Stosunki międzynarodowe
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 30 osób, niestacjonarne 60 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Koncepcja kierunku z Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zakłada kształcenie w szczególności przy wzroście znaczenia poprawności stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz realizacji działań zawodowych - kształcenie służące społeczeństwu i nauce a także wyzwaniom stawianym przed specjalistami w zakresie działalności dyplomatycznej, służby zagranicznej, pracy w organizacjach międzynarodowych oraz organizacjach sektora publicznego i prywatnego związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a także międzynarodowego biznesu. Jednocześnie wyposaża studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną umożliwiającą sprawne działanie w zakresie rozwiązywaniu problemów właściwych dla działalności dyplomatycznej, w tym dbałości o zachowanie ładu międzynarodowego oraz doskonalenia biznesu międzynarodowego, jak i umiejętności komunikacyjnych również w językach obcych, związanych z zawodowym środowiskiem pracy współczesnego specjalisty w obszarze relacji międzynarodowych, współpracy z zagranicą oraz świadomych konieczności ciągłego samodoskonalenia się.

Na kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in. dyplomacji, analizowania i interpretowania wydarzeń międzynarodowych o charakterze politycznym i gospodarczym, negocjacji, prognozowania procesów i zjawisk mających wpływ na stosunki międzynarodowe oraz prawa międzynarodowego. Prezentujemy naszym studentom wiedzę teoretyczną i przekazujemy praktyczne doświadczenia i umiejętności, tak by kształcić specjalistów przygotowanych do pracy w służbie dyplomatycznej, w organizacjach międzynarodowych, firmach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych w tym do współpracy z ludźmi z różnych kultur i narodowości oraz zaangażowania się w globalne problemy.

Dlaczego warto studiować Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Akredytacja Ceeman dla Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie filii SAN w Warszawie
Realizacja wybranych modułów w jęz. angielskim
Realizacja wybranych modułów w jęz. angielskim
Liczne spotkania z osobami ze świata polityki i dyplomacji
Liczne spotkania z osobami ze świata polityki i dyplomacji
Program studiów podlegający ustawicznej aktualizacji
Program studiów podlegający ustawicznej aktualizacji
Wykładowcy - praktycy łączący pracę akademicką z działalnością w świecie międzynarodowej polityki i biznesu
Wykładowcy - praktycy łączący pracę akademicką z działalnością w świecie międzynarodowej polityki i biznesu
Studia w międzynarodowym otoczeniu
Studia w międzynarodowym otoczeniu

Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa - opinie

„Kierunek idealny dla osób ciekawych świata. Studia na tym kierunku to duża szansa na rozwój i zdobycie cennego i niezbędnego doświadczenia.”

 

Ewelina Głowacka

Opłaty

Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

540 zł 440zł*

II ROK12690 zł
III ROK10790 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2700 zł 2200 zł*

3780 zł 3080 zł*

II ROK3450 zł4830 zł
III ROK3950 zł3950 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6480 zł 5280 zł*
II ROK8280 zł
III ROK7900 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 440 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

500 zł 400 zł*

II ROK12600 zł
III ROK10700 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2500 zł 2000 zł*

3500 zł 2800 zł*

II ROK3000 zł4200 zł
III ROK3500 zł3500 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK6000 zł 4800 zł*
II ROK7200 zł
III ROK7000 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 400 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 1800 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w SAN w Warszawie umożliwiają aktywny udział we współczesnym rynku pracy, fundamentalną rolę odgrywa wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę na studiach I stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i właściwego zastosowania uzyskanej wiedzy w działalności zawodowej. Treści programowe kierunku „stosunki międzynarodowe” na studiach I stopnia, wpływają na uaktualnianie oferowanej wiedzy dotyczącej dyplomaty, analityka, specjalisty ds. współpracy z zagranicą, specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego lub specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej oraz nabywania specyficznych, zgodnych z potrzebami rynku pracy, umiejętności i kompetencji społecznych przez studentów.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Nauka o państwie
 • Polityka zagraniczna RP
 • Geopolityka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Protokół i korespondencja dyplomatyczna
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Negocjacje międzynarodowe / International Negotiations
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne w praktyce
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Organizacja i technika służby zagranicznej
 • Współczesne systemy polityczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Migracje i procesy integracji społecznej
 • Prawo migracyjne i azylowe
 • Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
 • Wyzwania i problemy globalne / Challenges and global problems
 • Współczesna wojna i konflikty zbrojne
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
 • Manager w biznesie międzynarodowym
 • Targi międzynarodowe
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego
 • Sojusze polityczno-wojskowe we współczesnym świecie

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania
Format: pdf
387 KB

Rekrutacja na kierunek Stosunki międzynarodowe

Od kandydatów chcących podjąć studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język obcy nowożytny (na poziomie B1) i jeden przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „stosunki międzynarodowe” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym sumy punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Specjalności

Stosunki międzynarodowe I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Stosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową. Wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego.

Biznes międzynarodowy

W ramach specjalności „biznes międzynarodowy” studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania biznesu na arenie międzynarodowej. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów z zakresu budowania i utrzymywania relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, analizy problemów gospodarczych w perspektywie międzynarodowej, budowania relacji biznesowych w środowisku wielokulturowym oraz oceny wpływu rzeczywistości społeczno-politycznej na działania gospodarcze. Absolwent tej specjalności pozyskuje umiejętności efektywnej pracy w zespołach zorientowanych na określenie rozwiązań wybranych problemów biznesowych. Absolwent dysponuje ponadto rozwiniętymi kompetencjami społecznymi umożliwiającymi efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym oraz prowadzenie negocjacji w międzynarodowym środowisku. Specyfika specjalności przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwie działającym na zagranicznych rynkach, międzynarodowej, jak również w podmiotach administracji publicznej zajmującej się szeroko pojętą problematyką gospodarczą.

Dyplomacja i stosunki dyplomatyczne

Kształcenie w ramach specjalności „dyplomacja i stosunki dyplomatyczne” jest adresowane do studentów, których interesuje szeroko ujęta problematyka stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry z zakresu komunikowania się w środowisku dyplomatycznym oraz międzynarodowym i wielokulturowym, analizowania sytuacji politycznej, analizowania sytuacji gospodarczej oraz związanej z bezpieczeństwem w regionach narażonych na konflikty i kryzysy, prowadzenia skutecznych mediacji i negocjacji, a także rozwiązywania konfliktów. Specjalność ma za zadanie przybliżyć istotę międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki zagranicznej państwa, współczesnych systemów politycznych, prawa konsularnego i dyplomatycznego czy geografii politycznej. Ponadto, studenci zaznajamiają się z protokołem dyplomatycznym, organizacją służby dyplomatycznej, negocjacjami międzynarodowymi oraz strukturą i funkcjonowaniem organizacji i instytucji międzynarodowych. Oferta kierowana jest do studentów planujących znaleźć zatrudnienie w: służbie dyplomatycznej i konsularnej, administracji lokalnej, organach samorządowych, koncernach międzynarodowych, organizacjach społeczno- politycznych.

Bezpieczeństwo i ład międzynarodowy

W ramach specjalności „bezpieczeństwo i ład międzynarodowy” studenci zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno- politycznych, wyzwań i zagrożeń globalnego bezpieczeństwa, w tym aktualnych sporów i konfliktów zbrojnych występujących na świecie. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo globalne i regionalne oraz zagadnieniami z zakresu zagrożeń militarnych, demograficznych, energetycznych i ekonomicznych. Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów przygotowanych do podejmowania sprawnej komunikacji społecznej i politycznej, tworzenia rozwiązań analitycznych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, angażowania się w prace zespołów międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem oraz oceny roli państwa w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa. Absolwent tej specjalności pozyskuje umiejętności oceny, analizy oraz prognozowania obszarów bezpieczeństwa międzynarodowego, wykorzystania wiedzy z zakresu wydarzeń politycznych, procesów społecznych, relacji między poszczególnymi interakcjami międzynarodowymi do rozwiązywania potencjalnych problemów oraz zdolność do oceny priorytetów działania. Absolwent dysponuje ponadto rozwiniętymi kompetencjami społecznymi umożliwiającymi funkcjonalne uczestnictwo w projektach państwowych i organizacji międzynarodowych w zakresie biznesu i/lub bezpieczeństwa oraz będzie odznaczał się postępowaniem etycznym i wysoką kulturą osobistą oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz dobra społecznego. Specyfika specjalności przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej w tym w resorcie spraw zagranicznych, organizacjach pozarządowych oraz komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb granicznych, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności czy prywatnych agencji specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.

Wykładowcy

Wykładowcy kierunku Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa

prof. dr hab. Jan Woroniecki
prof. dr hab. Kazimierz Kik
dr hab. Karol Chylak, prof. SAN
dr Adam Kałowski
dr Krystian Karolak
dr Wojciech Kilarski
dr Eliza Nowacka
dr Hanna Prószyńska- Bordas
dr Mariusz Tomczyk
dr Maksymilian Woch
dr Jacek Żurawski
mgr Berenika Anders- Mosakowska
Kariera

Stosunki międzynarodowe SAN Warszawa – praca

Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe I stopnia w SAN w Warszawie zdobytą podczas studiów wiedzę będą mogli wykorzystać podczas pracy m.in. w jednostkach organizacyjnych firm działających na zagranicznych rynkach i urzędach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce odpowiedzialnych za komunikowanie się w środowisku dyplomatycznym oraz międzynarodowym i wielokulturowym, analizowanie sytuacji politycznej, analizowanie sytuacji gospodarczej. Mogą przede wszystkim pracować wszędzie tam, gdzie kompetencje analityczno- komunikacyjne umożliwiają podejmowanie decyzji dotyczących stosunków międzynarodowych, a więc w:

Organizacjach i instytucjach europejskich
Administracji rządowej i samorządowej
Krajowych i zagranicznych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową
Dużych międzynarodowych korporacjach jako specjalista do spraw współpracy z zagranicą lub specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej
Przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce
Służbie dyplomatyczno-konsularnej i placówkach inwestycyjno-handlowych RP

Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Zarządzanie relacjami międzynarodowymi.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Stosunki międzynarodcowe?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika