O kierunku

Program studiów Executive MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami działającymi w sferze usług, handlu i produkcji. Nakierowany jest na zarządzanie z użyciem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, zasiadać w radach nadzorczych, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

Czas trwania:
2 semestry

 

 

Forma:
zdalna/ stacjonarna/ hybrydowa

 

 

 

 

Język wykładowy:

język polski

Nasze studia MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu, teorii aktywnego zarządzanie w biznesie, w gospodarce publicznej w powiązaniu z biznesem (kreacja systemowego Partnerstwa Publicznego i Prywatnego) i w samorządach lokalnych
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Studia MBA realizowane są przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości.

 

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DZ.U. 2023 poz. 973).

Program

Obszary tematyczne realizowane na kierunku Executive MBA

Regulacje prawne dla biznesu
Regulacje prawne dla biznesu
Cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zarządzanie bezpieczeństwem danych
Cyfryzacja, sztuczna inteligencja i zarządzanie bezpieczeństwem danych
Finanse korporacji
Finanse korporacji
Procesy produkcyjne XXI w.
Procesy produkcyjne XXI w.
Umiejętności miękkie
Umiejętności miękkie
Biznes w przestrzeni wirtualnej
Biznes w przestrzeni wirtualnej

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 180.
W zależności od liczby chętnych zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej.

 

Zajęcie prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Wybrane treści kształcenia realizowane na kierunku Executive MBA

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi
 • Organizacja sprzedaży w Internecie
 • Marketing sieciowy
 • Biznes a social media
 • Nowoczesne źródła finansowania biznesu
 • Rachunkowość menadżerska
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • CSR
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Globalizacja produkcji
 • Wiodące branże produkcyjne
 • Odnawialne źródła energii
 • HRM
 • Leadership
 • Psychologia zarządzania
 • Międzymodułowe konsultacje projektowe
Wykładowcy

Kadrę programu MBA tworzą doświadczeni wykładowcy praktycy z Polski i z zagranicy oraz najlepsi wykładowcy Społecznej Akademii Nauk, posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Wioleta Sejbuk
Wioleta Sejbuk

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze obsługi prawnej agencji reklamowych, domów mediowych, agencji Public Relations. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii, mediów, reklamy, rozrywki oraz ochrony danych osobowych. Doradzała klientom z sektora nowych technologii IT. 

Obecnie pracuje jako dyrektor działu prawnego międzynarodowej agencji zajmującej się influence marketingiem – indaHash, gdzie koordynuje prace zespołu w zakresie obsługi prawnej grupy kapitałowej na rynkach Europy, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. 

 

Od 2017 roku jest mediatorem akredytowanym przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Doradza przy rozwiązywaniu sporów dotyczących prawa własności intelektualnej w tym również w trybie pozasądowym (ADR). Doświadczenie zawodowe zdobywała współtworząc centrum usług wspólnych w zakresie obsługi prawnej dla podmiotów należących do międzynarodowej Grupy Publicis, gdzie prowadziła bieżące doradztwo prawne, w tym przygotowywanie i opiniowanie umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. 

 

Zaangażowana w działalność edukacyjną i szkoleniową, przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu prawa reklamy oraz prawa pracy dla klientów korporacyjnych i zewnętrznych. Współautor monografii Zemke-Górecka, A., Mendrek, A., & Rogula, C. (2021). Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika. Wolters Kluwer., rozdział 5 Zasady mediacji. Doktorantka prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz z zakresu przepisów prawa reklamy. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. 

Maciej Lissowski
Maciej Lissowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W branży reklamowej od 1991 roku. Pracował zarówno w agencjach niezależnych, jak i sieciowych. Wiele lat związany z grupami Publicis i WPP. 

 

Tworzył struktury, którymi zarządzał na stanowiskach m.in.: Chief Operating Officer i Managing Director; realizował projekty międzynarodowe m.in. pełniąc funkcję Regional Business Director EMEA; zdobywał doświadczenie we wszystkich kanałach komunikacji: od ATL/BTL przez PR, shopper/aktywacje po digital, e-commerce i mar-tech; pracował dla Klientów reprezentujących wszystkie kategorie dóbr i usług. Obecnie wspiera indaHash, agencję reprezentującą obszar influencer marketingu oraz mar-tech, skupiając się na realizacjach projektów i obsłudze klientów w krajach europejskich.  

 

Nagrody i wyróżnienia (m.in.: Effie, Cannes Lions, KTR). Juror polskich i międzynarodowych konkursów reklamy i marketingu. Wykładowca, mentor i szkoleniowiec. Dyplomowany varsavianista i fanatyk teatru. 

mgr Anna Krupa Cristescu
mgr Anna Krupa Cristescu

Menadżer z niemal 20-letnią praktyką zawodową w obszarze sprzedaży, marketingu i komunikacji. Specjalizuję się w takich obszarach jak: zarządzanie marką, tworzenie i realizacja strategii marketingowych, określenie roli marketingu w organizacji, nowoczesna i zintegrowana komunikacja, marketing doświadczeń, zastosowanie wskaźników i mierników w marketingu. 

 

Doświadczenie zdobywała w różnych branżach, głównie hotelowej, turystycznej i energetycznej. Tworzyła strategię marketingowe zarówno dla marek polskich i międzynarodowych. Przeprowadziła kompleksowy rebranding polskiej marki na międzynarodową. Zarządzała komunikacją i działaniami PR w jednym z najbardziej znanych hoteli w Polsce w trakcie mistrzostw Europy w piłce nożnej. Stworzyła i wdrożyła Księgę Identyfikacji dla sieci sprzedaży znanej polskiej marki.  

 

Ukończyła studia magisterskie na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie na kierunku Zarządzanie Turystyką. Absolwentka Szkoły Głównej Menadżerskiej Collegium Humanum na studiach Executive Master of Business Administration. Posiada międzynarodowy certyfikat DIMAQ w dziedzinie Digital Marketing Professional. Ukończyła wiele prestiżowych kursów i szkoleń z obszaru marketingu m. in: „Undestand the psychology of customers „– Condrad N. Hilton College, czy „Ecommerce” - Peter O`Connor z Conrad N. Hilton College the University of Houston 

 

W czasie swojej kariery zawodowej, zdobyła wiele nagród i wyróżnień m in: Odznaczenie Ministerialne,  Nagrodę za projekt modernizacji Biur Obsługi Klienta BOK 2.0., I miejsce w  konkursie na najlepszą reklamę internetową w kategorii „Usługi internet”. 

Wiedzą praktyczną dzieli się na swoich mediach społecznościowych:   

Linkedin: /www.linkedin.com/in/annakrupacristescu/ 

Adrian Markiewicz
Adrian Markiewicz

Absolwent wydziału ekonomiki i organizacji transportu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz doktor w dyscyplinie ekonomii i finansów. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie SAN w Warszawie. Większość życia zawodowego związany z sektorem bankowym. 

Pełnił m.in. funkcje: dyrektora zarządzającego pionem rynku korporacyjnego w Banku Ochrony Środowiska, wcześniej będąc w tym banku dyrektorem regionalnym; członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie (dwukrotnie) gdzie m.in. sprawował nadzór nad departamentami  Gwarantowania Depozytów Bankowych, Działalności Pomocowej dla Banków, Rachunkowości oraz Informatyki. 

dr Łukasz Prysiński, prof.SAN
dr Łukasz Prysiński, prof.SAN

Psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

dr n. ekon. Mariusz Nyk
dr n. ekon. Mariusz Nyk

Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze ekonomii menadżerskiej, absolwent ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie ukończone w 2002 roku, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 2011rok). Stypendysta Uniwersytet fur Philips w Marburgu (2006r), Uniwersytetu w Giessne (2016, 2018) Na co dzień praktyk gospodarczy, optymalizacja procesów gospodarczych w sektorze MŚP, biegły sądowy w zakresie spraw gospodarczych (Sąd Okręgowy w Łodzi kadencja 2015-2020, obecnie biegły ad hoc), ławnik w Sądzie Rejonowym w Brzezinach  (kadencja 2020-2023), wiceprzewodniczący rad nadzorczych spółek kapitałowych od 2017 roku (nadal), dyrektor jednostki budżetowej. Przedmiot zainteresowań naukowych i dydaktycznych skupia się wokół zagadnień efektywności procesów gospodarczych , analizy i oceny skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu, makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, polityka wynagradzania pracowników, obciążenia podatkowe i "parapodatkowe" przedsiębiorstw, upadłość przedsiębiorstw - przesłanki ekonomiczne, procedowanie. 

dr Artur Niedźwiecki
dr Artur Niedźwiecki

Radca prawny (ŁD-2077) i menedżer związany zawodowo od ponad 15 lat z instytucjami finansowymi. Wykładowca akademicki w zakresie m.in. ładu korporacyjnego, systemu podatkowego, zarządzania mieniem państwowym, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Wśród jego zainteresowań zawodowych wyróżnić można prawo handlowe, prawo cywilne, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych oraz prawo pracy.

dr Błażej Mielczarek
dr Błażej Mielczarek

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Ukończone studia podyplomowe o specjalności: zarządzanie produkcją. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywności PŁ. Od 2005 r. pracownik BKPPT Sp. z o.o., obecnie Dyrektor Pionu Rozwoju, Doradztwa, Transferu Technologii i Inkubatora Technologicznego, Pełnomocnik ds. Jakości. Kieruje zespołem pracowników, świadczy usługi doradczo– szkoleniowe dla przedsiębiorców, samorządów, osób chcących otworzyć działalność gospodarczą, uczelni (m.in. w zakresie pozyskiwania zewnętrznego - opracowania wniosku o dofinansowanie, audytu technologicznego w zakresie wdrożenia innowacji w firmie, opracowania założeń do wdrożenia innowacji procesowych w firmie), prowadzi działania związane z prowadzeniem Funduszu Kapitałowego BKPPT, planuje rozwój relacji z inwestorami. Jest przewodniczącym jak i członkiem Rad Nadzorczych w pięciu spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

mgr inż. Julian Malaka
mgr inż. Julian Malaka

Doktorant w dyscyplinie inżynieria mechaniczna ze stażem naukowym w Polsce i w Niemczech; prowadzący zajęcia na studiach MBA, podyplomowych lub dziennych w Politechnice Śląskiej, Wyższej Szkole Bankowej, Uczelni Łazarskiego; trener centrum szkoleń inżynierskich EMT-Systems; audytor i trener audytorów ADMA (ADvanced MAnufacturing) z certyfikatami agencji Agoria, autor i redaktor merytoryczny opracowań publikowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP); prelegent podczas wydarzeń konferencyjnych i medialnych dot. rozwoju przemysłu o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym organizowanych m.in. przez FPPP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (PNTTE), fundacje, izby, parki, centra i inne jednostki działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współtwórca (w zakresie koncepcji i zawartości merytorycznej) interaktywnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców FPPP; autor publikacji i prelegent konferencji naukowych w obszarach technicznych; autor publikacji popularnonaukowych dot. zagadnień przemysłowych; pracownik zakładów przemysłowych.

Justyna Kurek
Justyna Kurek

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, administracja i ekonomia, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kieruje pracami założonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego oraz działu prawnego w spółce prawa handlowego. Od blisko 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną szczególnie podmiotów z branży IT, retail, finansowej, farmaceutycznej oraz budowlanej, sprawując nadzór korporacyjny nad procesami, przebiegającymi w spółkach prawa handlowego i wdrażając procedury compliance. Radca prawny Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi organów korporacyjnych spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na głównym parkiecie GPW (w tym nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie raportowania) oraz spółek z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa. Pani Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywana i przeprowadzania wieloaspektowych transakcji finansowych, w tym również z udziałem funduszy inwestycyjnych, obejmujących również restrukturyzację zobowiązań, jak również sprzedaż przedsiębiorstw. Radca prawny Justyna Kurek jest członkiem rad nadzorczych, w tym szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, pełniąc w nich funkcję przewodniczącej.

Łukasz Kubiak
Łukasz Kubiak

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stosunków Międzynarodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania Zasobami Pracy. Od 2006 roku pracuje w ManpowerGroup, na stanowiskach: Branch Manager, Senior Manager ds. Kluczowych Projektów, Manager ds. Zaawansowanych Rozwiązań oraz Program Manager. Entuzjasta rozwiązań optymalizacyjnych w strukturach organizacyjnych oraz idei społecznej użyteczności biznesu   (CSR). Przekonany o sile i możliwościach ery człowieka nakierowanej na pracowników, której głównym kapitałem jest talent, zaświadcza, ze zrównoważony postęp, to dopiero początek sukcesu. Największą jego pasją jest rodzina i możliwości rozwoju, a energię do tego zapewnia mu koszykówka i akcje społeczne pod hasłem Mocni Razem. Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe : "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

Hubert Adamczyk
Hubert Adamczyk

Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Związany z Platformą Przemysłu Przyszłości (instytucją rządową odpowiedzialną za wspieranie procesów związanych z transformacją cyfrową gospodarki) na stanowisku Dyrektora Marketingu. Odpowiada między innymi za marketing całej organizacji oraz komunikację zewnętrzną oraz wewnętrzną. W pracy realizuje ponadto zadania z zakresu stosunków międzynarodowych, jak i współpracy regionalnej. Wcześniej doradca w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pełnił także funkcję rzecznika prasowego oraz eksperta w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaangażowany w liczne samorządowe projekty społeczne i konsultacyjne. Autor kampanii wizerunkowych i reklamowych o zasięgu ogólnopolskim.

Marek Skomorowski
Marek Skomorowski

Head of (Senior Manager) Business Unit C2C & Allegro Lokalnie, gdzie odpowiada za rozwój segmentu sprzedaży nieprofesjonalnej i ogłoszeń na platformie Allegro, włączając w to działania komercyjne, rozwój platformy, zarządzanie marką oraz technologią. W przeszłości CRM & Customer Insights Manager w AmRest, konsultant strategiczny w Bain & Co., project manager w mBanku i Syniverse Technologies w Chicago. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz programu MBA na Kellogg School of Management. 

Piotr Mielczarek
Piotr Mielczarek

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej na kierunku „Zastosowanie Informatyki  i Technologie Informacyjne” oraz studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”.

Pan Piotr Mielczarek posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi działania edukacyjne związane z kształceniem młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz przekwalifikowaniem kadry pracowniczej PGE oraz spółek zależnych.

Dariusz Nowak
Dariusz Nowak

Doświadczony psycholog i pedagog, wieloletni kurator sądowy, coach, trener, mediator, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi i nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu i SAN w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, opiekuńczej i coachingu. Absolwent studiów dla Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu mediacji, komunikacji, zagadnień z obszaru pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Autor innowacyjnego projektu mediacji szkolnych realizowanego pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Zgierskiego oraz bardzo wielu szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych z zakresu komunikacji, terapii uzależnień, pracy z dzieckiem ze SPE czy metod behawioralnych w pracy. Uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych, projektów unijnych, w tym w obszarze wspomagania pracy szkoły oraz kształcenia kompetencji kluczowych wśród dyrektorów szkół polskich.

Warunki przyjęcia i Opłaty

Warunkiem zapisania się na studia MBA w Społecznej Akademii Nauk jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe
 4. rejestracja on-line:  e-rekrutacja
 5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł (w zależności od oferty)
 6. złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  • formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe;
  • kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  • jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  • podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach.

Executive MBA - opłaty

Opłata rejestracyjna: 500 zł

 

Czesne za studia - tylko do 30.09.2023 r.

 • opłata jednorazowa - 11000 zł  9500 zł
 • II wpłaty ratalne - 6250 zł x 2 (12500 zł) 5000 zł x 2 (10.000 zł)
 • VIII wpłaty ratalne - 1750 zł x 8 (14000 zł) 1375 zł x 8 (11.000 zł)
Kontakt

ul. Łucka 11

pokój nr 1, parter
tel. 22 656 31 06

e-mail: mbawarszawa@san.edu.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 9:00-17:00

Środa: 9:00-17:00

Czwartek: 9:00-17:00

Piątek: 9:00-17:00

Masz pytania związane z kierunkiem Executive MBA?

Skontaktuj się ze Społeczną Akademią Nauk.