Fizjoterapia
O kierunku

Czas trwania studiów:
5 lat

Typ:
jednolite magisterskie

Forma:
stacjonarne / niestacjonarne

Tytuł na dyplomie:
Magister

Koncepcja studiów na kierunku Fizjoterapia zakłada kształcenie przygotowanych do aktywnego udziału w ochronie zdrowia społeczeństwa, tj. w niwelowaniu dolegliwości towarzyszących chorobie, zapobieganiu jej postępowi i nawrotom oraz wdrażaniu działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności, a także realizacji działań zawodowych - służąc tym samym społeczeństwu i nauce, a także wyzwaniom stawianym przed specjalistami w zakresie fizjoterapii oraz twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów właściwych dla branży medycznej, w tym fizjoterapii.

 

Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności ruchowej, prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia oraz wysoką sprawnością fizyczną. Szczególnie też z uwagi na postęp cywilizacyjny i związany z tym występowaniem chorób degeneracyjnych, zwyrodnieniowych oraz licznych dysfunkcji narządu ruchu akcentowana jest istotność zawodu i związanym z tym samodzielne uczenie się, doskonalenie i rozwój. W obecnej rzeczywistości rynku pracy, przy licznych i zróżnicowanych zawodach związanych z branżą medyczną, absolwenci zostają wyposażeni w kompetencje, dzięki którym mogą poradzić sobie w poszczególnych, w miarę szerokich obszarach zawodowych. Absolwenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego rozwijania własnej kariery w branży medycznej, nawiązywania współpracy z firmami, podmiotami publicznymi, wykorzystywania nowoczesnych sprzętów i wyrobów dedykowanym rehabilitacji, co pozwala na pracę w zawodzie fizjoterapeuty.

Absolwent kierunku Fizjoterapia o profilu praktycznym posiada również kompetencje zawodowe z zakresu fizjoterapii, które przygotowują do zawodu medycznego uprawniając do diagnostyki funkcjonalnej, terapii, w tym terapii manualnej oraz wykonywania i interpretacji testów klinicznych, a także świadomego i kreatywnego uczestnictwa w ich powstawaniu. Przy poszanowaniu kanonów etycznych i przy pomocy metod i technik zaliczanych do diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, metod specjalnych, balneoklimatologii, odnowy biologicznej, doboru sprzętu protetyczno-ortotycznego i pomocy rehabilitacyjnych) oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności, absolwent będzie wykazywać się wysoką sprawnością fizyczną niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

 

Ponadto będzie przygotowany do realizacji zadań w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym m.in. przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, w placówkach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, także we własnej indywidualnej praktyce fizjoterapeutycznej.

Dlaczego warto studiować Fizjoterapię w Społecznej Akademii Nauk?

Koło naukowe oferujące badania naukowe i warsztaty
Koło naukowe oferujące badania naukowe i warsztaty
Ścisła współpraca z nowoczesnymi placówkami medycznymi
Ścisła współpraca z nowoczesnymi placówkami medycznymi
Nauka szerokiej wiedzy klinicznej i praktycznej
Nauka szerokiej wiedzy klinicznej i praktycznej
Stawiamy na praktyczną naukę zawodu
Stawiamy na praktyczną naukę zawodu
Wykładowcy - specjaliści z branży medycznej
Wykładowcy - specjaliści z branży medycznej
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN
Wiele zniżek studenckich specjalnie dla studentów SAN

Fizjoterapia w SAN Warszawa - opinie

“Studia skończyłem w ubiegłym roku i polecam. Uczelnia kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę, co w obecnych czasach jest ogromnie ważne. Teoria teorią, ale oczywistym jest to, że to umiejętności praktyczne są najbardziej cenione w pracy. Kierunek daje naprawdę duże możliwości."

 

Robert Walczak

 

Opłaty

Fizjoterapia SAN Warszawa - opłaty

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

720 zł 620 zł*

II ROK12750 zł 650 zł*
III ROK12780 zł
IV ROK12800 zł
V ROK10870 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3600 zł 3100 zł*

5040 zł 4340 zł*

II ROK3750 zł 3250 zł*3250 zł 4550 zł*
III ROK3900 zł5460 zł
IV ROK4000 zł5600 zł
V ROK4350 zł4350 zł

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8640 zł7440 zł*
II ROK9000 zł 7800 zł*
III ROK9360 zł
IV ROK9600 zł
V ROK8700 zł

 

Najniższa cena sprzed 30 dni: 620 zł/ mies.

Czesne płatne w ratach miesięcznych


ROK NAUKIILOŚĆ RATCZESNE ZA MIESIĄC
I ROK12

690 zł 590 zł*

II ROK12720 zł 620 zł*
III ROK12750 zł
IV ROK12790 zł
V ROK10830 zł

Czesne płatne w ratach semestralnych


ROK NAUKII SEM.II SEM.
I ROK3450 zł2950 zł*

4830 zł4130 zł*

II ROK3600 zł 3100 zł*5040 zł 4340 zł*
III ROK3750 zł5250 zł
IV ROK3950 zł5530 zł
V ROK4150 zł4150 zł

 

Czesne płatne w ratach rocznych


ROK NAUKIRATA
I ROK8280 zł 7080 zł*
II ROK8640 zł 7440 zł*
III ROK9000 zł
IV ROK9480 zł
V ROK8300 zł

Najniższa cena sprzed 30 dni: 590 zł/ mies.

*cena z uwzględnieniem zniżki na czesne

Sprawdź jak obniżyć czesne obowiązujące przy zapisie na studia w Społecznej Akademii Nauk

Zniżka na czesne
Zniżka na czesnestudiuj od 300 zł/mies.
i zyskaj nawet do 3000 zł zniżki
SZCZEGÓŁY
Promocja dla MATURZYSTÓW
Promocja
dla MATURZYSTÓW

 
0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja dla ABSOLWENTÓW SAN
Promocja
dla ABSOLWENTÓW SAN  0 zł za rekrutację
SZCZEGÓŁY
Promocja Dzień Otwarty
Promocja Dzień Otwarty
SZCZEGÓŁY
Promocja Młody Medyk
Promocja
Młody Medyk
SZCZEGÓŁY
Program

Obszary realizowane na kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.


Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.


Absolwenci Fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w różnych miejscach, zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness.

 

Uwaga: plan studiów może ulec zmianie.

Pobierz program studiów
Format: pdf
4.22 MB

Wybrane zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 • anatomia prawidłowa człowieka
 • anatomia funkcjonalna i czynnościowa
 • fizjologia i fizjologia wysiłku
 • biologia medyczna i genetyka
 • farmakologia w fizjoterapii
 • biomechanika
 • biofizyka
 • kinezjologia
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • terapia manualna i neuromobilizacje
 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • odnowa biologiczna
 • masaż klasyczny
 • drenaż limfatyczny
 • protetyka i ortotyka
 • aktywność ruchowa adaptacyjna
 • fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych (kardiologia, pulmunologia, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pediatria, geriatria, psychiatria, onkologia, medycyna paliatywna)
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, medycyna sportowa, reumatologia, neurologia i neurochirurgia)
 • diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu, chorobach wewnętrznych, w wieku rozwojowym

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania
Format: pdf
910 KB

Rekrutacja na kierunek Fizjoterapia

Od kandydatów chcących podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” wymagane jest świadectwo maturalne - brane są pod uwagę wyniki egzaminów z przedmiotów: język nowożytny (poziom B1), biologia, chemia i przedmiot do wyboru: fizyka lub matematyka Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy. Szczególne preferencje mają kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i/lub konkursów przedmiotowych. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniających oceny ze wskazanych przedmiotów. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek „Fizjoterapia” tworzona jest wg kolejności uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów zgodnie z planowanymi limitami przyjęć.

Wyposażenie pracowni

Zobacz jak wyglądają pracownie dydaktyczne na kierunku Fizjoterapia

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Dom Rehabilitacyjno-Geriatryczny Bonifratrów
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • SORNO Centrum Medyczno- Rehabilitacyjne - Milanówek
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga północ 
 • Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawy
Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku Fizjoterapia SAN Warszawa

dr Justyna Rdzanek
dr Justyna Rdzanek

Prodziekan ds. kierunków fizjoterapia i kosmetologia

Doktor Nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie kultury fizycznej

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

 

Od 2019 roku biegły sądowy w zakresie nauk medycznych i rehabilitacji Sądu Okręgowego Warszawa Praga, Sąd Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie. Autorka publikacji:

 • Rdzanek J, Michalska A, Wychowański M, Targosiński P: Assessment of handgrip strength in young handball players aged 9-16, Postępy Rehabilitacji,2019, (2); 13-19 
 • Rdzanek J: Evaluation of the effectiveness of selected physical therapy programs in patients with 1st and 2nd degree spondylolisthesis on the basic of stabilographic tests and muscle torque in statistics. Fizjoterapia Polska 2020, 20(2); 6-19 
 • Rdzanek J, Wychowański M: Aktualne spojrzenie na proces usprawniania pacjentów z kręgozmykiem I° i II° - wybrane zagadnienia. Rehabilitacja w praktyce 2021, (1); 55-61 
 • Świątek J, Rdzanek J: Leczenie przewlekłych niespecyficznych dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa metodą mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Rehabilitacja w praktyce 2022, (1); 44-50 
 • Świątek J, Rdzanek J: Metody oceny wysklepienia stopy. Rehabilitacja w praktyce 2022, (1); 64-69 
 • Rdzanek J: Zastosowanie gorsetu SpineCor w leczeniu skoliozy idiopatycznej. Rehabilitacja w praktyce 2022, (3);  
 • Rdzanek J, Świątek J, Wychowański M: Correlation between foot arch parameters and balance performance Arch of the foot and balance. Ortopedia Traumatologia, Rehabilitacja 2022, (4); 263-274 
 • Rdzanek J: Zastosowanie metody Proprioceptive Neuromuscular Facilitation u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Rehabilitacja w praktyce 2022, (3); 64-71
 • Rdzanek J, Wychowański M, BIOMECHANICZNE ASPEKTY RUCHU W PRAKTYCE, „W:”, Ocena zmian mechanizmu utrzymania równowagi oraz siły mięśni zginaczy i prostowników tułowia po 4-tygodniowym programie rehabilitacji u pacjentów z kręgozmykiem I lub II stopnia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2022, 128-139  

Wykładowcy kierunku Fizjoterapia SAN Warszawa

prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
dr n. farm. Anna Kwaszewska
dr n. o zdr. Beata Żuk
mgr Patryk Legut
prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz
dr n. med. Monika Lewandowska
mgr Karolina Barańska - Żukowska
mgr Jakub Maciejewski
dr hab. Karol Chylak, prof. SAN
dr n. o kult. fiz.  Anna Mazurkiewicz
mgr Piotr Chyliński
mgr Gabriela Majak
dr hab. Anna Pieniążek
dr Katarzyna Oestervemb
mgr Paweł Gąsiorowski
mgr Marcin Mielniczuk
dr hab. Edyta Smolis - Bąk
dr n. kult. fiz. Anna Olczak
mgr Agata Gładzka
mgr Agnieszka Magdalena Nowak
dr n med. Tomasz Adamczewski
dr n. med. Jolanta Olesińska
mgr Edyta Kępska
mgr Przemysław Oliwczyński
dr Joanna Cieplińska
dr n. o kult. fiz. Justyna Rdzanek
mgr Kalina Kierzkowska
mgr Dorota Maria Pietraszewska
dr Anna Czeczuk
dr n. med. Katarzyna Smyj
mgr Jarosław Kiljańczyk
mgr Wojciech Przydatek
dr n. med. Katarzyna Dudek
dr Magdalena Syrek
mgr Arkadiusz Komorowski
mgr Maria Rylke
dr n. med. Urszula Górecka - Figiel
dr n. med. Bartłomiej Szrajber
mgr Piotr Kowalski
mgr Piotr Ślęzak
dr Michał Górski
dr Anna Woźniakowska
mgr Magdalena Krauze
mgr Agata Wilczyńska
dr Aneta Kondrzycka - Dąda
dr Agnieszka Zdrodowska
mgr Małgorzata Król
mgr Bartosz Kacper Zarzycki
dr n. o zdr. Natasza Krauze
Kariera

Fizjoterapia SAN Warszawa – praca

Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
w gabinetach odnowy biologicznej
w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych
Kontakt

Masz pytania związane z kierunkiem Fizjoterapia?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.

Sprawdź ofertę innych naszych kierunków w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Psychologia
Psychologia