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego o nowe zasoby z obszaru systemów podatkowych, skarbowych i celnych. Dodatkowo pogłębiają swoją wiedzę o problematykę funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery sektora bankowego i gospodarczego. Absolwenci tej specjalności zapoznani są ze specyfiką działania instytucji i organów państwowych, które na co dzień zajmują się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w Izbach Skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, Izbach Celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.

 Administracja samorządowa

Myśląc o mocno poszukiwanych na rynku pracy urzędników pracujących w organach służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej, nasza uczelnia stworzyła specjalność „Administracja samorządowa”. To interdyscyplinarne studia, które przygotowują swoich absolwentów do pełnienia rozmaitych funkcji w administracji publicznej, w tym menedżerskich, eksperckich oraz kierowniczych. Podczas studiów na tej specjalności studenci pogłębiają swoje zasoby o wiedzę na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej. Co więcej, studenci doskonale orientują się w konstrukcji prawnej oraz strukturze organów samorządu terytorialnego w Polsce. Ponadto zapoznają się z instytucjami mienia komunalnego, które to stanowią materialną podstawę realizacji funkcji samorządu terytorialnego, a także z procesami zgodnymi z prawem zarządzania mieniem komunalnym. Wybór tej specjalności pozwala jej absolwentom na wnikliwe obserwacje prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zagadnienia nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu terytorialnego.

Prawna obsługa biznesu

Ta specjalność łączy w swojej nowoczesnej i interdyscyplinarnej formule dwie cechy: możliwość zdobycia wysokich kompetencji menedżerskich a także umiejętność zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Studenci, którzy ją wybiorą będą świetnie przygotowani do tego, by w przyszłości podjąć się sprawowania funkcji menedżerskich m.in. w sektorze administracji publicznej, czy w sektorze gospodarczym. Ponadto są oni gotowi do podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę z zakresu tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych i ekonomicznych.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Administracja SAN Warszawa

dr Arkadiusz Kujawa, prof. SAN
dr Arkadiusz Kujawa, prof. SAN

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował na kierunku politologia. Ukończył także studia na kierunkach: międzynarodowe stosunki polityczne oraz zarządzanie w administracji publicznej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na funkcjonowaniu szeroko rozumianej administracji publicznej w Polsce, w tym na działaniach zmierzających do optymalizacji funkcjonowania jednostek organizacyjnych zarówno administracji rządowej jak i samorządowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w kraju i za granicą. Jest pracownikiem jednostek sektora publicznego, gdzie zajmuje stanowiska kierownicze. Nadzoruje komórki organizacyjne odpowiedzialne za: kontrolę, w tym kontrolę zarządczą, sprawy kadrowe, zamówienia publiczne, budżet i finanse oraz organizację pracy jednostki.

Wykładowcy kierunku Administracja SAN Warszawa

mgr Miron Maicki
Kariera

Administracja SAN Warszawa – praca

Absolwent studiów na kierunku Administracja w SAN w Warszawie może swoją karierę zawodową związać z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Administracja i zarządzanie publiczne lub na kierunkach pokrewnych.

w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
w organach podatkowych
w działach administracyjnych sądów, prokuratury
w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
w kancelariach prawnych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Administracja i zarządzanie publiczne lub na kierunkach pokrewnych.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Administracja? 

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w  Warszawie

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika