Stosunki międzynarodowe
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 30 osób, niestacjonarne 60 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Koncepcja kierunku z Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada kształcenie w szczególności przy wzroście znaczenia poprawności stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz realizacji działań zawodowych - kształcenie służące społeczeństwu i nauce a także wyzwaniom stawianym przed specjalistami w zakresie działalności dyplomatycznej, służby zagranicznej, pracy w organizacjach międzynarodowych oraz organizacjach sektora publicznego i prywatnego związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a także międzynarodowego biznesu. Jednocześnie wyposaża studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne działanie w zakresie rozwiązywaniu problemów właściwych dla działalności dyplomatycznej, w tym dbałości o zachowanie ładu międzynarodowego oraz doskonalenia biznesu międzynarodowego, jak i umiejętności komunikacyjnych również w językach obcych, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty w obszarze relacji międzynarodowych, współpracy z zagranicą oraz świadomych konieczności ciągłego samodoskonalenia się.

Na kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in. dyplomacji, analizowania i interpretowania wydarzeń międzynarodowych o charakterze politycznym i gospodarczym, negocjacji, prognozowania procesów i zjawisk mających wpływ na stosunki międzynarodowe oraz prawa międzynarodowego. Prezentujemy naszym studentom wiedzę teoretyczną i przekazujemy praktyczne doświadczenia i umiejętności, tak by kształcić specjalistów przygotowanych do pracy w służbie dyplomatycznej, w organizacjach międzynarodowych, firmach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych w tym do współpracy z ludźmi z różnych kultur i narodowości oraz zaangażowania się w globalne problemy.

Dlaczego warto studiować Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Realizacja wybranych modułów w jęz. angielskim
Realizacja wybranych modułów w jęz. angielskim
Liczne spotkania z osobami ze świata polityki i dyplomacji
Liczne spotkania z osobami ze świata polityki i dyplomacji
Program studiów podlegający ustawicznej aktualizacji
Program studiów podlegający ustawicznej aktualizacji
Wykładowcy - praktycy łączący pracę akademicką z działalnością w świecie międzynarodowej polityki i biznesu
Wykładowcy - praktycy łączący pracę akademicką z działalnością w świecie międzynarodowej polityki i biznesu
Studia w międzynarodowym otoczeniu
Studia w międzynarodowym otoczeniu

Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa - opinie

„Kierunek idealny dla osób ciekawych świata. Studia na tym kierunku to duża szansa na rozwój i zdobycie cennego i niezbędnego doświadczenia.”

 

Ewelina Głowacka

Opłaty

Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

570 zł 470zł*

II ROK12570 zł
III ROK10690 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2850 zł 2250 zł**

3990 zł 3190 zł**

II ROK2850 zł3990 zł
III ROK3450 zł3450 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6840 zl 5440 zł**
II ROK6840 zł
III ROK6900 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 470 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

510 zł 410 zł*

II ROK12510 zł
III ROK10600 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2550 zł 1950 zł**

3570 zł 2770 zł**

II ROK2550 zł3570 zł
III ROK3000 zł3000 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6120 zł 4720 zł**
II ROK6120 zł
III ROK6000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 410 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w SAN w Warszawie umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i właściwego zastosowania uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej. Treści programowe kierunku „stosunki międzynarodowe” na studiach I stopnia, wpływają na uaktualnianie oferowanej wiedzy dotyczącej dyplomaty, analityka, specjalisty ds. współpracy z zagranicą, specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego lub specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej oraz nabywania specyficznych, zgodnych z potrzebami rynku pracy, umiejętności i kompetencji społecznych przez studentów.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Nauka o państwie
 • Polityka zagraniczna RP
 • Geopolityka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Protokół i korespondencja dyplomatyczna
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Negocjacje międzynarodowe / International Negotiations
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne w praktyce
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Organizacja i technika służby zagranicznej
 • Współczesne systemy polityczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Migracje i procesy integracji społecznej
 • Prawo migracyjne i azylowe
 • Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
 • Wyzwania i problemy globalne / Challenges and global problems
 • Współczesna wojna i konflikty zbrojne
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
 • Manager w biznesie międzynarodowym
 • Targi międzynarodowe
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego
 • Sojusze polityczno-wojskowe we współczesnym świecie

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania
Format: pdf
387 KB

Rekrutacja na kierunek Stosunki międzynarodowe

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język obcy nowożytny (na poziomie B1) i jeden przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „stosunki międzynarodowe” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym sumy punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Stosunki międzynarodowe I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Stosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową. Wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego.

Biznes międzynarodowy

W ramach specjalności „biznes międzynarodowy” studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania biznesu na arenie międzynarodowej. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów z zakresu budowania i utrzymywania relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, analizy problemów gospodarczych w perspektywie międzynarodowej, budowania relacji biznesowych w środowisku wielokulturowym oraz oceny wpływu rzeczywistości społeczno-politycznej na działania gospodarcze. Absolwent tej specjalności pozyskuje umiejętności efektywnej pracy w zespołach zorientowanych na określenie rozwiązań wybranych problemów biznesowych. Absolwent dysponuje ponadto rozwiniętymi kompetencjami społecznymi umożliwiającymi efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym oraz prowadzenie negocjacji w międzynarodowym środowisku. Specyfika specjalności przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwie działającym na zagranicznych rynkach, międzynarodowej, jak również w podmiotach administracji publicznej zajmującej się szeroko pojętą problematyką gospodarczą.

Dyplomacja i stosunki dyplomatyczne

Kształcenie w ramach specjalności „dyplomacja i stosunki dyplomatyczne” jest adresowane do studentów, których interesuje szeroko ujęta problematyka stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry z zakresu komunikowania się w środowisku dyplomatycznym oraz międzynarodowym i wielokulturowym, analizowania sytuacji politycznej, analizowania sytuacji gospodarczej oraz związanej z bezpieczeństwem w regionach narażonych na konflikty i kryzysy, prowadzenia skutecznych mediacji i negocjacji, a także rozwiązywania konfliktów. Specjalność ma za zadanie przybliżyć istotę międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki zagranicznej państwa, współczesnych systemów politycznych, prawa konsularnego i dyplomatycznego czy geografii politycznej. Ponadto, studenci zaznajamiają się z protokołem dyplomatycznym, organizacją służby dyplomatycznej, negocjacjami międzynarodowymi oraz strukturą i funkcjonowaniem organizacji i instytucji międzynarodowych. Oferta kierowana jest do studentów planujących znaleźć zatrudnienie w: służbie dyplomatycznej i konsularnej, administracji lokalnej, organach samorządowych, koncernach międzynarodowych, organizacjach społeczno- politycznych.

Bezpieczeństwo i ład międzynarodowy

W ramach specjalności „bezpieczeństwo i ład międzynarodowy” studenci zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno- politycznych, wyzwań i zagrożeń globalnego bezpieczeństwa, w tym aktualnych sporów i konfliktów zbrojnych występujących na świecie. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo globalne i regionalne oraz zagadnieniami z zakresu zagrożeń militarnych, demograficznych, energetycznych i ekonomicznych. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów przygotowanych do podejmowania sprawnej komunikacji społecznej i politycznej, tworzenia rozwiązań analitycznych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, angażowania się w prace zespołów międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem oraz oceny roli państwa w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa. Absolwent tej specjalności pozyskuje umiejętności oceny, analizy oraz prognozowania obszarów bezpieczeństwa międzynarodowego, wykorzystania wiedzy z zakresu wydarzeń politycznych, procesów społecznych, relacji między poszczególnymi interakcjami międzynarodowymi do rozwiązywania potencjalnych problemów oraz zdolność do oceny priorytetów działania. Absolwent dysponuje ponadto rozwiniętymi kompetencjami społecznymi umożliwiającymi funkcjonalne uczestnictwo w projektach państwowych i organizacji międzynarodowych w zakresie biznesu i/lub bezpieczeństwa oraz będzie odznaczał się postępowaniem etycznym i wysoką kulturą osobistą oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz dobra społecznego. Specyfika specjalności przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej w tym w resorcie spraw zagranicznych, organizacjach pozarządowych oraz komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb granicznych, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności czy prywatnych agencji specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa

dr hab. Karol Chylak, prof. SAN
dr hab. Karol Chylak, prof. SAN

Przez ponad dekadę związany z pracownią badań społecznych ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. Z o.o. w Kutnie, gdzie w praktyce realizował zadania z zakresu organizacji i kierowania badaniami społecznymi oraz przygotowania merytorycznej strony badań (metodologia badań, analiza danych, przygotowanie raportów z badań). Zakres badań obejmował zagadnienia polityki społecznej, przedsiębiorczości, funkcjonowania administracji publicznej i szkolnictwa wyższego. Zakres badań krajowy i międzynarodowy. Prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym i handlowym w skali międzynarodowej. Współpracował z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (konsultant).

Zainteresowania naukowe obejmują trzy grupy zagadnień. Po pierwsze - polityka społeczna, w tym ubezpieczenia społeczne, zjawiska bezrobocia, handlu ludźmi, integracji wspólnot w różnych wymiarach. Po drugie - społeczne przejawy aktywności wspólnot religijnych. Po trzecie – idee polityczne, głównie myśl niepodległościowa i aktywność wydawnicza opozycji niepodległościowej w PRL. Współpracownik w Zakładzie Historii Społecznej XIX i XX wieku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wykładowcy kierunku Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa

prof. dr hab. Jan Woroniecki
prof. dr hab. Kazimierz Kik
dr hab. Karol Chylak, prof. SAN
dr hab. Magdalena Karolak- Michalska
dr Adam Kałowski
dr Krystian Karolak
dr Wojciech Kilarski
dr Eliza Nowacka
dr Hanna Prószyńska- Bordas
dr Mariusz Tomczyk
dr Maksymilian Woch
dr Jacek Żurawski
mgr Berenika Anders- Mosakowska
Kariera

Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa – praca

Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w SAN w Warszawie zdobytą podczas studiów wiedzę będą mogli wykorzystać podczas pracy m.in. w jednostkach organizacyjnych firm działających na zagranicznych rynkach i urzędach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce odpowiedzialnych za komunikowanie się w środowisku dyplomatycznym oraz międzynarodowym i wielokulturowym, analizowanie sytuacji politycznej, analizowanie sytuacji gospodarczej. Mogą przede wszystkim pracować wszędzie tam, gdzie kompetencje analityczno- komunikacyjne umożliwiają podejmowanie decyzji dotyczących stosunków międzynarodowych, a więc w:

Organizacjach i instytucjach europejskich
Administracji rządowej i samorządowej
Krajowych i zagranicznych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową
Dużych międzynarodowych korporacjach jako specjalista do spraw współpracy z zagranicą lub specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej
Przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce
Służbie dyplomatyczno-konsularnej i placówkach inwestycyjno-handlowych RP

Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Zarządzanie relacjami międzynarodowymi.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Stosunki międzynarodcowe?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika