Turystyka i rekreacja
O kierunku

Czas trwania studiów:
3 lata

Typ:
I stopnia

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Licencjat

Limit miejsc:
stacjonarne 20 osób, niestacjonarne 80 osób

Kontynuowanie:
dostępne studia II stopnia

Kierunek akredytowany przez CEEMAN IQA Accreditation

Na kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in. podstaw organizacji, marketingu, prawa oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

Absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach turystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach SPA & Wellness, obiektach hotelarskich i gastronomicznych, biurach podróży i agencjach turystycznych. 

Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Branża turystyczna ciągle się rozwija i wciąż potrzebuje osób otwartych na świat i zdobywanie wiedzy.

Turystyka i rekreacja to kierunek dla ludzi, którzy chcą połączyć pasję podróżowania i chęć poznawania ludzi. Podczas trwania studiów zwracana jest szczególna uwaga na rozwój kompetencji miękkich takich jak kreatywność, praca w zespole, komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji. Oprócz tego program studiów obejmuje podstawy planowania, zarządzania ekologią i zrównoważonym rozwojem, obsługi ruchu turystycznego, w tym pilotażu i przewodnictwa, z zakresu technologii informatycznych oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania imprez i wydarzeń turystycznych. W trakcie studiów student poznaje nowe trendy na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych oraz nowoczesne metody zarządzania. Jest przygotowany do kreowania innowacji turystycznych. Program studiów daje umiejętności tworzenia ofert turystycznych skierowanych do różnych grup odbiorców, dostosowanych do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki doznań.

Dlaczego warto studiować Turystykę i rekreację I stopnia w Społecznej Akademii Nauk?

Bogaty program studiów dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Bogaty program studiów dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy
Zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń, warsztatów, gier strategicznych
Zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń, warsztatów, gier strategicznych
Kadra akademicka złożona z doświadczonych specjalistów z branży tuystycznej
Kadra akademicka złożona z doświadczonych specjalistów z branży tuystycznej
Możliwość zdobycia praktyki zawodowej u partnerów SAN
Możliwość zdobycia praktyki zawodowej u partnerów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Możliwość udziału w obozach szkoleniowych turystyki kwalifikowanej
Możliwość udziału w obozach szkoleniowych turystyki kwalifikowanej

Turystyka i rekreacja I stopnia w SAN Warszawa - opinie

„Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób ciekawych świata, z pasją, ambitnych i otwartych na nowe doświadczenia. Tematyka na tym kierunku jest tak ogromna, że myślę, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.”

 

Marlena Kliman

Opłaty

Turystyka i rekreacja SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

420 zł 320 zł* 

II ROK12600 zł 500 zł*
III ROK10
700 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2100 zł 1600 zł*

2940 zł 2240 zł*

II ROK3000 zł 2500 zł*4200 zł 3500 zł*
III ROK3500 zł 3500 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK5040 zł 3840 zł*
II ROK7200 zł 6000 zł*
III ROK7000 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 320 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

410 zł 310 zł*

II ROK12540 zł 440 zł*
III ROK10600 zł 

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK2050 zł 1550 zł*

2870 zł 2170 zł*

II ROK2700 zł 2200 zł*3780 zł 3080 zł*
III ROK3000 zł3000 zł 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK4920 zł 3720 zł*
II ROK6480 zł 5280 zł*
III ROK6000 zł 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 310 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Program

Obszary realizowane na kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Program studiów na kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia w SAN w Warszawie jest skonstruowany tak, aby absolwent posiadał interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. Trzeba także orientować się w relacjach międzykulturowych, stosunkach międzynarodowych, być obeznanym z teorią i praktyką wypoczynku oraz posiadać zdolności pedagogiczne do propagowania zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Program studiów obejmuje podstawy organizacji, planowania, marketingu, prawa, finansów, przedsiębiorczości, zarządzania jakością,  zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ekologią i zrównoważonym rozwojem, obsługi ruchu turystycznego, w tym pilotażu i przewodnictwa, z zakresu technologii informatycznych oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania imprez i wydarzeń turystycznych. W trakcie studiów student poznaje nowe trendy na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych. Jest przygotowany do kreowania innowacji produktowych, technologicznych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych czy instytucjonalnych. Program studiów daje umiejętności tworzenia ofert turystycznych dostosowanych do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki doznań.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Historia architektury i sztuki
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Krajoznawstwo
 • Turystyka zdrowotna
 • Turystyka kwalifikowana i aktywna
 • Organizacja wyjazdów motywacyjnych
 • Hotelarstwo
 • Informatyka w zarządzaniu biznesem turystycznym
 • Marketing usług turystycznych
 • Podstawy finansów przedsiębiorstwa turystycznego
 • Nowe trendy na rynku usług turystycznych
 • Savoir-vivre w turystyce
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Negocjacje handlowe
 • Biznesplan i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzanie jakością w turystyce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Zarządzanie ekologią i zrównoważonym rozwojem w turystyce
 • Przedsiębiorczość w ekoturystyce
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim i gastronomicznym
 • Umiejętności sprzedażowe usług turystycznych
 • Innowacje w turystyce
 • Nowoczesne metody zarządzania w turystyce
 • Zarządzanie ośrodkiem wellness&SPA
 • Organizacja technik i usług hotelarskich
 • Zarządzanie przychodami w obiekcie hotelarskim
Specjalności

Turystyka i rekreacja I stopnia SAN Warszawa - specjalności

Turystyka i rekreacja to kierunek studiów kierowany do ludzi z pasją, ambitnych, otwartych i ciekawych świata. Przydatne są zdolności interpersonalne, które pomagają w dotarciu do klienta i poznaniu jego oczekiwań. Potrzeby klientów w odniesieniu do form wypoczynku są niejednokrotnie bardzo wygórowane, niekiedy ekstremalne, nastawione na turystykę masową, powszechną lub wyspecjalizowaną, kwalifikowaną – warunkowane czynnikami ekonomicznymi, a także związanymi z cyklem życia rodziny, indywidualnym rozwojem, czy sposobem życia. Zatem zaplanowanie ciekawych, dostosowanych do potrzeb klienta aktywnych form wypoczynku to główne umiejętności, które posiada absolwent tego kierunku. Społeczeństwo wydaje coraz więcej środków finansowych zarówno na kulturę, rekreację, jak i gastronomię. Turystyka jest bardzo dochodowym sektorem gospodarki, a absolwenci kierunku z pewnością nie będą narzekali na brak ambitnej i pasjonującej pracy. Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. 

Hotelarstwo i gastronomia

Specjalność kształci specjalistów w zakresie organizowania i zapewnienia funkcjonowania obiektów gastronomicznych i hotelarskich. W związku z dynamicznym rozwojem usług hotelarskich i gastronomicznych wzrasta zapotrzebowanie na kadry wykazujące zdolność stałego dostosowywania się do zmian oczekiwań rynku i poszerzania oferty usług. Gotowość do sprostania oczekiwaniom współczesnego turysty wymaga kreatywności, innowacyjności, umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu, umiejętności komunikacyjnych, elastyczności i nieszablonowego myślenia. Studenci nabywają znajomość organizacji i techniki pracy w obiektach hotelowych i znają wyzwania współczesnego rynku hotelarskiego. Potrafią budować ofertę obiektów hotelowych i gastronomicznych, zgodną z zapotrzebowaniem rynkowym, wymogami regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych. Student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania obiektów hotelowych   gastronomicznych od strony ich zorganizowania, ekonomiki, norm jakości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich, systemów informatycznych w hotelarstwie, zarządzania finansami przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych. Specjalność buduje umiejętności tworzenia strategii w hotelarstwie oraz organizowania pracy personelu zatrudnionego w gastronomii i hotelarstwie. W doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych szczególnie uwzględnia się kwestie związane z kulturą i obsługą gościa hotelowego. Wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami hotelowymi i gastronomicznymi w połączeniu ze znajomością każdego z ogniw działalności tych jednostek, stanowi podstawę do dalszej edukacji, w tym na studiach II stopnia, podyplomowych np. w zakresie zarządzania zagospodarowaniem regionów turystycznych.

Zarządzanie w biznesie turystycznym

Specjalność odpowiada na płynące ze strony rynku zapotrzebowanie na kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry o umiejętnościach organizacyjnych, planistycznych, budowania systemu sprawnego zarządzania i przepływu informacji między wszystkimi jednostkami oferującymi usługi turystyczne, rekreacyjne i usługi uzupełniające, składające się na całość oferty turystycznej poprzez budowanie zespołów i odpowiednie planowanie pracy zespołowej. Specjalność Zarządzanie w biznesie turystycznym kładzie nacisk na umiejętności organizowania różnych form turystyki, m.in. turystyki kwalifikowanej i aktywnej, turystyki zdrowotnej, organizowania wyjazdów motywacyjnych oraz zarządzania ośrodkiem wellnes&SPA. Studenci pogłębiają umiejętności komunikacyjne, zyskują kwalifikacje zarządcze, zwłaszcza w odniesieniu do budowy marki turystycznej, budowy wizerunku, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. Unii Europejskiej). Studenci poznają teoretyczne aspekty dotyczące nowoczesnych metod zarządzania oraz ich praktyczne zastosowanie w turystyce. Znają konieczność dostosowania stylów zarządzania do profilu prowadzonej działalności turystycznej i rekreacyjnej, posiadają umiejętność sporządzania biznes planu oraz znają wymogi odnoszące się do prowadzenia działalności gospodarczej oraz techniki służące jej efektywnemu rozwojowi. Dysponują wiedzą na temat funkcjonowania rynku usług turystycznych, znają uwarunkowania funkcjonowania podmiotów realizujących usługi turystyczne, posiadają wiedzę na temat strategii konkurowania i umiejętności oceny potencjału przedsiębiorstwa – w zakresie kreowania oferty usług, podejmowania konkurencji i nawiązywania współpracy z innymi podmiotami branży turystycznej.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Turystyka i rekreacja SAN Warszawa

dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Marketingu i Turystyki na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie SAN w Warszawie. Koordynator kierunku Turystyka i Rekreacja. Specjalista w obszarze zarządzania rozwojem zrównoważonym, ochroną środowiska i turystyką. Szczególne obszary zainteresowań naukowych to społeczna odpowiedzialność biznesu oraz współpraca klastrowa w turystyce. Uczestnik dużych projektów naukowo-badawczych o charakterze nowatorskim oraz wykonawca licznych tematów badawczych realizowanych w ramach prac własnych i statutowych. Ekspert w projektach badawczych dotyczących problematyki turystycznej. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym rozdziałów w wydawnictwach zbiorowych oraz artykułów w czasopismach naukowych, wydawanych w kraju i za granicą, w tym indeksowanych w Web of Science. Dorobek naukowy prezentowany na licznych krajowych konferencjach, w tym o znaczeniu międzynarodowym, konferencjach zagranicznych oraz publikowany w różnych ośrodkach akademickich. Promotor 140 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, recenzent ponad 160 prac dyplomowych.

Kariera

Turystyka i rekreacja SAN Warszawa – praca

Absolwenci studiów na kierunku Turystyka i rekreacja I stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie przygotowani są do pracy w branży turystycznej także z wykorzystania nowoczesnych technologii. W ramach studiów studenci uczestniczą między innymi w warsztatach z wykorzystaniem systemu MerlinX – innowacyjnej, wielofunkcyjnej wyszukiwarki i porównywarki bardzo wielu różnych ofert turystycznych. System MerlinX stosowany jest przez biura podróży i inne przedsiębiorstwa w branży turystycznej, co oznacza, że absolwenci także pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii są przygotowani do pracy w branży turystycznej.

Absolwent studiów na kierunku Turystyka i rekreacja może podjąć pracę w: 

Przedsiębiorstwach Ośrodkach Wellness & SPA
Obiektach świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne
Ośrodkach wypoczynkowych
Biurach podróży
Agencjach turystycznych
Firmach jako przewodnik turystyczny, animator czasu wolnego

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja I stopnia w SAN Warszawa mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie.

Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Turystyka i rekreacja?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Socjologia
Socjologia
Zarządzanie
Zarządzanie
Pedagogika
Pedagogika