Informatyka
O kierunku

Czas trwania studiów:
3.5 roku 

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Inżynier

Limit miejsc:
stacjonarne 40 osób, niestacjonarne 120 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Studia na kierunku Informatyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz doświadczeni wykładowcy pomagają odnaleźć się i sprawnie poruszać w świecie współczesnych systemów komputerowych i teleinformatycznych.

Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) i teleinformatycznych oraz umożliwią ich użytkowanie i zarządzanie nimi.

Dlaczego warto studiować Informatykę I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)
Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)
Nowoczesne specjalności
Nowoczesne specjalności
Stawiamy na praktyczne zdobywanie wiedzy
Stawiamy na praktyczne zdobywanie wiedzy
Wartościowi partnerzy kierunku
Wartościowi partnerzy kierunku
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Dobrze przygotowana baza dydaktyczna
Dobrze przygotowana baza dydaktyczna

Informatyka I stopnia w SAN Warszawa - opinie

“Informatycy to zdecydowane numery 1 na liście atrakcyjności zawodów i oczekiwań rynku pracy. Zarobki specjalistów w pewnych dziedzinach są od samego początku satysfakcjonujące i rosną wraz z rozwojem kariery."

 

Kuba Ostrowski

Opłaty

Informatyka SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

670 zł  570 zł*

II ROK12670 zł 
III ROK12720 zł
IV ROK5820 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3350 zł  2750 zł**

4690 zł  3890 zł**

II ROK3350 zł4690 zł
III ROK3600 zł5040 zł
IV ROK4100 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8040 zł  6640 zł**
II ROK8040 zł
III ROK8640 zł
IV ROK4100 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 570 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

650 zł  550 zł*

II ROK12650 zł
III ROK12690 zł
IV ROK5750 zł

 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3250 zł  2650 zł**

4550 zł  3750 zł**

II ROK3250 zł4550 zł
III ROK3450 zł4830 zł
IV ROK3750 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK7800 zł  6400 zł**
II ROK7800 zł
III ROK8280 zł
IV ROK3750 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 550 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Informatyka I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Kierunek Informatyka I stopnia w SAN w Warszawie dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). 

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Nauki techniczne
 • Wstęp do informatyki
 • Podstawy programowania
 • Architektura systemów komputerowych
 • Wybrane środowiska programowania
 • Systemy operacyjne
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Technologie internetowe
 • Technologie internetu rzeczy
 • Bazy danych
 • Sieci komputerowe
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Projekt grupowy
 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Technologie chmurowe
 • Systemy wbudowane
 • Ochrona danych i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Projekt własnego przedsięwzięcia
 • Oprogramowanie użytkowe /Inżynieria dokumentów elektronicznych
 • Interfejsy użytkownika /Projektowanie graficzne
 • Wykorzystanie wzorców w technologiach internetowych / Elementy programowania w językach skryptowych
 • Inżynieria oprogramowania / Metody implementacji systemów informatycznych
 • Administracja sieciami Linux
 • Analiza ruchu sieciowego
 • Projektowanie okablowania strukturalnego
 • Projektowanie sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo w systemach sieciowych
 • Administrowanie usługami katalogowymi
 • Projektowanie aplikacji bazodanowych
 • Techniki przetwarzania wielowątkowego
 • Hurtownie danych
 • Programowanie systemowe
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Rekrutacja na kierunek Informatyka I stopnia

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku „Informatyka” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: matematyka oraz do wyboru fizyka, informatyka i język obcy nowożytny (na poziomie B1). Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Informatyka” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Informatyka I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Informatyka w SAN Warszawa pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) i teleinformatycznych oraz umożliwią ich użytkowanie i zarządzanie nimi.

Sieci i systemy komputerowe

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie projektowania, eksploatacji i administracji sieci i systemów informatycznych. Studia koncentrują się na m.in. lokalnych sieciach komputerowych i infrastrukturze teleinformatycznej, sieciowych systemach operacyjnych (w szczególności Linux oraz Windows), sieciach bezprzewodowych, bezpieczeństwie systemów sieciowych. W ramach specjalności studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi i podstaw administracji systemami operacyjnymi, budowy systemów otwartych, bezpieczeństwa i projektowania zabezpieczeń w systemach komputerowych, tworzenia infrastruktury systemu informatycznego, projektowania aplikacji KDE oraz Gnome oraz wykorzystania aplikacji do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Absolwenci przygotowani są do pracy w ośrodkach projektujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych.

Inżynieria oprogramowania systemów informatycznych

Specjalizacja skupia się na kluczowych aspektach praktycznego wytwarzania oprogramowania, poczynając od analizy wymagań, poprzez projektowanie i ostatecznie implementację (wraz z weryfikacją i walidacją) i ewolucję  gotowego oprogramowania.
 
Tematyka zajęć:

 • Projektowanie aplikacji bazodanowych
 • Techniki przetwarzania wielowątkowego
 • Hurtowanie danych
 • Programowanie systemowe
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Programowanie aplikacji internetowych

 

Absolwenci uczelni mają szansę na zatrudnienie jako:

 • Informatycy i konsultanci w branży IT, zajmującej się inżynierią systemów informatycznych, wspomagających działania użytkowników końcowych w sieci;
 • Projektanci i koderzy w firmach software’owych oraz tych, zajmujących się analizą big data;
 • Wdrożeniowcy i testerzy oprogramowania.
Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Informatyka SAN Warszawa

dr Paweł Pełczyński
dr Paweł Pełczyński

Doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Obecne zainteresowania naukowe dr inż. Pawła Pełczyńskiego skupiają się wokół problemów związanych z pomiarami, analizą danych pomiarowych i obrazów, a także układami sterowania w zastosowaniach związanych z papiernictwem i poligrafią. 

Wykładowcy kierunku Informatyka SAN Warszawa

prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak
prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska
dr hab. inż. Piotr Bilski
dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN
dr hab. inż. Michał Kruk
dr hab. Agata Opolska-Bielańska
dr inż. Maksymilian Czeczotko
dr inż. Zbigniew Filutowicz
dr inż. Piotr Goetzen
dr inż. Konrad Grzanek
dr Martyna Kaflik-Pieróg
dr inż. Kamil Komański
dr inż. Jan Makuch
dr Alina Marchlewska
dr inż. Antonii Masiukiewicz
dr inż. Marek Matusiak 
dr inż. Rafik Nafkha
dr Mariusz Nyk
dr inż. Józef Paszkowski
dr Krzysztof Przybyszewski, prof. SAN
dr inż. Aleksander Rostocki
dr inż. Dariusz Strzęciwilk 
dr jacek Żurawski
mgr Grzegorz Kluka
mgr Miron Maicki
mgr Mariusz Zawadzki
Kariera

Informatyka SAN Warszawa – praca

Absolwenci kierunku Informatyka I stopnia w SAN w Warszawie posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak grafika komputerowa, programowanie, inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki.
 
Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako:

informatycy w dowolnej firmie oraz jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia)
graficy komputerowi w agencjach reklamowych lub mediach
specjaliści w studiach projektowych
konstruktorzy specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania
projektanci systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
specjaliści w zakresie analizy dużych masywów danych
administratorzy/operatorzy sieci i systemów teleinformatycznych
projektanci sieci kablowych i bezprzewodowych
główni informatycy/kierownicy zespołu
specjaliści ds. zabezpieczeń sieciowych
administratorzy lub operatorzy specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Informatyki mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Informatyka?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika