Grafika
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 60 osób, niestacjonarne 120 osób

Koncepcja kierunku zakłada kształcenie skupione na kreatywnym rozwiązywaniu problemów artystycznych w obszarach projektowania i zastosowania w nowoczesnej i dynamicznej grafice, w dziedzinie 2D i 3D również animacji i multimediów, pozyskiwania i przetwarzania zintegrowanych tematycznie informacji oraz współczesnego designu i etyki w projektowaniu z wykorzystaniem przy tym wyspecjalizowanych metod i narzędzi, w tym programowania i jednocześnie elastyczność kształcenia. Jednocześnie wyposaża studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne działanie w zakresie twórczości graficznej i projektowej, uwzględniającej rozwój i postęp we współczesnym designie, jak i posługiwania się nowymi mediami w animacji i multimediach oraz wykorzystania nowoczesnych technik cyfrowych, ale także pozwala rozwijać w nich wrażliwość na społeczne aspekty szeroko pojętej działalności twórczej, jak też kształtować te kompetencje społeczne, które są niezbędne w działalności zawodowej, a więc wskazują na poszanowanie wartości etycznych, dorobek i tradycje zawodu grafika i kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania.

 

Na kierunku Grafika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie poznasz zasady i techniki projektowania graficznego, podstawy reklamy, w tym tworzenie systemów identyfikacji wizualnej, sposoby tworzenia animacji i nauczysz się jak realizować filmy reklamowe i artystyczne. Prezentujemy naszym studentom wiedzę teoretyczną i przekazujemy praktyczne doświadczenia i umiejętności, tak by kształcić osoby kreatywne, patrzące oryginalnie na sztukę projektowania, posługujące się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego. Nasi absolwenci to profesjonalni projektanci w zakresie komunikacji wizualnej – przez te trzy lata zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności projektowe i artystyczne niezbędne w twórczości graficznej.

Dlaczego warto studiować Grafikę I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Nietuzinkowe specjalności
Nietuzinkowe specjalności
Przygotowanie do pracy w świecie reklamy i plakatu
Przygotowanie do pracy w świecie reklamy i plakatu
Kadra złożona z wybitnych specjalistów
Kadra złożona z wybitnych specjalistów
Stawiamy na praktyczną naukę zawodu
Stawiamy na praktyczną naukę zawodu
Liczne znizki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Liczne znizki studenckie specjalnie dla studentów SAN
Współpraca z wartościowymi partnerami Uczelni
Współpraca z wartościowymi partnerami Uczelni

Grafika I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Kierunek zdecydowanie odpowiada na realia współczesnego rynku pracy. Dla osób interesujących się tą tematyką to połączenie nauki z przyjemnością.”

 

Magda Sawicka

Opłaty

Grafika SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

780 zł 680 zł*

II ROK121070 zł 970 zł*
III ROK101280 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3900 zł3400 zł*

5460 zł  4760 zł*

II ROK5350 zł 4850 zł*7490 zł  6790 zł*
III ROK6400 zł6400 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK9360 zł 8160 zł*
II ROK12840 zł 11640 zł*
III ROK12800 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 680 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

760 zł 660 zł*

II ROK121020 zł 920 zł*
III ROK101070 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3800 zł3300 zł*

5320 zł4620 zł*

II ROK5100 zł 4600 zł*7140 zł 6440 zł*
III ROK5350 zł5350 zł

 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK9120 zł7920 zł*
II ROK12240 zł 11040 zł*
III ROK10700 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 660 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Grafika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Program studiów na kierunku Grafika I stopnia w SAN w Warszawie jest realizowany w formie wykładów, konwersatoriów, warsztatów, laboratoriów oraz ćwiczeń. Zadawane tematy projektowe poprzedzone są wykładami wprowadzającymi i omawiającymi zagadnienia. Wykład ilustrowany jest prezentacją cyfrową przedstawiającą przykłady omawianego zagadnienia. Po tym wprowadzeniu student przystępuje do realizacji projektu na zadany temat w pracowni specjalistycznej.  W drodze indywidualnych korekt z prowadzącym dopracowywany jest projekt, którego pierwszy etap jest wykonany samodzielnie przez studenta.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Pracownia specjalności Nowych mediów
 • Cyfrowe struktury przestrzenne
 • Interaktywne struktury przestrzenne
 • Pracownia animacji
 • Montaż video
 • Pracownia specjalności Grafiki projektowej 
 • Pracownia grafiki reklamowej
 • Pracownia grafiki wydawniczej
 • Pracownia ilustracji
 • Pracownia Identyfikacji graficznej i plakatu
 • Liternictwo
 • Pracownia typografii
 • Podstawy grafiki projektowej
 • Podstawy grafiki warsztatowej
 • Warsztaty 2D 
 • Fotografia
 • DTP
 • Pracownia rzeźby

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania grafika studia I stopnia
Format: pdf
240 KB

Rekrutacja na kierunek Grafika I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Grafika” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1) i przedmiot do wyboru: historia lub informatyka. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Grafika” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

 

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunek "grafika" oprócz wymagań formalnych określonych powyżej przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu i oceny teczki z pracami plastycznymi (portfolio - 6 prac, po dwie z rysunku, malarstwa i fotografii). Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w celu sprawdzenia wiedzy kandydata o malarstwie, teatrze, filmie, wystawach, muzeach.

Galeria prac studentów

Pracownia malarstwa i rysunku 

Nikolenko Maryna
 

Karalkevich Tatsiana       

Minderska Paulina

Minderska Paulina
 
Morozova Hanna
 
Popiołek Patrycja
 
Siliakova Maryna
 
Siliakova Maryna
 
  Turava Katsiaryna
 
Honcharenko Olena
 
Artemenko Anna
 
   Halyluiko Yuliia
 
Matusevich Alina
 
Minderska Paulina
 
   Myronenko Mariia
 

Skulymovska Vladyslava

Specjalności

Grafika I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Jesteś osobą kreatywną, która chce zdobyć różne kompetencje projektowe, społeczne i komunikacyjne umożliwiające tworzenie grafiki i funkcjonalnego designu?

Podczas studiów na kierunku Grafika I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie będziesz mógł/mogła wybrać jedną z dwóch dostępnych specjalności, aby pogłębić wiedzę z obszaru Twoich zainteresowań, a przy tym przygotować się do wykonywania zawodu grafika w przyszłości. 

Grafika projektowa

Absolwent specjalności Grafika projektowa posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego również w przestrzeni intermedialnej. Zdobyta wiedza pozwala na łączenie różnych mediów cyfrowych i analogowych do tworzenia własnych koncepcji artystycznych. Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w obrębie grafiki i sztuki reklamy. Absolwent jest przygotowany do pracy samodzielnej jak i zespołowej w studiach projektowych, studiach reklamowych oraz instytucjach kultury. Wykazuje się zdolnością uczenia się pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Nowe media

Absolwent specjalności Nowe media posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego obrazów multimedialnych takich jak: grafiki prezentacyjnej, animacji cyfrowych, montażu video, podstaw 3D. Zdobyta wiedza pozwala na łączenie różnych mediów cyfrowych do tworzenia własnych koncepcji artystycznych. Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w obrębie grafiki i multimediów. Absolwent jest przygotowany do pracy samodzielnej jak i zespołowej w studiach projektowych, studiach reklamowych, studiach produkcji gier komputerowych oraz instytucjach kultury. Wykazuje się zdolnością uczenia się pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wykładowcy

Opiekun kierunku Grafika SAN Warszawa

dr Zbigniew Sikora, prof. SAN
dr Zbigniew Sikora, prof. SAN

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych SAN

 

Malarz, grafik komputerowy, artysta intermedialny zajmujący się działaniami w obrębie sztuki w przestrzeni publicznej. W swojej pracy artystycznej odnosi się często do sztuki ulicznej (m.in. wykorzystuje technikę szablonu). Jest autorem projektów graficznych i realizacji malarskiej wielu murali miejskich. W swoich pracach łączy umiejętności projektowania komputerowego i wykorzystania go dla realizacji prac w technikach tradycyjnych takich jak malarstwo ścienne czy sitodruk.
Jego pasją są najnowsze technologie, z których czerpie inspiracje zarówno w swoich pracach malarskich i graficznych, jak i w codziennej pracy ze studentami, gdzie pomaga studentom stawiać pierwsze kroki w obszarze graficznych kompetencji cyfrowych. Dr Sikora jest też na Wydziale Nauk Stosowanych SAN koordynatorem nauczania on line.
Na kierunku Grafika Społecznej Akademii Nauk w Warszawie prowadzi Pracownię malarstwa i rysunku oraz Warsztat 2D. Od roku 2018 pełni funkcję Koordynatora Kierunku Grafika SAN.

Wykładowcy kierunku Grafika SAN Warszawa

dr hab. Maria Piątek, prof. SAN - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych SAN
dr Jan Cieślak
dr Krzysztof Ćwiertniewski 
dr Paweł Łyjak 
dr Magdalena Fokt
dr Izabela Łęska
dr Michał Matysiak
dr Ewa Toniak
mgr Aleksander Słoń
mgr Krystyna Pieńkos
mgr Anna Kaczmarczyk
mgr Maja Żurawiecka
mgr Aga Pietrzykowska          
mgr Ewa Pomorska
mgr Joanna Mankiewicz
mgr Greta Samuel
mgr Ireneusz Piątek
Kariera

Grafika SAN Warszawa – praca

Absolwenci kierunku Grafika I stopnia w SAN w Warszawie zdobytą podczas studiów wiedzę będą mogli wykorzystać podczas pracy w jednostkach organizacyjnych firm i urzędów administracji publicznej odpowiedzialnych za kreację, reklamę i promocję.  Mogą przede wszystkim pracować wszędzie tam, gdzie efektywne i optymalne projektowanie graficzne daje wymierne korzyści wizerunkowe i ekonomiczne, a więc w:

w agencjach reklamowych
w firmach produkujących gry komputerowe
jako samodzielni twórcy gier komputerowych
w instytucjach kultury
w wydawnictwach
w drukarniach
w agencjach graficznych
w firmach sektora IT
w mediach (klasycznych oraz nowych)
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Grafika?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika