Filologia
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

 

Język wykładowy:
język angielski

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 80 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Studia na kierunku Filologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do wymogów rynku pracy poprzez kształtowanie umiejętności analitycznych, rozwiązywania problemów wspartych specjalistyczną wiedzą oraz związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty z zakresu filologii. Na studiach filologicznych w SAN w Warszawie zdobędziesz wiedzę z obszaru filologii tłumaczeniowej, komunikacji w biznesie i reklamie, a także z obszarów języków obcych.

Zaprojektowane studia na kierunku Filologia w Warszawie stanowią rzetelną podstawę, na której nasz absolwent będzie nadbudowywał swoje kwalifikacje na kolejnych etapach kształcenia, jak i poprzez doświadczenie zawodowe w różnych sferach funkcjonowania.  Swoje kompetencje może poszerzać zarówno w biurach tłumaczeń, ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet) turystyce i sektorze usług, korporacjach, jak również w różnych instytucjach: badawczych, kulturalnych, gospodarczych, czy redakcjach, wydawnictwach i mediach, placówkach komercyjnych.

Dlaczego warto studiować Filologię I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym
Start do kariery tłumacza lub pracy w sektorze biznesowym
Nowoczesne specjalności
Nowoczesne specjalności
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Kadra o wysokich kompetencjach naukowych
Profesjonalna baza dydaktyczna
Profesjonalna baza dydaktyczna
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Gwarancja pogłębienia wiedzy językowej do poziomu C1
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN

Filologia I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Coraz więcej międzynarodowych firm otwiera swoje siedziby na terenie Polski. Rekruterzy cenią sobie wśród kandydatów przygotowanie do pracy w środowisku różnorodnym kulturowo i językowo, dlatego według mnie to dobra ścieżka rozwoju.”

 

Marlena Kołodziej

Filologia I stopnia w SAN Warszawa - mediateka

Opłaty

Filologia SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

730 zł 630 zł*

II ROK12750 zł 650 zł*
III ROK10870 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3650 zł 3150 zł*

5110 zł 4410 zł*

II ROK3750 zł 3250 zł*5250 zł 4550 zł*
III ROK4350 zł4350 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8760 zł 7560 zł*
II ROK9000 zł 7800 zł*
III ROK8700 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 630 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

650 zł 550 zł*

II ROK12670 zł 570 zł*
III ROK10790 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3250 zł 2750 zł*

4550 zł 3850 zł*

II ROK3350 zł 2850 zł*4690 zł 3990 zł*
III ROK3950 zł3950 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7800 zł  6600 zł*
II ROK8040 zł  6840 zł*
III ROK7900 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 550 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Filologia I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Studia na kierunku Filologia Koncepcja kształcenia na kierunku Filologia to najlepszy wybór zarówno dla osób, które chciałyby pracować w międzynarodowym środowisku biznesowym lub zostać tłumaczem. Kończąc studia filologiczne I stopnia zdobędziesz umiejętności językowe na poziomie C1 oraz poznasz realia społeczne i kulturowe panujące w obszarze anglojęzycznym. W procesie dydaktycznym uczestniczyli jak i uczestniczą nauczyciele akademiccy z dorobkiem naukowym oraz jednocześnie posiadający kompetencje zawodowe i reprezentujący związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przedstawiciele praktyki.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Technologie informacyjne
 • Język obcy (drugi)
 • Wstęp do socjologii lub przedsiębiorczość
 • Podstawy prawa i ochrony własności intelektualnej
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego PNJA (sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, wymowa, pisanie)
 • Przedmioty obejmujące językoznawstwo, kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych
 • Tłumaczenia pisemne i konsekutywne
 • Warsztat pracy tłumacza
 • Przekład specjalistyczny
 • Podstawy psychopedagogiki
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy pedagogiki
 • Dydaktyka
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
 • Emisja głosu
 • Prawo oświatowe
 • Business English 
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Sztuka argumentacji
 • Międzynarodowe negocjacje w biznesie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Amerykańska kultura i instytucje publiczne
 • Public relations
 • Reklama globalna
 • Języki i obrazy amerykańskiej kultury popularnej
 • Najnowsza literatura amerykańska
 • Tematyka filmowa w kulturze USA
 • Historia sztuki USA
 • Warsztaty pracy tłumacza
 • Lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT
 • Tworzenie podpisów filmowych

Rekrutacja na kierunek Filologia I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Filologia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język angielski i przedmiot do wyboru: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Filologia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Partner Społecznej Akademii Nauk
Specjalności

Filologia I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Absolwenci kierunku Filologia w SAN w Warszawie posiadają kompetencje komunikacyjne umożliwiające popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Absolwenci są również przygotowani do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia. W Fillii Społecznej Akademii Nauk w Warszawie studenci kierunku Filologia mają do wyboru dwie specjalności.

 Translatoryka

Podczas studiów na specjalności Translatoryka studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu literaturoznawstwa, jak i szeroko pojętego językoznawstwa. Uzyskują wiedzę z obszaru specjalistycznych odmian języka angielskiego, posiadają umiejętności analityczne pozwalające na samodzielną analizę tekstu, wybór metod do rozwiązania poszczególnych zagadnień translatorskich. Biegle posługują się językiem angielskim, potrafią tłumaczyć proste teksty literackie, techniczne naukowe i specjalistyczne. Absolwenci są przygotowani do korzystania z wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ale także m.in. w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet) turystyce oraz w sektorze usług.

Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie

Studenci w ramach specjalizacji Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie poszerzają swoje praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz uczą się redagowania przekazów medialnych, a także poruszania się w otoczeniu międzynarodowym. Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, agencjach reklamowych i PR oraz korporacjach. Zdolności komunikacyjne w międzynarodowym środowisku to istotna kompetencja, która jest rozwijana przez studentów tej specjalności. Nauka języka angielskiego używanego w świecie biznesu, handlu, finansów i relacji międzynarodowych to szczególnie ważna w późniejszej pracy zawodowej umiejętność. Specjalizacja pozwala na przyswojenie języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej. Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwenci studiów posiadają umiejętność komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Filologia SAN Warszawa

dr Iga Maria Lehman, prof. SAN
dr Iga Maria Lehman, prof. SAN

Socjolingwistka specjalizująca się w komunikacji międzykulturowej, retoryce międzykulturowej i krytycznej analizie dyskursu. Dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz Redaktorka Naczelna czasopisma Discourses on Culture. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znajdują się: teoria i praktyka komunikacji międzykulturowej, kursy ESL i IEP w kulturowo zróżnicowanych środowiskach akademickich w USA i Polsce.

Wykładowcy kierunku Filologia SAN Warszawa

dr hab. Agnieszka Łowczanin
dr hab. Katarzyna Szmigiero
dr hab. Ewa Waniek-Klimczak
dr Adam Świątek
dr Adam Bednarek
dr Wiktor Pskit
mgr Piotr Ambrożewski
mgr Maciej Kempiński 
mgr Sylwester Kowalczyk
mgr Jordan C. Seidel
dr Marianna Dilai
dr Paweł Rydzewski
dr Jacek Żurawski
mgr Mario Galdamez – Muñoz
Kariera

Filologia SAN Warszawa – praca

Absolwenci kierunku Filologia I stopnia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie nabywają kompetencje komunikacyjne umożliwiające popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Posiadają ponadto szereg umiejętności, m. in. nawiązywania kontaktów, planowania, organizowania pracy samodzielnej i zespołowej. Co więcej są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

 

Absolwent studiów na Filologia w SAN w Warszawie mogą podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego) lub podjąć zatrudnienie w:

instytucjach międzynarodowych środowiska biznesowego
organizacjach pozarządowych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
turystyce
agencjach reklamowych i PR 
administracji publicznej
sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
przy produkcji telewizyjnej i filmowej
turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, uczelniach
innych firmach wykorzystujących umiejętności komunikacji w języku obcym

Koncepcja kształcenia na kierunku Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie otwiera studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Filologia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika