Fizjoterapia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Limit miejsc:Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tej dziedziny wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci są doceniani za swoją wiedzę i kompetencje.


W ramach kształcenia na kierunku Fizjoterapia studenci przygotowywani są do zawodu, w którym u podstaw leżą wiedza i umiejętności  z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii i innych.

Studenci zdobywają wykształcenie dające możliwość pracy w samodzielnym zawodzie medycznym, zawodzie zaufania publicznego. Uprawnienia zawodowe wykorzystywane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym są związane m.in. z umiejętnościami wykonywania i interpretacji testów klinicznych, różnego rodzaju procedur  ruchowych w tym terapii manualnej jak również  zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne). Zawód fizjoterapeuty to także możliwości dalszego rozwoju, w tym możliwość ukończenia  prestiżowej  specjalizacji dającej dodatkowe kompetencje zawodowe. 

 

Kierunek jest częścią Instytutu Nauk o Zdrowiu funkcjonującego w filii SAN w Warszawie. 

Dlaczego warto studiować Fizjoterapię w Społecznej Akademii Nauk?

Koło naukowe oferujące badania naukowe i warsztaty
Koło naukowe oferujące badania naukowe i warsztaty
Ścisła współpraca z nowoczesnymi placówkami medycznymi
Ścisła współpraca z nowoczesnymi placówkami medycznymi
Nauka szerokiej wiedzy klinicznej i praktycznej
Nauka szerokiej wiedzy klinicznej i praktycznej
Stawiamy na praktyczną naukę zawodu
Stawiamy na praktyczną naukę zawodu
Wykładowcy - specjaliści z branży medycznej
Wykładowcy - specjaliści z branży medycznej
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN

Fizjoterapia w SAN Warszawa - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Robert Walczak

 

Opłaty

Fizjoterapia SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

700 zł  600 zł*

II ROK12700 zł
III ROK12730 zł
IV ROK12760 zł
V ROK10960 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3500 zł  2900 zł**

4900 zł  4100 zł**

II ROK3500 zł4900 zł
III ROK3650 zł5110 zł
IV ROK3800 zł5320 zł
V ROK4800 zł4800 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8400 zł7000 zł**
II ROK8400 zł
III ROK8760 zł
IV ROK9120 zł
V ROK9600 zł

 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 600 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

670 zł  570 zł*

II ROK12670 zł
III ROK12690 zł
IV ROK12730 zł
V ROK10930 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3350 zł  2750 zł**

4690 zł  3890 zł**

II ROK3350 zł4690 zł
III ROK3450 zł4830 zł
IV ROK3650 zł5110 zł
V ROK4650 zł4650 zł

 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8040 zł  6640 zł**
II ROK8040 zł
III ROK8280 zł
IV ROK8760 zł
V ROK9300 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 570 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego
**cena z uwzględnieniem Grantu Rekrutacyjnego oraz zniżką za wpłatę z góry (zniżka nie przysługuje Cudzoziemców z wyłączeniem obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka)

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Promocja SUMMER TIME-san-1
Grant Rekrutacyjnystudiuj od 290 zł/mies.
 i zyskaj nawet do 1900 zł rocznie
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację

zyskaj dodatową zniżkę -500 zł przy zapisie do 15 września
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.


Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.


Absolwenci Fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w różnych miejscach, zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Pobierz program studiów
Format: pdf
4.22 MB

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • anatomia prawidłowa człowieka
 • anatomia funkcjonalna i czynnościowa
 • fizjologia i fizjologia wysiłku
 • biologia medyczna i genetyka
 • farmakologia w fizjoterapii
 • biomechanika
 • biofizyka
 • kinezjologia
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • terapia manualna i neuromobilizacje
 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • odnowa biologiczna
 • masaż klasyczny
 • drenaż limfatyczny
 • protetyka i ortotyka
 • aktywność ruchowa adaptacyjna
 • fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych (kardiologia, pulmunologia, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pediatria, geriatria, psychiatria, onkologia, medycyna paliatywna)
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, medycyna sportowa, reumatologia, neurologia i neurochirurgia)
 • diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu, chorobach wewnętrznych, w wieku rozwojowym

Rekrutacja na kierunek Fizjoterapia

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1), biologia, chemia i przedmiot do wyboru: fizyka lub matematyka Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Fizjoterapia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Wyposażenie pracowni

Zobacz jak wyglądają pracownie dydaktyczne na kierunku Fizjoterapia

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Dom Rehabilitacyjno-Geriatryczny Bonifratrów
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • SORNO Centrum Medyczno- Rehabilitacyjne - Milanówek
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga północ 
Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Fizjoterapia SAN Warszawa

dr Justyna Rdzanek
dr Justyna Rdzanek

Prodziekan ds. kierunków fizjoterapia i kosmetologia

Doktor Nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie kultury fizycznej

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

 

Od 2019 roku biegły sądowy w zakresie nauk medycznych i rehabilitacji Sądu Okręgowego Warszawa Praga, Sąd Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie. Autorka publikacji:

 • Rdzanek J, Michalska A, Wychowański M, Targosiński P: Assessment of handgrip strength in young handball players aged 9-16, Postępy Rehabilitacji,2019, (2); 13-19 
 • Rdzanek J: Evaluation of the effectiveness of selected physical therapy programs in patients with 1st and 2nd degree spondylolisthesis on the basic of stabilographic tests and muscle torque in statistics. Fizjoterapia Polska 2020, 20(2); 6-19 
 • Rdzanek J, Wychowański M: Aktualne spojrzenie na proces usprawniania pacjentów z kręgozmykiem I° i II° - wybrane zagadnienia. Rehabilitacja w praktyce 2021, (1); 55-61 
 • Świątek J, Rdzanek J: Leczenie przewlekłych niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa metodą mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Rehabilitacja w praktyce 2022, (1); 44-50 
 • Świątek J, Rdzanek J: Metody oceny wysklepienia stopy. Rehabilitacja w praktyce 2022, (1); 64-69 
 • Rdzanek J: Zastosowanie gorsetu SpineCor w leczeniu skoliozy idiopatycznej. Rehabilitacja w praktyce 2022, (3);  
 • Rdzanek J, Świątek J, Wychowański M: Correlation between foot arch parameters and balance performance Arch of the foot and balance. Ortopedia Traumatologia, Rehabilitacja 2022, (4); 263-274 
 • Rdzanek J: Zastosowanie metody Proprioceptive Neuromuscular Facilitation u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Rehabilitacja w praktyce 2022, (3); 64-71
 • Rdzanek J, Wychowański M, BIOMECHANICZNE ASPEKTY RUCHU W PRAKTYCE, „W:”, Ocena zmian mechanizmu utrzymania równowagi oraz siły mięśni zginaczy i prostowników tułowia po 4-tygodniowym programie rehabilitacji u pacjentów z kręgozmykiem I lub II stopnia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2022, 128-139  

Wykładowcy kierunku Fizjoterapia SAN Warszawa

dr n. kf. Anna Olczak
mgr Dorota Pietraszewska
dr n. med. Bartłomiej Szrajber
dr n. kf. Agnieszka Zdrodowska
dr n. med. Jolanta Olesińska
dr Michał Górski
mgr Ewelina Wierzbicka-Nowak
mgr Agnieszka Nowak
dr hab. Karol Chylak, prof. SAN
dr Monika Lewandowska
mgr Piotr Chyliński
dr Agnieszka Wójcik
dr Magdalena Syrek
mgr Jarosław Kiljańczyk
dr Natasza Krauze
mgr Gabriela Majak
mgr Paulina Szelągowska
mgr Kalina Kierzkowska
dr Beata Żuk
mgr Małgorzata Król
dr Anna Mazurkiewicz 
mgr Kacper Zarzycki
mgr Marzena Rajska
Kariera

Fizjoterapia SAN Warszawa – praca

Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
w gabinetach odnowy biologicznej
w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Fizjoterapia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Psychologia
Psychologia