Aktualności

Projekt ESTET został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki!
Projekt ESTET został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki!
Bardzo miło nam poinformować, iż projekt Erasmus+ ESTET - Embedding Sustainability Skills in Tourism Education and Training został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów.
Projekt ESTET miał na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.
Społeczna Akademia Nauk uzyskała międzynarodową akredytację jakości kształcenia- CEEMAN IQA Accreditation
Społeczna Akademia Nauk uzyskała międzynarodową akredytację jakości kształcenia- CEEMAN IQA Accreditation
W dniu 23 maja 2023 uczelnia otrzymała międzynarodową akredytację - CEEMAN IQA Accreditation na okres sześciu lat do 23 maja 2029 roku. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w Europie w obszarze edukacji menadżerskiej oraz biznesowej.
Stowarzyszenie CEEMAN, którego SAN jest członkiem ustanawia międzynarodowe standardy jakości w kształceniu, wspiera procesy rozwojowe, innowacje i kreatywność, jak również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia przez uczelnie wysokich standardów jakości kształcenia, badań naukowych oraz efektywnej organizacji studiów.
Czwarte spotkanie partnerskie projektu smartAInnovators
Czwarte spotkanie partnerskie projektu smartAInnovators
23 maja partnerzy projektu SmartAinnovators spotkali się w Serbii na kolejnym spotkaniu partnerskim. Konsorcjum gościło w Srednja skola za informacione tehnologije w Belgradzie.
Relacja wykładowcy z udziału w konferencji w Kazachstanie w ramach projektu DeSTT
Relacja wykładowcy z udziału w konferencji w Kazachstanie w ramach projektu DeSTT

W dniach 10-11 maja 2023 dr Mariola Badowska i dr Agnieszka Sojka uczestniczyły w finalnej konferencji pt. The Importance of Developing Skills and Teachers Training for Leaderschip, organizowanej w ramach projektu DeSTT /Development of Skills and Teachers Training for Leadership jako przedstawicielki Społecznej Akademii Nauk (partnera projektu).

T4T: spotkanie online
T4T: spotkanie online

16 maja partnerzy projektu T4T:Narzędzia Nauczania w Edukacji Cyfrowej spotkali się online, by omówić bieżący postęp prac nad projektem. Opracowane wcześniej ćwiczenia są obecnie testowane w praktyce i prezentowane szerszemu gronu odbiorców- nauczycielom i edukatorom osób dorosłych, podczas cyklu webinarów.

MOVE&ACT spotkanie online
MOVE&ACT spotkanie online

16 maja partnerzy projektu Move&Act: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skill na kolejnym spotkaniu online podsumowali cykl webinariów poświęconych rozwojowi umiejętności artystycznych i cyfrowych. 

EcoDigi spotkanie online
EcoDigi spotkanie online

15 maja konsorcjum projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education podsumowało

Pierwszy Newsletter projektu MOVE&ACT
Pierwszy Newsletter projektu MOVE&ACT

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu Move&Act: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills

Zaproszenie na webinaria projektu E-Teach
Zaproszenie na webinaria projektu E-Teach

Serdecznie zapraszamy studentów pedagogiki, nauczycieli, edukatorów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji do udziału w cyklu darmowych webinarów poświęconych szeroko pojętej pedagogice cyfrowej. Webinaria odbędą się w dniach 15, 17, 23 oraz 30 maja w godzinach 17:00- 19:00 na platformie Zoom.

BeAusome spotkanie online
BeAusome spotkanie online

5 maja odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu BeAusome. Partnerzy omówili kolejne kroki w realizacji WP2 - DUAL Pack: Scenariusze gier, pakiet edukacyjny. W najbliższym czasie powstawać będą filmy na podstawie przygotowanych modułów.

PRODIGY spotkanie online
PRODIGY spotkanie online

4 maja odbyliśmy spotkanie online z projektu PRODIGY, na którym omówiliśmy kolejne kroki w realizacji WP2 - Stworzenie ram metodycznych do przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych. Skupiliśmy się również na kwestiach związanych z rozpowszechnianiem projektu, zaplanowaniem Newsletterów, wyglądem strony internetowej oraz na kwestiach związanych z zarządzaniem i finansowaniem projektu.

LEXIS spotkanie online
LEXIS spotkanie online

4 maja odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu Lexis. Partnerzy skupili się na omówieniu kroków do realizacji serii webinarów online dla nauczycieli pracujących z uczniami z dysleksją. W najbliższym czasie opublikowany zostanie Przewodnik od A do Z dla dyslektyków, który będzie zamieszczony na stronie projektu https://lexisproject.eu/.

MOVE&ACT spotkanie online
MOVE&ACT spotkanie online

Kolejne spotkanie online partnerów projektu MOVE&ACT: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills odbyło się 21 kwietnia.  Partnerzy podsumowali dotychczas zrealizowane webinaria oraz zaplanowali kolejne aktywności w projekcie.

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online

21 kwietnia partnerzy projektu SmartAinnovators:Promoting AI-driven digital transformation and innovation in VET Schools for social change and better skills match with the labour market odbyli kolejne spotkanie online, na którym podsumowali realizację rezultatu 2: SMARTaiNNOVATORS TOOL KIT: INTRODUCING AI TECHNOLOGY AND VIDEO GAME DEVELOPMENT IN VET SCHOOLS.

roboSTEAMKIDS spotkanie online
roboSTEAMKIDS spotkanie online

21 kwietnia odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu roboSTEAMKIDS. Podsumowaliśmy na nim ostatnie zadania rezultatu 1 - Podręcznika wymiany dobrych praktyk w krajach partnerskich dotyczącego używania robotyki i edukacji STEAM przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym a także omówiliśmy wzory dokumentów potrzebne do realizacji rezultatu 2 - Zestawu narzędzi dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

T4T spotkanie online
T4T spotkanie online
3 kwietnia odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu T4T, na którym omówiliśmy nadchodzące webinary, które są częścią rezultatu 2.
Zachęcamy do śledzenia Facebooka projektu T4T, na którym będą zamieszczane informacje o zbliżających się terminach oraz tematach webinarów. Wydarzenia będą prowadzone w języku angielskim.
InnoSocial spotkanie online
InnoSocial spotkanie online

31 marca partnerzy projektu InnoSocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education odbyli spotkanie online na którym podsumowali dotychczas zrealizowane zadania i zaplanowali kolejne kroki. 

4 Newsletter projektu DigitalRoutes@Culture
4 Newsletter projektu DigitalRoutes@Culture

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 4 Newsletterem projektu DigitalRoutes@Culture.

4 Newsletter projektu DI2Learn
4 Newsletter projektu DI2Learn

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 4 Newsletterem projektu DI2Learn.

Spotkanie i konferencja finalna projektu E-DYS-LEARN
Spotkanie i konferencja finalna projektu E-DYS-LEARN

W dniach 23-24 marca 2023 w Ruse w Bułgarii odbyło się ostatnie spotkanie oraz konferencja finalna projektu E-DYS LEARN. Społeczną Akademię Nauk podczas tego wydarzenia reprezentowała Pani Dr Mariola Badowska.

EcoDigi spotkanie online
EcoDigi spotkanie online

28 marca partnerzy projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education odbyli spotkanie online, by podsumować stan prac nad realizacją projektu. 

Konferencja Finalna projektu DI2Learn
Konferencja Finalna projektu DI2Learn

24 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja finalna Podnoszenie jakości nauczania na odległość/cyfrowego, uczenia się i oceniania w szkołach: zestaw narzędzi do zastosowania, organizowana w ramach projektu Di2Learn: Edukacja na odległość-cyfrowe nauczanie i uczenie się w erze post-COVID-19. Partnerzy projektu z Polski, Cypru, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Rumunii zaprezentowali wszystkie rezultaty opracowane w projekcie.

Di2Learn: ostatnie spotkanie partnerskie
Di2Learn: ostatnie spotkanie partnerskie

23 marca Społeczna Akademia Nauk gościła w Warszawie konsorcjum projektu DI2learn:Distance-digital teaching and learning in the post-COVID-19 era. Partnerzy odbyli ostatnie spotkanie projektowe, na którym podsumowano zrealizowane działania oraz przeprowadzono wewnętrzną ocenę wypracowanych efektów.

3D4DEAF spotkanie online
3D4DEAF spotkanie online

28 marca partnerzy projektu 3D4DEAF: Promoting digital transformation and social innovation in VET for better access of deaf students to the labour market spotkali się, aby podsumować postęp prac nad realizacją projektu.

ETRe finalne spotkanie partnerskie
ETRe finalne spotkanie partnerskie
27 marca w Londynie partnerzy projektu ETRe odbyli finalne spotkanie partnerskie. Odbyło się ono w formie hybrydowej - SAN uczestniczył online. Partnerzy podsumowali wypracowane rezultaty oraz zaplanowali ostatnie zadania kończące projekt.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu, na której zamieszczone są opracowane materiały.
BlwithRobotics spotkanie online
BlwithRobotics spotkanie online

24 marca partnerzy projektu BLwithRobotics odbyli comiesięczne spotkanie online, na którym zostały omówione bieżące zadania związane z realizacją rezultatu 2 - Wirtualna biblioteka wideo zawierająca scenariusze działań edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących wykorzystania robotyki w edukacji matematycznej w szkołach podstawowych. W każdym kraju partnerskim projektu zostały dotychczas przeprowadzone badania grup fokusowych. Obecnie partnerzy pracują nad scenariuszami, które w kolejnym kroku zostaną przestawione w formie wideo.

Finalne spotkanie partnerskie projektu E-DYS-LEARN
Finalne spotkanie partnerskie projektu E-DYS-LEARN

23 marca odbyło się finalne spotkanie partnerskie projektu E-DYS LEARN w formule hybrydowej. Partnerzy podsumowali wypracowane materiały oraz zaplanowali ostatnie kroki kończące projekt. Omówione zostały kwestie rozpowszechniania oraz zarządzania projektem.

2 spotkanie partnerskie projektu roboSTEAMKIDS w Atenach
2 spotkanie partnerskie projektu roboSTEAMKIDS w Atenach
21 marca 2023 roku odbyliśmy TPM2 w Atenach w Grecji. Organizacją goszczącą był Doukas School. Partnerzy podsumowali bieżące działania związane z realizacją PR1 - Podręcznik wymiany dobrych praktyk w krajach partnerskich dotyczący używania robotyki i edukacji STEAM przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz zaplanowali ostatnie kroki ku jego ukończeniu. W drugiej części spotkania partnerzy skupili się na omówieniu pierwszych zadań z PR2 - roboSTEAMkids Zestaw narzędzi dla nauczycieli, rodziców i dzieci oraz zaprezentowaniu rezultatu PR3 - roboSTEAMkids Platforma internetowa.
Na spotkaniu poruszone zostały także kwestie zarządzania i rozpowszechniania projektu.
4 Newsletter projektu MENTORme
4 Newsletter projektu MENTORme

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 4 Newsletterem projektu MENTORme.

Ostatnie wolne miejsca na Międzynarodową Konferencję Finalną projektu Erasmus+ DI2LEARN
Ostatnie wolne miejsca na Międzynarodową Konferencję Finalną projektu Erasmus+ DI2LEARN

Weź udział w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DI2LEARN pt. "Podnoszenie jakości nauczania na odległość/cyfrowego, uczenia się i oceniania w szkołach: Zestaw narzędzi do zastosowania", która odbędzie się 24 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10:00.

Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu promującym projekt MENTORme
Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu promującym projekt MENTORme

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym projektu MENTORme. Na spotkaniu dowiedzą się Państwo, jak bezpłatnie podnieść swoje kompetencje i uzyskać wsparcie mentora.

LEXIS spotkanie online
LEXIS spotkanie online

8 marca partnerzy projektu LEXIS: Wspieranie nauczycieli języka angielskiego w doskonaleniu nauczania i uczenia się dzieci z dysleksją poprzez integrację nowych technologii i nabywanie umiejętności cyfrowych spotkali się online by omówić postępy prac nad rezultatem drugim. Partnerzy finalizują opracowanie materiałów dla nauczycieli, a także broszury dla rodziców i pedagogów pracujących z dziećmi z dysleksją.

roboSTEAMKIDS 2 Newsletter
roboSTEAMKIDS 2 Newsletter

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 2 Newsletterem projektu roboSTEAMKIDS.

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online 

Na marcowym spotkaniu online konsorcjum projektu SmartAiInnovators:Promoting AI-driven digital transformation and innovation in VET Schools for social change and better skills match with the labour market podsumowało stan prac nad rezultatem 2: SmartAInnovators Tool Kit: Introducing AI Technology And Video Game Development In VET Schools. Obecnie partnerzy przygotowują praktyczne scenariusze zajęć wprowadzających zagadnienia AI i oprogramowania Unity do programów nauczania.a

Rekrutacja na studia w wybranej uczelni zagranicznej w semestrze zimowym 2023/2024
Rekrutacja na studia w wybranej uczelni zagranicznej w semestrze zimowym 2023/2024 

Drodzy studenci! Przypominamy o możliwości aplikowania na studia w semestrze zimowym w wybranej uczelni zagranicznej w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Erasmus+. Termin składania aplikacji to 31.03.2023. Więcej informacji na stronie erasmus.san.edu.pl oraz pod mailem erasmus@san.edu.pl.

MOVE&ACT spotkanie online
MOVE&ACT spotkanie online 

28 lutego partnerzy projektu MOVE & ACT: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills odbyli comiesięczne spotkanie online, na którym podsumowali postęp prac nad projektem. W lutym odbył się pierwszy webinar, organizowany w ramach projektu, poświęcony terapeutycznej roli sztuki.

Zaproszenie na konferencję finalną projektu DI2LEARN
Zaproszenie na konferencję finalną projektu DI2LEARN 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DI2LEARN pt. "Podnoszenie jakości nauczania na odległość/cyfrowego, uczenia się i oceniania w szkołach: Zestaw narzędzi do zastosowania", która odbędzie się 24 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

Zaproszenie na konferencję finalną projektu DIGITALROUTES@CULTURE
Zaproszenie na konferencję finalną projektu DIGITALROUTES@CULTURE 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE pt. "OŚRODKI KULTURY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OD INICJATYW ODDOLNYCH DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO", która odbędzie się 15 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.a

BeAusome Notatka Prasowa
BeAusome Notatka Prasowa

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą Notatką Prasową projektu BeAusome.

BeAusome Infografika
BeAusome Infografika 

Zapraszamy do zapoznania się z Infografiką projektu BeAusome.

InnoSocial pierwsze spotkanie partnerskie
InnoSocial pierwsze spotkanie partnerskie 

Konsorcjum projektu InnoSocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education spotkało się osobiście w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarządzanie Uniwersytetu w Pawii na pierwszym spotkaniu projektowym.

3D4DEAF pierwsze spotkanie partnerskie
3D4DEAF pierwsze spotkanie partnerskie

Pierwsze spotkanie robocze projektu 3D4DEAF: Promoting digital transformation and social innovation in VET for better access of deaf students to the labour market za nami. Partnerzy spotkali się w Pianezzie koło Turynu, a gospodarzem spotkania była Fondacja Istituto dei Sordi di Torino.

EcoDigi spotkanie online
EcoDigi spotkanie online

17 lutego 2023 partnerzy projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education odbyli spotkanie online, podczas którego przeanalizowali bieżący stan prac nad projektem.

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online 

14 lutego partnerzy projektu DI2Learn:Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era spotkali się online, by omówić ostatnie zadania w projekcie. W każdym kraju partnerskim odbywają się warsztaty z rodzicami, nauczycielami i uczniami, którzy będą pełnić rolę ambasadorów idei projektu. Trwa także kampania promująca rezultaty projektu w social media.

LEXIS spotkanie online
LEXIS spotkanie online 

13 lutego Konsorcjum projektu LEXIS: Wspieranie Nauczycieli Języka Angielskiego w Doskonaleniu Nauczania i Uczenia się Dzieci z Dysleksją Poprzez Integrację Nowych Technologii i Nabywanie Umiejętności Cyfrowych odbyło comiesięczne spotkanie online, podczas którego omówiliśmy stan prac nad rezultatem 2, który zawiera materiały szkoleniowe dla nauczycieli oraz broszurkę informacyjną dla rodziców i wychowawców dzieci z dysleksją.

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu BeAusome
Pierwsze spotkanie partnerskie projektu BeAusome 

W dniach 8-9 lutego 2023 odbyliśmy pierwsze spotkanie partnerskie z projektu BeAusome, zorganizowane przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym. Zaprezentowano wszystkie rezultaty projektu oraz kwestie związane z zarządzaniem i rozpowszechnianiem. Partnerzy skupili się na szczegółowym zaplanowaniu najbliższych prac w rezultacie 2 oraz 3.

3 spotkanie partnerskie projektu T4T w Łodzi
3 spotkanie partnerskie projektu T4T w Łodzi 

W dniach 6-7 lutego w siedzibie SAN w Łodzi mieliśmy okazję gościć konsorcjum projektu T4T: Tools4Teaching in Digital Education Settings na 3 spotkaniu partnerskim. Podczas spotkania dyskutowaliśmy, jak skutecznie poprawić dynamikę grupy podczas lekcji i sesji prowadzonych w środowisku online. Nasze działania są kierowane do edukatorów osób dorosłych.

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu AWARE
Pierwsze spotkanie partnerskie projektu AWARE 

3 lutego 2023 partnerzy projektu AWARE: Increasing Anxiety awareness in higher education during (post) Covid-19 pandemic odbyli kick-off meeting w formie zdalnej. Na spotkaniu szczegółowo omówiliśmy wszystkie pakiety robocze, które będziemy realizować przez cały czas trwania projektu, a także kwestie zapewnienia jakości, bieżącego zarządzania oraz upowszechniania rezultatów projektu.

Zaproszenie do udziału w cyklu webinariów
Zaproszenie do udziału w cyklu webinariów

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu darmowych webinarów  poświęconych rozwojowi różnych umiejętności artystycznych i cyfrowych. Wydarzenia odbędą się na platformie zoom w czwartki od godziny 17:30-19:00 i będą prowadzone w języku angielskim.

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu EcoDigi
Pierwsze spotkanie partnerskie projektu EcoDigi

W dniach 26-27 stycznia w Hadze w Holandii odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education.

 

Gospodarzem spotkania było VI One Consultancy. Podczas spotkania partnerzy szczegółowo omówili zaplanowane do realizacji pakiety robocze oraz kwestie upowszechniania projektu, zapewniania jakości oraz bieżącego zarządzania projektem.

 

Jak dotąd wypracowaliśmy narzędzie, za pomocą którego trenerzy i edukatorzy dorosłych będą mogli ocenić, na ile szkolenia przez nich prowadzone spełniają założenia zrównoważonego rozwoju  oraz inkluzywności.

smartAInnovators 3 spotkanie partnerskie w Bilbao
smartAInnovators 3 spotkanie partnerskie w Bilbao

W dniach 24-25 stycznia w Bilbao w Hiszpanii odbyło się trzecie spotkanie konsorcjum projektu SmartAinnovators: Promoting AI-driven Digital Transformation and Innovation in VET Schools for Social Change and Better Skills Match with the Labour Market. Gospodarzem spotkania była POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI. Podczas spotkania partnerzy szczegółowo omówili wszystkie rezultaty projektu. Podsumowali dotychczas prowadzone prace nad rezultatem 1- raportem o wykorzystanie sztucznej inteligencji i jej wpływie na edukację oraz rezultatem 2, w którym powstają materiały edukacyjne i szkoleniowe.

BLwithRobotics spotkanie online
BLwithRobotics spotkanie online

25 stycznia odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu BLwithRobotics. Partnerzy podsumowali realizację zadań z Rezultatu 1 - Modułowy program nauczania oparty na podejściu nauczania mieszanego. 

DI2LEARN informacja prasowa
DI2LEARN informacja prasowa

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacją prasową projektu DI2LEARN. Mówimy m.in. o naszej wirtualnej akademii i kursach, które będą odbywać się w jej ramach.

MOVE&ACT spotkanie online
MOVE&ACT spotkanie online

23 stycznie partnerzy projektu Move&Act: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills spotkali się online by omówić najważniejsze zadania na najbliższe tygodnie. Partnerzy przygotowują obecnie serię webinarów poświęconych różnym umiejętnościom artystycznym i cyfrowym. 

konferencja finalna projektu DI2LEARN
Zaproszenie na konferencję finalną projektu DI2LEARN

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DI2LEARN pt. "Podnoszenie jakości nauczania na odległość/cyfrowego, uczenia się i oceniania w szkołach: Zestaw narzędzi do zastosowania", która odbędzie się 24 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

LEXIS spotkanie online
LEXIS spotkanie online

16 stycznia Konsorcjum projektu LEXIS: Wspieranie Nauczycieli Języka Angielskiego w Doskonaleniu Nauczania i Uczenia się Dzieci z Dysleksją Poprzez Integrację Nowych Technologii i Nabywanie Umiejętności Cyfrowych uczestniczyło w kolejnym spotkaniu online. Partnerzy omówili kolejne kroki realizacji drugiego rezultatu. Obecnie konsorcjum opracowuje materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz broszurkę dla nauczycieli i rodziców dzieci dyslektycznych, która zwierać będzie cenne wskazówki i porady.

3D4DEAF spotkanie online
3D4DEAF spotkanie online

16 stycznia partnerzy projektu 3D4DEAF: Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy spotkali się online by omówić kolejne zadania w projekcie. Obecnie partnerzy pracują nad krajowym raportem dotyczący sytuacji osób niesłyszących w edukacji oraz na rynku pracy w każdym z krajów partnerskich.

DIGITALROUTES@CULTURE
Zaproszenie na konferencję finalną projektu DIGITALROUTES@CULTURE

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE pt. "OŚRODKI KULTURY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OD INICJATYW ODDOLNYCH DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO", która odbędzie się 15 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

13 stycznia partnerzy projektu MentorME: Promoting Social Inclusion of People with Fewer Opportunities Through the Development of Mentorship Programme for HES Students spotkali się, by omówić plan prac na najbliższe tygodnie. W każdym kraju partnerskim w najbliższym czasie odbędą się szkolenia dla kadry akademickiej oraz studentów przygotowane na podstawie programu treningowego opracowanego w projekcie, a także spotkania z podopiecznymi popularyzujące ideę mentoringu.

PRO.D.I.G.Y pre kick-off meeting
PRO.D.I.G.Y pre kick-off meeting

13 stycznie partnerzy projektu PRO.D.I.G.Y - Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie kryzysowe w świecie pracy spotkali się online na pre-kick off meeting. Spotkanie było okazją do bliższego poznania działań partnerów oraz przedstawienia osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Partnerzy ustalili także ważne kwestie dotyczące dyseminacji projektu- jego logo oraz strony internetowej, a także zarządzania i zapewnienia jakości. 

E-dys-learn spotkanie online
E-dys-learn spotkanie online

12 stycznia odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu E-DYS LEARN, na którym omówiliśmy platformę projektu oraz szkolenia pilotażowe, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online

Partnerzy projektu Di2Learn: Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era spotkali się online 12 stycznia aby omówić finalizację ostatnich zadań w projekcie. We wszystkich krajach partnerskich są obecnie realizowane szkolenia pilotażowe oraz wydarzenia upowszechniające projekt.

BeAusome spotkanie online
BeAusome spotkanie online

12 stycznia partnerzy projektu BeAusome: Promowanie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Integracji Poprzez Włączenie Nowoczesnych Technologii do Nauczania Dzieci z Autyzmem spotkali się online, by omówić kolejne kroki w realizacji najbliższych  aktywności.

RbtsInMath spotkanie online
 RbtsInMath spotkanie online

12 stycznia partnerzy projektu RbtsInMath: Rozwijanie osiągnięć matematycznych poprzez wykorzystanie aplikacji robotycznych w nauczaniu odwróconym spotkali się online by omówić kolejne kroki w realizacji zadań. W najbliższym czasie Konsorcjum zrealizuje przegląd literatury przedmiotu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w zakresie wykorzystania robotyki w nauczaniu matematyki.

InnoSocial spotkanie online
InnoSocial spotkanie online

11 stycznia Konsorcjum projektu Innosocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education spotkało się online, by omówić bieżący postęp prac nad projektem. W najbliższych tygodniach partnerzy projektu będą pracować nad analizą obecnie istniejących programów nauczania w obszarze inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej oraz literatury przedmiotu.

Digitalroutes@culture spotkanie online
Digitalroutes@culture spotkanie online

9 stycznia Konsorcjum projektu DIGITALROUTES@CULTURE: PROMOTING SOCIAL ENTREPRENEURIAL COMPETENCES BASED ON THE DIGITALISATION OF CULTURAL HERITAGE FOR A SUSTAINABLE FUTURE spotkało się online, by omówić postęp prac nad wdrażaniem projektu. Partnerzy obecnie realizują proces pilotaży w swoich krajach. 

4 Newsletter projektu ESTET
4 Newsletter projektu ESTET

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z czwartym Newsletterem projektu ESTET- Embedding Sustainability Skills in Tourism Education and Training. Omawiamy nasze działania i ich efekty. Dodatkowo wspominamy o pilotażach we Francji, Bułgarii, Polsce i we Włoszech. Pokazujemy nasza konferencję finalną oraz aktualizujemy kalendarz wydarzeń.

LEXIS spotkanie online
LEXIS spotkanie online

22 grudnia partnerzy projektu LEXIS: Supporting English Language Teachers to Upgrade Teaching and Learning of Children with Dyslexia Through the Integration of Emerging Technologies and the Acquisition of Digital Skills odbyli przedświąteczne spotkanie online. Podsumowaliśmy realizację pierwszego rezultatu projektu, w ramach którego zrealizowaliśmy szeroko zakrojone badania w krajach partnerskich.

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online

21 grudnia Konsorcjum projektu smartAInnovators: Promoting AI-driven Digital Transformation and Innovation in VET Schools for Social Change and Better Skills Match with the Labour Market odbyło ostatnie w tym roku spotkanie online. Partnerzy podsumowali dotychczas zrealizowane zadania rezultatu 2. W najbliższym czasie opracowane zostaną plany zajęć oraz scenariusze dedykowane wprowadzaniu technologii AI do programów nauczania.

InnoSocial spotkanie online
InnoSocial spotkanie online

20 grudnia partnerzy projektu InnoSocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education odbyli spotkanie online, na którym szczegółowo omówili wytyczne w tworzeniu podstaw do włączania inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej do programów nauczania w szkolnictwie wyższym.

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online

20 grudnia partnerzy projektu DI2Learn spotkali się online by podsumować zadania ostatnich tygodni. Trwają intensywne prace nad realizacją 4, ostatniego rezultatu projektu. W styczniu w każdym kraju odbędzie się szkolenie pilotażowe z wykorzystaniem materiałów opracowanych w projekcie. 

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

20 grudnia Konsorcjum projektu ESTET - Embedding Sustainability Skills in Tourism Education and Training spotkało się online by podsumować projekt i wszystkie jego rezultaty. Na spotkaniu omówiono realizację finalnej konferencji, która była dużym sukcesem, a także sfinalizowano ostatnie prace nad stworzeniem Kompendium Historii Sukcesu, które już jest dostępne na stronie internetowej projektu http://estet-project.com/

3D4DEAF pre-kick-off meeting
3D4DEAF pre-kick-off meeting

20 grudnia Konsorcjum nowego projektu 3D4DEAF-Promoting digital transformation and social innovation in VET for better access of deaf students to the labour market odbyło pre-kick-off meeting w formie zdalnej. Spotkanie było okazją do bliższego poznania Partnerów oraz podejmowanych przez nich działań. 

BeAusome pre-kick-off meeting
BeAusome pre-kick-off meeting

16 grudnia partnerzy projektu BeAusome - Promoting Teachers’ Professional Development And Inclusion Through the Integration of Emerging Technologies in the Teaching of Children With Autism spotkali sie online na pre-kick-off meeting. Nowe Konsorcjum zaprezentowało swoje organizacje oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu. 

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

16 grudnia Partnerzy projektu MentorME: Promoting Social Inclusion of People with Fewer Opportunities Through the Development of Mentorship Programme for HES Students odbyli ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie projektowe online. Na spotkaniu omówiliśmy ostatnie aktywności rezultatu 5. 

AWARE pre-kick-off-meeting
AWARE pre-kick-off-meeting

15 grudnia członkowie konsorcjum nowego projektu AWARE: Increasing Anxiety awareness in higher education during (post) Covid-19 pandemic spotkali się online na pre-kick-off meeting. Partnerzy z Polski, Cypru, Irlandii, Hiszpanii i Grecji przedstawili swoje organizacje i zaprezentowali podejmowane działania.

MOVE&ACT kick-off meeting
MOVE&ACT kick-off meeting

W dniach 12-13 grudnia w Reus w Hiszpanii odbyło się pierwsze spotkanie projektu MOVE&ACT, w którym przedstawiciele SAN uczestniczyli zdalnie. Na spotkaniu podsumowano dotychczas zrealizowane zadania, których efektem jest stworzenie przewodnika po innowacyjnych technikach artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

RbtsInMath Kick-Off Meeting
RbtsInMath Kick-Off Meeting

W dniach 8-9 grudnia w siedzibie SAN w Warszawie odbyło sie pierwsze spotkanie partnerskie nowego projektu RbtsInMath- Developing Mathematics Achievement through Using Robotics Applications in Flipped Learning. Partnerzy z Polski, Łotwy, Turcji, Rumunii i Włoch przeanalizowali podstawowe założenia projektu oraz zaplanowali poszczególne zadania w realizacji jego rezultatów. Omówiono także kwestie administracyjne i promocyjne. 

Pierwsza informacja prasowa projektu LEXIS
Pierwsza informacja prasowa projektu LEXIS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszą informacją prasową projektu LEXIS.

Pierwszy Newsletter projektu LEXIS
Pierwszy Newsletter projektu LEXIS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu LEXIS.

Digitalroutes@culture spotkanie online
Digitalroutes@culture spotkanie online

8 grudnia odbyliśmy spotkanie online, na którym omówiliśmy kolejne kroki w realizacji rezultatu 4, czyli przeprowadzenie szkoleń pilotażowych w krajach partnerskich. Rozpoczęliśmy również prace nad rezultatem 5, w którym naszym pierwszym zadaniem jest stworzenie filmów promocyjnych przedstawiających narzędzia i metodologię wypracowaną w projekcie.

EcoDigi Pre-Kick-off meeting
EcoDigi Pre-Kick-off meeting

7 grudnia Konsorcjum nowego projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education spotkało się online na Pre-Kick-off meeting. Partnerzy zaprezentowali swoje organizacje oraz omówili pierwsze kroki w realizacji zadań projektu.

Konferencja Finalna projektu ESTET
Konferencja Finalna projektu ESTET

1 grudnia w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET "Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie". Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, nauczycieli i trenerów, realizujących programy szkoleniowe w zakresie turystyki, a także członków organizacji branży turystycznej, stowarzyszeń, fundacji oraz administracji różnych szczebli, zaangażowanych w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki, zwłaszcza turystyki zrównoważonej. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele organizacji partnerskich projektu z Polski, Bułgarii, Włoch, Grecji, Irlandii i Francji.

BLwithRobotics 3 spotkanie partnerskie na Litwie
BLwithRobotics 3 spotkanie partnerskie na Litwie

W dniach 30 listopada - 1 grudnia odbyliśmy 3 spotkanie partnerskie z projektu BLwithRobotics w Kownie na Litwie. W trakcie spotkania partnerzy podsumowali realizację rezultatu 1 - Modułowego programu nauczania opartego na podejściu nauczania mieszanego oraz zaplanowali ostatnie kroki do jego ukończenia. Zaprezentowany został też rezultat 2 - Wirtualna biblioteka wideo zawierająca scenariusze działań edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących wykorzystania robotyki w edukacji matematycznej w szkołach podstawowych. W drugiej części spotkania partnerzy skupili się na omówieniu kwestii związanych z rozpowszechnianiem projektu, stroną internetową oraz sprawami administracyjno-finansowymi.

T4T: spotkanie online
T4T: spotkanie online

29 listopada konsorcjum projektu T4T odbyło kolejne spotkanie online. Partnerzy podsumowali prace nad rezultatem pierwszym, którego efektem jest opracowanie wytycznych dla lepszego kształtowania efektywnej dynamiki grupy w środowisku nauczania online. Oprócz części teoretycznej każdy moduł został wzbogacony o prezentację multimedialną oraz pytania do samodzielnej oceny nabytej wiedzy. 

roboSTEAMKIDS pierwsze spotkanie partnerskie
roboSTEAMKIDS pierwsze spotkanie partnerskie

W dniu 23 listopada  w warszawskiej siedzibie PCG Polska obyliśmy pierwsze spotkanie partnerskie z projektu roboSTEAMKIDS, na którym zostały zaprezentowane organizacje partnerskie biorące udział w projekcie, rezultaty projektu oraz poruszone zostały kwestie związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem. Podczas spotkania skupiliśmy się na przedyskutowaniu najbliższych zadań związanych z implementacją Rezultatu 1 - Podręczniku wymiany dobrych praktyk w krajach partnerskich dotyczący używania robotyki i edukacji STEAM przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

2 spotkanie partnerskie projektu LEXIS w Bukareszcie
2 spotkanie partnerskie projektu LEXIS w Bukareszcie

W dniach 23-24 listopada w Bukareszcie konsorcjum projektu LEXIS odbyło drugie spotkanie partnerskie. Gospodarzem była rumuńska organizacja Asociatia Bucuresti Pentru Copii Dislexici. Podczas spotkania partnerzy podsumowali działania w ramach rezultatu 1: przewodnika Blueprint.  W każdym kraju partnerskim przeprowadzone zostały grupy fokusowe oraz badania wśród nauczycieli. Ich wyniki zostaną wkrótce zaprezentowane w formie materiałów audiowizualnych. 

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu online z projektu MENTORme omówiliśmy kolejne kroki w realizacji rezultatu 5. Jesteśmy w trakcie przygotowania szkoleń pilotażowych programu MENTORme dla studentów i wykładowców akademickich, które zostaną przeprowadzone na początku przyszłego roku w każdym kraju partnerskim.
Wielkimi krokami zbliża się również konferencja finalna projektu, która odbędzie się w lutym 2023 roku na Cyprze!

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online

21 listopada partnerzy projektu smartAInnovators spotkali się online, by podsumować dotychczas zrealizowane prace oraz zaplanować kolejne kroki. Podczas spotkania podsumowano stan realizacji rezultatu 2: zestawu narzędziu, w ramach którego powstają kompleksowe materiały dydaktyczne i scenariusze dedykowane wprowadzaniu technologii AI do programów nauczania.

Szkolenie z przywództwa dla nauczycieli akademickich z projektu DESTT
Szkolenie z przywództwa dla nauczycieli akademickich z projektu DESTT

W dniach 14-18 listopada 2022 Społeczna Akademia Nauk gościła przedstawicieli z 3 uczelni z Mongolii oraz 2 z Kazachstanu w ramach treningu dla wykładowców akademickich dotyczącym przywództwa. W trakcie 5 dni szkolenia uczestnicy mieli okazję między innymi wysłuchać wykładów na temat "Wielokulturowości z perspektywy managera, lidera i edukatora" czy wziąć udział w warsztatach na temat "Roli nauczyciela jako szkolnego lidera". Uczestnicy odbyli również wizytę studyjną w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, gdzie zaznajomili się z profilem placówki oraz mieli okazję zobaczyć różne pracownie kształcenia zawodowego. Była to też idealna okazja do przetestowania własnych umiejętności, z której uczestnicy z chęcią skorzystali. 

Zaproszenie na konferencję finalną projektu ESTET
Zaproszenie na konferencję finalną projektu ESTET
InnoSocial Pre-Kick-off meeting
InnoSocial Pre-Kick-off meeting

18 listopada odbyliśmy Pre-Kick-off meeting z projektu InnoSocial, podczas którego omówiliśmy pierwsze kroki w realizacji zadań projektu. Został również przedstawiony plan rozpowszechniania oraz strategia zapewniania jakości. Już na początku przyszłego roku będziemy mieli okazję poznać się osobiście na pierwszym spotkaniu partnerskim w Padwie.

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

17 listopada odbyliśmy spotkanie online z projektu ESTET, na którym podsumowaliśmy progres realizacji rezultatu 4 - Compendium of Success Stories. Naszym kolejnym tematem była zbliżająca się wielkimi krokami Konferencja Finalna projektu oraz spotkanie partnerskie w Polsce.

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online

16 listopada partnerzy projektu Di2Learn: DISTANCE-DIGITAL TEACHING AND LEARNING IN THE POST-COVID-19 ERA spotkali się online by podsumować dotychczas zrealizowane aktywności i zaplanować kolejne etapy pracy nad realizacją projektu. Podczas spotkania podsumowaliśmy rezultaty 2 i 3, w ramach których powstały materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, a także interaktywna platforma e-learningowa.

Szkolenie z projektu DIGITALROUTES@CULTURE
Szkolenie z projektu DIGITALROUTES@CULTURE

W dniach 14-15 listopada 2022 w formie online odbyło się szkolenie dla trenerów projektu DIGITALROUTES@CULTURE: PROMOTING SOCIAL ENTREPRENEURIAL COMPETENCES BASED ON THE
DIGITALISATION OF CULTURAL HERITAGE FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Podczas spotkania zaprezentowane i omówione zostały wszystkie moduły opracowane na wcześniejszych etapach projektu. 

Udział w spotkaniu w Narodowej Agencji Programu Erasmus +
Udział w spotkaniu w Narodowej Agencji Programu Erasmus +

W dniu 9 listopada na zaproszenie Narodowej Agencji Programu Erasmus + Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Pani Aleksandra Zając oraz Pani dr Agata Matuszewska-Kubicz wzięły udział w spotkaniu wprowadzającym dla realizatorów projektów Partnerstw Współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie projektów od strony praktycznej, a także podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz zarządzania projektami.

MOVE&ACT spotkanie online
MOVE&ACT spotkanie online

10 listopada odbyliśmy spotkanie online projektu Move&Act, podczas którego ustaliliśmy kolejne kroki w realizacji programu szkoleniowego. W ramach tego działania w najbliższym czasie powstanie przewodnik po innowacyjnych technikach artystycznych, wykorzystujących nowoczesne technologie a także odbędzie się seria Webinarów.

Digitalroutes@culture spotkanie online
Digitalroutes@culture spotkanie online

8 listopada partnerzy projektu DigitalRoutes@Culture spotkali się online, by zaplanować kolejne etapy pracy. Podczas spotkania partnerzy szczegółowo omówili zadania związane z realizacją ostatniego, 5 rezultatu projektu: strategii rozwoju. 

Spotkanie online projektu E-teach
Spotkanie online projektu E-teach

26 października uczestniczyliśmy w spotkaniu online projektu e-Teach - Podnoszenie kwalifikacji w zakresie pedagogiki cyfrowej dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli. Podczas spotkania partnerzy omówili kolejne kroki w realizacji rezultatu 1. 

T4T: spotkanie online
T4T: spotkanie online

21 października odbyliśmy kolejne spotkanie online projektu T4T: Narzędzia Nauczania w Edukacji Cyfrowej, podczas którego omawialiśmy kwestie związane z zarządzaniem projektem, ewaluacją,  a także podsumowaliśmy szkolenie w Atenach.

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

20 października odbyliśmy spotkanie online z projektu MENTORme, na którym omówiliśmy kolejne kroki w realizacji rezultatu 5 - MENTORme SOCIETIES GUIDE BOOK: INTRODUCING THE MENTORING PROGRAMME TO THE COMMUNITY

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

20 października odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu ESTET, podczas którego omówiliśmy proces pilotażu materiałów wypracowanych w projekcie oraz kwestie związane ze zbliżającą się Konferencją Finalną połączoną ze spotkaniem partnerskim w Warszawie.

MOVE&ACT Pre-Kick-off Meeting
MOVE&ACT Pre-Kick-off Meeting

17 października odbyliśmy pre-kick-off meeting z nowego projektu MOVE&ACT. Podczas spotkania partnerzy zaprezentowali swoje organizacje, został przedstawiony ogólny zarys projektu oraz podzielone pierwsze zadania. W grudniu partnerzy będą mieli okazję spotkać się na Pierwszym Spotkaniu Partnerskim w Reus w Hiszpanii.

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online

14 października odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu Smartainnovators, na którym omówiliśmy kolejne kroki w realizacji Rezultatu 2. Naszymi następnymi zadaniami będą przygotowanie Smart Library oraz przygotowanie Materiałów Nauczania.

Commission Model of Education finalne spotkanie partnerskie w Łodzi
Commission Model of Education finalne spotkanie partnerskie w Łodzi

W dniach 10-12 października 2022 w Społecznej Akademii Nauk odbyło się finalne spotkanie partnerskie projektu Commission Model of Education, w trakcie którego partnerzy podsumowali kilkuletnią współpracę. Podczas 3 dni spotkania każdy z partnerów miał okazję zaprezentować studentom plakat przedstawiający swoje działania w trakcie projektu. Studenci wysłuchali również wykładu związanego z tematem projektu oraz mogli zadać nurtujące ich pytania.

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online

11 października partnerzy projektu DI2Learn: DISTANCE-DIGITAL TEACHING AND LEARNING IN THE POST-COVID-19 ERA odbyli kolejne spotkanie on-line, podczas którego podsumowali zrealizowane zadania z rezultatu 2 oraz 3.

ROBOSTEAMKIDS spotkanie onlinea
ROBOSTEAMKIDS spotkanie onlinea

7 października odbyliśmy spotkanie online, na którym podsumowaliśmy pierwsze zakończone zadania z rezultatu 1 oraz zaplanowaliśmy kolejne. Jednym z celów projektu było zaprojektowanie Narzędzia mapującego dobre praktyki, programy, inicjatywy związanych z wprowadzeniem nauczania STEAM do edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt T4T: szkolenie w Atenach
Projekt T4T: szkolenie w Atenach

W dniach 3-5 października w Atenach odbyło się szkolenie poświęcone tworzeniu wirtualnych wystaw i storytellingowi, organizowane w ramach realizacji projektu Erasmus + T4T: Narzędzia Nauczania w Edukacji Cyfrowej. Przedstawiciele SAN uczestniczyli w treningu zdalnie.

3 Newsletter DIGITALROUTES@CULTURE
3 Newsletter DIGITALROUTES@CULTURE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 3 Newsletterem projektu DIGITALROUTES@CULTURE.

DIGITALROUTES@CULTURE 4 spotkanie partnerskie w Budapeszcie
DIGITALROUTES@CULTURE 4 spotkanie partnerskie w Budapeszcie

W dniach 28-29 września 2022 r. konsorcjum projektu odbyło 4 spotkanie partnerskie w Budapeszcie, którego gospodarzem był TE IS Foundation .
Podczas spotkania partnerzy omówili ostatnie kroki do finalizacji IO3, przedstawili progres z postępu prac nad IO4, a także przegląd zadań dla IO5. Partnerzy omówili zbliżający się C1 Short-Term Blended Staff Mobility, który odbędzie się w listopadzie oraz dalszy pilotaż opracowanych materiałów.

Spotkanie online BLwithRobotics
Spotkanie online BLwithRobotics

29 września odbyło się kolejne spotkanie online partnerów  projektu BLwithRobotics. Podczas spotkania partnerzy omówili finalizację rezultatu 1, zaprezentowali opracowane moduły programu nauczania oraz omówili kwestie związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.

3 Newsletter ESTET
3 Newsletter ESTET

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 3 Newsletterem projektu ESTET.

Szkolenie z projektu PandemiArt na Łotwie
Szkolenie z projektu PandemiArt na Łotwie

W dniach 19-22 września Studentki SAN z kierunku Grafika wraz z Panią Dziekan dr hab. Marią Piątek oraz dr Magdaleną Zawisza wzięły udział w szkoleniu w Balvi na Łotwie.

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

26 września odbyło się kolejne spotkanie z projektu ESTET, na którym omówiliśmy bieżący postęp pilotażu programu szkoleniowego ESTET, zaplanowaliśmy kolejne kroki w osiągnięciu rezultatu 4 - Kompendium Historii Sukcesu oraz omówiliśmy kwestie związane z ostatnim spotkaniem partnerskim i konferencją finalną projektu w Warszawie.

E-TEACH spotkanie partnerskie w Brukseli
E-TEACH spotkanie partnerskie w Brukseli

W dniach 19-20 września 2022 w Brukseli odbyło się spotkanie partnerskie z projektu E-TEACH. Organizacją goszczącą był VUB - Vrije Universiteit Brussel. Partnerzy omówili aktualny status prac w rezultacie 1 - Knowledge paper oraz modułowy program nauczania oraz rezultat 2 - Scenariuszowy przewodnik dla nauczycieli z zakresu pedagogiki cyfrowej dotyczący procesu uczenia się i nauczania. Zostały omówione również sprawy związane z zarządzaniem i rozpowszechnianiem projektu.

Szkolenie dla nauczycieli z projektu Di2Learn
Szkolenie dla nauczycieli z projektu Di2Learn

W dniach 19-23 września w Nikozji na Cyprze odbywa się tygodniowe szkolenie dla nauczycieli poświęcone projektowaniu i prowadzeniu nauczania na odległość.  Szkolenie jest częścią projektu E+ Di2Learn.

Zaproszenie na konferencję finalną projektu ESTET w Warszawie
Zaproszenie na konferencję finalną projektu ESTET w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ ESTET pt. "Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie", która odbędzie się 1 grudnia 2022 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

3 Newsletter MENTORme
3 Newsletter MENTORme

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 3 Newsletterem projektu MENTORme.

3 Newsletter projektu E-DYS-LEARN
3 Newsletter projektu E-DYS-LEARN

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 3 Newsletterem projektu E-DYS-LEARN.

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

9 września partnerzy projektu Erasmus + MentorMe spotkali się online, by zaplanować opracowanie kolejnego rezultatu projektu: przewodnika od A do Z.

LEXIS spotkanie online
LEXIS spotkanie online

8 września kolejne spotkanie online odbyli także partnerzy projektu Erasmus + LEXIS. Podczas spotkania partnerzy przeanalizowali stan prac nad przygotowaniem rezultatu 1: nauczanie EFL dzieci dyslektycznych: przewodnik Blueprint.

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online

8 września kolejne spotkanie online odbyli także partnerzy projektu Erasmus+ smartAInnovators. Oprócz bieżących spraw administracyjnych omówiono postęp prac nad rezultatami projektu. 

4 spotkanie partnerskie z projektu E-DYS-LEARN w Rydze
4 spotkanie partnerskie z projektu E-DYS-LEARN w Rydze
W dniach 6-7 września uczestniczyliśmy w czwartym spotkaniu partnerskim projektu E-dys-learn, które odbyło się w formie hybrydowej. Podczas spotkania podsumowana została realizacja rezultatu 1 - Podręcznika dla nauczycieli oraz omówione zostały kolejne kroki w celu osiągnięcia rezultatu 2 - Platformy e-learningowej.
Partnerzy przedyskutowali również zagadnienia związane ze zbliżającym się treningiem w listopadzie w Turcji oraz organizacją finalnego spotkania partnerskiego i konferencji w przyszłym roku w Bułgarii.
Pierwszy Newsletter projektu RoboSTEAMkids
Pierwszy Newsletter projektu RoboSTEAMkids

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu RoboSTEAMkids.

2 spotkanie partnerskie projektu T4T
2 spotkanie partnerskie projektu T4T

W dniach 5-6 sierpnia uczestniczyliśmy w drugim międzynarodowym spotkaniu z projektu Erasmus+ T4T: Narzędzia Nauczania w Edukacji Cyfrowej, które odbyło się w Hadze w Holandii. 

Digitalroutes@culture spotkanie online
Digitalroutes@culture spotkanie online

2 września 2022 partnerzy projektu Erasmus + DigitalRoutes@Culture kolejny raz spotkali się online, aby podsumowaliśmy realizację rezultatów 2 i 3 oraz zaplanować działania związane z opracowaniem THE DIGITALROUTES@CULTURE TOOL KIT. 

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online

2 września odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu Erasmus + Di2Learn. Partnerzy omówili realizację rezultatów projektu oraz kontynuowali planowanie wrześniowego szkolenia dla nauczycieli na Cyprze.

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

30 sierpnia, po wakacyjnej przerwie odbyło się kolejne spotkanie projektu Erasmus + ESTET: włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki. 

LEXIS wideo projektu
LEXIS wideo projektu

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego partnerów oraz główne założenia projektu LEXIS.
Film powstał podczas pierwszego spotkania partnerów w Brnie, w Czechach w dniach 21-22 czerwca 2022 w siedzibie PELICAN.

LEXIS spotkanie online
LEXIS spotkanie online

20 lipca odbyliśmy spotkanie online z nowego projektu LEXIS, na którym omówiliśmy kolejne kroki do implementacji rezultatu 1 - Promowanie nauki języka angielskiego w grupie dzieci z dysleksją oraz zapewnienie odpowiednich i dostosowanych do ich potrzeb narzędzi i metodologii nauczania.

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online
19 lipca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu Di2Learn, na którym podsumowaliśmy prace związane z realizacją zadań z rezultatu 2 oraz omówiliśmy nadchodzące prace, czyli stworzenie podcastów dla nauczycieli, uczniów i rodziców opierających się na wypracowanych modułach.
We wrześniu będziemy mieli również okazję do przetestowania opracowanych materiałów w projekcie podczas tygodniowego szkolenia dla nauczycieli na Cyprze.
2 Newsletter projektu SmartAInnovators
2 Newsletter projektu SmartAInnovators

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugim Newsletterem projektu SmartAInnovators.

Digitalroutes@culture spotkanie online
Digitalroutes@culture spotkanie online

18 lipca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu DigitalRoutes@Culture, podczas którego podsumowaliśmy realizację rezultatów 2 i 3 oraz omówiliśmy bieżące sprawy organizacyjne i finansowe. Jest nam miło również poinformować, że platforma projektu jest już dostępna w wersjach językowych!

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

14 lipca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu MENTORme, na którym podsumowaliśmy działania z rezultatu 2 i 3. Miło nam ogłosić, że już niedługo aplikacja projektu MENTORme będzie dostępna we wszystkich językach partnerskich! W drugiej części spotkania omówiliśmy plan działania rezultatu 5 - Przewodnik programu MENTORme oraz zaplanowaliśmy jego pierwsze kroki.

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online
12 lipca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu Smartainnovators. Podsumowaliśmy zakończone zadania z rezultatu 1 - BLUEPRINT REPORT: WYKORZYSTANIE I WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA EDUKACJĘ, OBYWATELI, PRZEDSIĘBIORSTWA I INTERES PUBLICZNY oraz zaprezentowany został draft Przewodnika wspierającego szkoły we wprowadzaniu sztucznej inteligencji do ich programów nauczania i praktyk szkolnych.
Już za chwilę będziemy też mogli podzielić się z Wami drugim Newsletterem projektu!
4 spotkanie partnerskie projektu ESTET
4 spotkanie partnerskie projektu ESTET

W dniach 6-7 lipca 2022 w Palermo na Sycylii odbyło się 4 spotkanie partnerskie projektu ESTET – włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki.

roboSTEAMKIDS Pre-Kick-off meeting
roboSTEAMKIDS Pre-Kick-off meeting

7 lipca uczestniczyliśmy w pre-kick-off meeting z nowego projektu partnerskiego roboSTEAMKIDS - Podniesienie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi poprzez cyfrowe doskonalenie nauczycieli i wprowadzenie integracyjnej edukacji STEAM i robotyki.

T4T spotkanie online
T4T spotkanie online

5 lipca uczestniczyliśmy w spotkaniu online z projektu T4T, na którym omówiliśmy bieżący progres realizacji zadań z rezultatu 1 - "Opracowanie wytycznych dla lepszego kształtowania efektywnej dynamiki grupy w środowisku nauczania online" oraz zaplanowaliśmy kolejne spotkanie partnerskie w Hadze. Już niedługo będziemy mogli się z wami podzielić biblioteką zasobów oraz modułami przygotowanymi przez partnerstwo!

Warsztaty z projektu MENTORme w Valladolid
Warsztaty z projektu MENTORme w Valladolid

W dniach 27.06-01.07 studentki SAN, uczestniczyły w treningu C1 w ramach programu MENTORme: promowanie integracji społecznej osób z mniejszymi szansami poprzez rozwój programu mentorskiego dla studentów uczelni wyższych.

E-Teach spotkanie online
E-Teach spotkanie online

1 lipca odbyliśmy spotkanie online z projektu E-Teach, na którym omówiliśmy status przygotowania rozdziałów do Knowledge Paper of Upskilling Digital Pedagogy for Teachers and Modular Course Curriculum for Digital Pedagogy. Zaplanowaliśmy również kolejne spotkanie partnerskie face to face w Brukseli

Di2Learn trzecia informacja prasowa
Di2Learn trzecia informacja prasowa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z trzecią informacją prasową z projektu Di2Learn.

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu LEXIS
Pierwsze spotkanie partnerskie projektu LEXIS

W dniach 21-22  czerwca w Brnie przedstawiciele SAN uczestniczyli w pierwszym spotkaniu projektu partnerskiego LEXIS, którego celem jest wspieranie nauczycieli języka angielskiego w doskonaleniu nauczania i uczenia się dzieci z dysleksją.

BLwithRobotics 2 spotkanie partnerskie w Rydze
BLwithRobotics 2 spotkanie partnerskie w Rydze

W dniu 14 czerwca SAN uczestniczył zdalnie w drugim spotkaniu partnerskim w Rydze z projektu BLwithRobotics. Podczas spotkania partnerzy omówili dalsze kroki do realizacji rezultatu 1, wymienili się doświadczeniami związanymi z przeprowadzeniem grup fokusowych w krajach partnerskich oraz skupili się na kwestiach związanych z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.

SmartAInnovators 2 spotkanie partnerskie w Atenach
SmartAInnovators 2 spotkanie partnerskie w Atenach

W dniach 14-15 czerwca 2022 w słonecznych Atenach w Grecji odbyło się 2 spotkanie partnerskie z projektu SmartAInnovators. Został omówiony aktualny progres prac nad rezultatami, zaplanowano kolejne działania oraz omówiono kwestie związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

W dniu 7 czerwca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu MENTORme gdzie podsumowaliśmy ostatnie kroki w realizacji rezultatów 2 i 3. Już niedługo będziemy mogli podzielić się z wami aplikacją mobilną projektu, która jest właśnie w fazie testów oraz udoskonaleń.
Już pod koniec miesiąca reprezentanci organizacji partnerskich odbędą tygodniowe szkolenie na temat kompetencji społecznych i obywatelskich w hiszpańskim Valladolid.

smartAInnovators infografiki
smartAInnovators infografiki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi infografikami z projektu smartAInnovators.

Zaproszenie na konferencję finalną projektu ACCESS IT w Warszawie
Zaproszenie na konferencję finalną projektu ACCESS IT w Warszawie

Zapraszamy na konferencję „Podróżowanie bez barier - metodologia wsparcia organizatorów oferty turystycznej skierowanej do osób o specjalnych potrzebach ” organizowaną w ramach projektu Erasmus+ Access It, która odbędzie się 22 czerwca 2022 r w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

Digitalroutes@culture spotkanie online
Digitalroutes@culture spotkanie online

W dniu 2 czerwca odbyliśmy kolejne spotkanie online, na którym omówiliśmy ostatnie kroki do realizacji rezultatu 2 - platformy internetowej opartej na rzeczywistości rozszerzonej oraz rezultatu 3 - Pakietu szkoleń w zakresie budowania potencjału dla nowych przedsiębiorców z branży kultury. Rozpoczęliśmy również prace nad promowaniem kampanii marketingowej.

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM SZKOLENIU W HISZPANII I ZOSTAŃ MENTOREM!
WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM SZKOLENIU W HISZPANII I ZOSTAŃ MENTOREM!

Interesujesz się tematyką edukacji, psychologii, socjologii lub włączania społecznego? 

Posługujesz się językiem angielskim na poziomie B2? 

Jeśli odpowiedziałeś dwa razy TAK, to ta oferta jest dla Ciebie! 

Search and Rescue - Przykład użycia 1 - Ofiary uwięzione pod gruzami (Włochy)
Search and Rescue - Przykład użycia 1 - Ofiary uwięzione pod gruzami (Włochy)

W zeszłym tygodniu został opublikowany krótki materiał filmowy podsumowujący ćwiczenia zarządzania kryzysowego, które odbyły się w w Poggioreale na Sycylii. Ćwiczenia odbyły się 28 kwietnia 2022 w ramach projektu Horizon 2020 Search & Rescue, w którym Społeczna Akademia Nauk jest partnerem badawczym. Celem ćwiczeń było przede wszystkim przetestowanie rozwiązań technologicznych, nad którymi pracuje zespół projektowy, m.in. inteligentnego kombinezonu dla ratowników kryzysowych, który w czasie realnym przekazuje informacje o ich stanie zdrowia do centrum dowodzenia, poprawiając w ten sposób ich bezpieczeństwo.

Spotkanie oraz szkolenie z projektu DESTT w Rzymie
Spotkanie oraz szkolenie z projektu DESTT w Rzymie

W dniach 18-20 maja 2022 w słonecznym Rzymie odbyło się spotkanie partnerskie oraz szkolenie z projektu DESTT. Podczas tych kilku dni porozmawialiśmy na temat bieżących zagadnień związanych z projektem, min. zbliżającej się konferencji w Mongolii. W trakcie spotkania partnerskiego mieliśmy okazję poznać osobiście władze Uniwersytetu w Cassino - Rektora Prof. Maro Dell'Isola.
W czwartek uczestniczyliśmy w konferencji na temat roli przywództwa w edukacji, gdzie swoje wystąpienia dali między innymi Konsul Kazachstanu we Włoszech Dr. Giovanni Pomponi oraz Generał Giuseppe Tranzillo reprezentujący Włoską Policję.

Bardzo dziękujemy Fondazione Sicurezza e Liberta oraz Uniwersytetowi w Cassino we Włoszech za świetną organizację spotkania.

3 spotkanie partnerskie z projektu MENTORme
3 spotkanie partnerskie z projektu MENTORme

W dniach 16-17 maja odbyliśmy 3 spotkanie partnerskie z projektu MENTORme w niemieckim mieście Bayreuth, podczas którego omówiliśmy bieżące oraz nadchodzące zadania. Podsumowaliśmy realizację pierwszych trzech rezultatów, została zaprezentowana aplikacja projektu, którą już za chwilę będzie oddana do użytku. Omówiliśmy kwestie związane z akredytacją programu mentorskiego oraz rozpowszechnianie i raportowanie projektu.

Di2Learn spotkanie online
Di2Learn spotkanie online
11 maja odbyliśmy kolejne spotkanie z projektu Di2Learn, na którym omówiliśmy postęp prac związanych z przygotowaniem rezultatu 2 tj. metodologii dla nauczycieli oraz wskazówek dla rodziców i uczniów związanych z nauczaniem na odległość. 
Kolejnym krokiem będzie przygotowanie krótkich filmów w celu wspierania nauczycieli, uczniów i rodziców w organizowaniu, dostarczaniu, zarządzaniu, monitorowaniu, uczestniczeniu, wspieraniu, ocenianiu działań związanych z uczeniem się na odległość w szkołach.
Wizyta w UCLan University na Cyprze!
Wizyta w UCLan University na Cyprze!

W dniach 3-5 maja Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą oraz Projektów Międzynarodowych odbyła wizytę studyjną w UCLan University na Cyprze. Celem spotkań było zapoznanie się z modelem funkcjonowania oraz organizacją zagranicznego campusu brytyjskiego uniwersytetu UCLan University. W trakcie mobilności odbyło się szereg spotkań w tym z Rektorem Uczelni prof. Panikkos Poutziouris , Dyrektor ds. jakości kształcenia dr  Cosmina Theodoulou, Dyrektorem ds. Rekrutacji Zagranicznej p. Robertem Georgiades, a także Dyrektorem ds. Marketingu i Promocji Zagranicznej p. Yiannisem Zezos. Kolejnym ważnym aspektem wizyty była wymiana doświadczeń dot. działalności międzynarodowej uczelni, w tym dydaktyki anglojęzycznej, promocji i rekrutacji międzynarodowej, a także projektów międzynarodowych. 

BLwithRobotics spotkanie online
BLwithRobotics spotkanie online
6 maja odbyliśmy spotkanie online z projektu BLwithRobotics, na którym omówiliśmy implementację kolejnych kroków z rezultatu 1 - Modułowy program nauczania oparty na podejściu nauczania mieszanego (blended learning), obejmujący ćwiczenia praktyczne krok po kroku oraz wykorzystanie materiałów edukacyjnych online w szkołach podstawowych.
Przedyskutowaliśmy również kwestie związane z zarządzaniem projektem oraz zbliżające się spotkanie partnerskie w Rydze.
smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online

4 maja odbyliśmy online z projektu Smartainnovators omówiliśmy kolejne kroki w realizacji rezultatu 1, czyli stworzenie prezentacji na podstawie wyników z przeprowadzonych grup fokusowych w krajach partnerskich.

T4T spotkanie online
T4T spotkanie online

3 maja 2022 odbyliśmy spotkanie online z projektu T4T, na którym omówiliśmy postęp prac oraz kolejne kroki do implementacji rezultatu 1 - Opracowanie wytycznych dla lepszego kształtowania efektywnej dynamiki grupy w środowisku nauczania online.

Społeczna Akademia Nauk znalazła się na liście beneficjentów programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej “Solidarni z Ukrainą”.
Społeczna Akademia Nauk znalazła się na liście beneficjentów programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej “Solidarni z Ukrainą”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ukraińscy studenci zyskają możliwość podjęcia studiów w SAN ze zwolnieniem ze wszystkich opłat w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Przyjęcia będą prowadzone na kierunkach: zarządzanie w języku polskim i angielskim, a także na kierunkach: finanse i rachunkowość, psychologia, logistyka, turystyka i rekreacja w języku polskim. Poza zwolnieniem z opłat każdy z uczestników dostanie atrakcyjne stypendium. W ramach programu zostanie powołana również „Strefa Wsparcia Emocjonalnego i Prawnego SAN” oraz zostaną przeprowadzone warsztaty.

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu online omówiliśmy ostatni etap implementacji rezultatu drugiego, który przygotowuje nas do zbliżającego się szkolenia w Hiszpanii w czerwcu 2022. Przeanalizowaliśmy także agendę spotkania akredytacyjnego i wszelkie sprawy z nim związane. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt iż aplikacja projektu jest już w w końcowej fazie przygotowania i niedługo będziemy mogli się nią z wami podzielić!

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

Dziś odbyliśmy spotkanie online z projektu ESTET, na którym omówiliśmy ostatnie kroki związane z tłumaczeniem wypracowanych materiałów w ramach rezultatów 2 i 3. W drugiej części spotkania skupiliśmy się na omówieniu planu działania rezultatu 4 i implementacji jego pierwszych zadań oraz przedyskutowaliśmy kwestie związane ze zbliżającym się finalnym spotkaniem partnerskim oraz konferencją w Warszawie.

2 spotkanie partnerskie ETRe
2 spotkanie partnerskie ETRe

14 kwietnia gościliśmy w Łodzi partnerów z projektu ETRe na 2 spotkaniu partnerskim, które odbyło się w formule hybrydowej. Podczas spotkania podsumowaliśmy prace związane z rezultatem 1 - Opracowanie ram kompetencji ułatwiających przejście na model kształcenia na odległość/hybrydowego oraz skupiliśmy się na implementacji zadań z rezultatu 2 - Zestaw narzędzi cyfrowych w chmurze oraz wskazówki dotyczące digitalizacji treści edukacyjnych w celu ułatwienia procesu uczenia się.

P-ART pierwsze spotkanie partnerskie
P-ART pierwsze spotkanie partnerskie

W dniach 11-12 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie z nowego projektu P-ART w formule hybrydowej - SAN uczestniczył online. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z implementacją pierwszych zadań w projekcie, kwestie finansowe oraz rozpowszechnianie.

3 spotkanie partnerskie DIGITALROUTES@CULTURE w Grecji!
3 spotkanie partnerskie DIGITALROUTES@CULTURE w Grecji!

W dniach 7-8 kwietnia 2022 odbyło się 3 spotkanie partnerskie projektu DigitalRoutes@Culture w słonecznych Atenach w Grecji. Podczas spotkania partnerzy omówili bieżący progres prac nad rezultatem 2 – Platformą online oraz aplikacją mobilną, oraz nad rezultatem 3 -  THE DIGITALROUTES@CULTURE BACK PACKS: Szkolenia w zakresie budowania potencjału dla nowych przedsiębiorców z branży kultury oraz multimedialne zasoby do mapowania.

Projekt Erasmus+ ROBOTICS4DEAF wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki
Projekt Erasmus+ ROBOTICS4DEAF wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki

Nie zwalniamy tempa! Kolejny projekt Erasmus + Robotics4Deaf koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Internacjonalizacji SAN laureatem nagrody
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Internacjonalizacji SAN laureatem nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Internacjonalizacji Społecznej Akademii Nauk został wyróżniony tytułem RESEARCH STAR 2022. Wręczenie nagrody odbyło się 31 marca 2022 we Wrocławiu podczas Konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022”.

ESTET szkolenie online
ESTET szkolenie online

W dniach 29-31 marca 2022 odbyło się szkolenie online z projektu ESTET. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z trzema modułami wypracowanymi w projekcie oraz uczestniczyć w warsztatach na temat każdego z nich.

Drugi Newsletter Di2Learn
Drugi Newsletter Di2Learn

Zapraszamy do zapoznania się z drugim Newsletterem projektu Di2Learn.

Rekrutacja na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+
Rekrutacja na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+
Chcesz spędzić kolejny semestr zimowy w jednej z blisko 100 uczelni partnerskich SAN?
 
Udział w programie Erasmus+ to niesamowita przygoda, a także szansa na zwiększenie umiejętności językowych, zdobycie wyjątkowego doświadczenia oraz międzynarodowych znajomości.
 
Termin składania aplikacji trwa do 31 marca
Pierwszy Newsletter smartAInnovators
Pierwszy Newsletter smartAInnovators

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu smartAInnovartors.

smartAInnovators spotkanie online
smartAInnovators spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy kroki potrzebne do realizacji zadań z rezultatu 1, tj. wzory dokumentów dla grup fokusowych oraz prezentacji wizualnych. Przedyskutowaliśmy także kwestie związane ze spotkaniem partnerskim, które odbędzie się w czerwcu w Grecji.

Digitalroutes@culture spotkanie online
Digitalroutes@culture spotkanie online

8 marca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu Digitalroutes@culture, na którym omówiliśmy progres prac oraz kolejne kroki związane z implementacją rezultatu 2 i 3. Podczas spotkania została również przedyskutowana kwestia najbliższego spotkania partnerskiego w Grecji.

Nowy projekt koordynatorski LEXIS!
Nowy projekt koordynatorski LEXIS!

Projekt przewiduje wsparcie pedagogów, którzy nauczają języka angielskiego jako języka obcego dzieci z dysleksją (DYSCHI) w wieku 6-12 lat, w ramach krajowego programu nauczania lub w ramach zajęć pozalekcyjnych, oraz podniesienie poziomu nauczania EFL przy jednoczesnym wprowadzeniu wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania, uczenia się i oceniania. Nauczyciele uczący języka angielskiego otrzymają wszechstronny kurs doskonalenia zawodowego, który pozwoli im udoskonalić pedagogikę integracyjną w celu zaspokojenia potrzeb dzieci z dysleksją, a także zwiększyć ich kompetencje cyfrowe i pewność siebie, tak aby mogli włączyć narzędzia cyfrowe do nauczania. W ten sposób projekt promuje włączanie, dostęp i uczestnictwo dzieci z dysleksją w odpowiednio przygotowanych lekcjach języka angielskiego, dostosowanych do ich możliwości uczenia się, a jednocześnie wprowadza narzędzia cyfrowe, które motywują i angażują je w interaktywne i partycypacyjne działania edukacyjne.

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie Di2Learn
Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie Di2Learn

8 marca odbyliśmy Drugie Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie projektu Di2Learn, na którym omówiliśmy kroki do realizacji rezultatu 2 - Pakiet narzędzi pomocy Di2Learn: metodologia i wytyczne dla nauczycieli, rodziców i studentów. Została zaprezentowana platforma internetowa projektu, omówione zostały również kwestie rozpowszechniania i finansowania projektu.

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

3 marca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu MENTORme, na którym zostały omówione kolejne kroki w realizacji materiałów szkoleniowych w ramach rezultatu 2, podsumowaliśmy prace związane z implementacją platformy oraz aplikacji mobilnej projektu oraz omówiliśmy zagadnienia związane ze zbliżającą się sesje akredytacyjną i kolejnym spotkaniem partnerskim w Niemczech.

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

1 marca odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu ESTET, na którym podsumowaliśmy bieżące działania rezultatu 2 i 3, zaplanowaliśmy kolejne kroki oraz omówiliśmy zagadnienia związane ze zbliżającym się szkoleniem w Grecji.

Di2Learn spotkanie online
Di2Learn spotkanie online
Na dzisiejszym spotkaniu zobaczyliśmy jak będzie wyglądać narzędzie Audit Tool, które pozwoli sprawdzić wiedzę i zrozumienie nauczycieli w zakresie konkretnych terminów, procedur itp., określi potrzeby, mocne strony, słabości i istniejące luki, a także ich gotowości do oferowania kształcenia na odległość dla grup docelowych. Drugim punktem było omówienie struktury i wyglądu rezultatu 2 - Pakietu narzędzi pomocy Di2Learn: metodologia i wytyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
Na koniec zostały omówione sprawy związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.
3 spotkanie partnerskie E-DYS-LEARN w Łodzi!
3 spotkanie partnerskie E-DYS-LEARN w Łodzi!

W dniach 17-18 lutego odbyło się 3 spotkanie partnerskie z projektu E-dys-learn w formule hybrydowej. Podczas spotkania partnerzy omówili bieżące postępy w realizacji zadań w projekcie, tj. wygląd platformy e-learningowej i treści, które będą się na niej znajdować, najbliższy trening w Turcji dla nauczycieli pedagogiki oraz sprawy związane z finansowaniem i rozpowszechnianiem projektu.

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu T4T
Pierwsze spotkanie partnerskie projektu T4T
Pierwsze spotkanie partnerskie projektu T4T - Narzędzia Nauczania w Edukacji Cyfrowej
 
10 lutego odbyło się pierwsze spotkanie z nowego projektu partnerskiego T4T w formule hybrydowej. Partnerzy omówili założenia projektu, zaplanowali zadania 1PR - Opracowanie wytycznych dla lepszego kształtowania efektywnej dynamiki grupy w środowisku nauczania online oraz omówili kwestie rozpowszechniania projektu.
Druga informacja prasowa Di2Learn
Druga informacja prasowa Di2Learn

Druga informacja prasowa jest już dostępna!

Drugi Newsletter Digitalroutes@Culture
Drugi Newsletter Digitalroutes@Culture

Zapraszamy do zapoznania się z drugim Newsletterem projektu Digitalroutes@Culture.

Szkolenie
Szkolenie "Akademia Internacjonalizacji"

Dnia 2 lutego 2022 pracownicy Działów Współpracy z Zagranicą, Promocji i Marketingu, Rekrutacji Studentów oraz Jakości Kształcenia Społecznej Akademii Nauk uczestniczyli w „Akademii Internacjonalizacji”, która została uruchomiona w ramach programu „Study in Poland”.

Kolejne zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN za nami!
Kolejne zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN za nami!

Pod koniec stycznia odbyły się kolejne zajęcia online z wykładowcami z zagranicy. Tym razem studenci Dziennikarstwa mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez prof. Yuriy Petrushenko z Sumy State University z Ukrainy nt. Przywództwa w środowisku międzynarodowym. Drugie zajęcia dla studentów 3 semestru Zarządzania II stopnia poprowadził Janis Supe z College of Business Administration z Łotwy nt. Zarządzania Projektem.

Digitalroutes@Culture spotkanie online
Digitalroutes@Culture spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy ostatnie kroki związane z tłumaczeniem platformy Digitalroutes@Culture oraz zagadnienia związane z opracowaniem materiałów dydaktycznych i scenariusz, które są częścią rezultatu 3.

Di2learn spotkanie online
Di2learn spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy ostateczny wygląd Słowniczka Kształcenia cyfrowego/na odległość, który będzie tłumaczony na języki partnerów. Omówiliśmy również kwestie rozpowszechniania i zarządzania projektem.

Drugie spotkanie z Rabat Business School
Drugie spotkanie z Rabat Business School

26 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Rabat Business School z Maroko w sprawie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami dot. podwójnego dyplomu na kierunku MBI oraz E-business i Digital marketing. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk dr Anna Maria Migdał - Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych oraz Aleksandra Zając - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych, zaś ze strony marokańskiej z dr Albrecht Fritzsche oraz przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą Rabat Business School.

Kolejne zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN za nami!
Kolejne zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN za nami!

W połowie stycznia odbyły się kolejne zajęcia online z wykładowcami z zagranicy. Tym razem studenci Dziennikarstwa mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez dr Natalię Ilyashenko z Novgorod State University z Rosji nt. Przywództwa w środowisku międzynarodowym. Drugie zajęcia dla studentów 3 semestru Zarządzania II stopnia poprowadziła dr Lucia Mokra z Comenius Univeristy Bratyslava ze Słowacji nt. Zarządzania Projektem.

MENTORme spotkanie online
MENTORme spotkanie online

Kolejne spotkanie z projektu MENTORme za nami!

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy progres prac nad IO2 - programem treningowym dla studentów oraz została zaprezentowana platforma i aplikacja (IO3), które w kolejnym etapie będą tłumaczone na języki narodowe partnerów.

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online
Nie zwalniamy tempa! 
 
Na dzisiejszym spotkaniu z projektu ESTET omówiliśmy ostatni etap realizacji IO2 tj. tłumaczenia na języki narodowe wypracowanych materiałów oraz program szkolenia dla trenerów VET, który jest częścią IO3. 
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Nauki i Internacjonalizacji SAN laureatem nagrody
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Nauki i Internacjonalizacji SAN laureatem nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Nauki i Internacjonalizacji SAN został wyróżniony tytułem RESEARCH STAR 2022. Misją nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego KRASP w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Spotkanie z przedstawicielem Rabat Business School z Maroko
Spotkanie z przedstawicielem Rabat Business School z Maroko

20 stycznia 2022 przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk dr Anna Maria Migdał - Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych oraz Aleksandra Zając - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych wzięły udział w spotkaniu z dr Albrechtem Fritzsche z Rabat Business School z Maroko. Przedmiotem dyskusji były możliwości współpracy pomiędzy uczelniami dot. podwójnego dyplomu na kierunku MBI oraz E-business i Digital marketing, a także szkołach letnich z zakresu Intercultural Management.

Pierwsze spotkanie projektu smartAInnovators
Pierwsze spotkanie projektu smartAInnovators
Zaczynamy kolejny projekt koordynatorski!
 
smartAInnovators - Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji opartej na sztucznej inteligencji w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zmian społecznych i lepszego dopasowania umiejętności do rynku pracy
Filmik podsumowujący szkolenie C2 z projektu Robotics4deaf
Filmik podsumowujący szkolenie C2 z projektu Robotics4deaf

Filmik podsumowujący listopadowe szkolenie C2 z projektu Robotics4deaf.

Pierwsze spotkanie projektu T4T
Pierwsze spotkanie projektu T4T

14 stycznia 2022 odbyło się pierwsze spotkanie nowego projektu partnerskiego T4T - Narzędzia Nauczania w Edukacji Cyfrowej.

W trakcie spotkania partnerzy przedstawili swoje organizacje, został omówiony plan działania rezultatu 1 "Opracowanie wytycznych dla lepszego kształtowania efektywnej dynamiki grupy w środowisku nauczania online." oraz kwestie związane z wyglądem strony internetowej projektu.

Drugi Newsletter MENTORme
Drugi Newsletter MENTORme

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugim Newsletterem projektu MENTORme.

Społeczna Akademia Nauk będzie współpracować z Xinyang Agriculture and Forestry University z Chin!
Społeczna Akademia Nauk będzie współpracować z Xinyang Agriculture and Forestry University z Chin!
12 grudnia 2021 roku Rektor Społecznej Akademii Nauk, prof. Roman Patora podpisał Umowę o współpracy z Chińską uczelnią Xinyang Agriculture and Forestry University.
 
Współpraca będzie dotyczyła realizacji wspólnego programu na kierunku E-business i Digital Marketing, gdzie 1/3 zajęć dydaktycznych dla chińskich studentów będzie prowadzona przez wykładowców Społecznej Akademii Nauk.
 
To pierwsza tego typu inicjatywa w naszej Uczelni!
Pierwsze zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN już za nami!
Pierwsze zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN już za nami!
Pierwsze zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN już za nami!
 
W grudniu rozpoczęliśmy realizację zajęć online z wykładowcami z zagranicy. Studenci Pedagogiki mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez dr Delię Ștefenel z Lucian Blaga University of Sibiu w Rumunii nt. Edukacji międzykulturowej oraz Wyzwań i możliwości edukacji online. Drugie zajęcia dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości poprowadził dr Albrecht Fritzsche z Universität Ulm w Niemczech nt. Sukcesu w biznesie.
Zaproszenie do udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z topowych zagranicznych uczelni
Zaproszenie do udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z topowych zagranicznych uczelni
Aż 16 wykładowców z zagranicy będzie prowadzić zajęcia dla studentów Społecznej Akademii Nauk.
Zapraszamy studentów kierunków Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Pedagogika do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z topowych uczelni na świecie, m.in. Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemiec, Tajwanu, Gruzji czy Łotwy. Zajęcia prowadzone są po angielsku przy użyciu platformy MS Teams.
Życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne

W imieniu Dyrekcji oraz zespołu Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych SAN życzymy Wam wspaniałych Świąt pełnych uśmiechu i radości!

Spotkanie online projektu MENTORme
Spotkanie online projektu MENTORme

Na dzisiejszym spotkaniu - 17-12.2021- skupiliśmy się na omówieniu kolejnych kroków do realizacji rezultatu 2 - pakietu edukacyjnego i akredytacyjnego dla pracowników naukowych i studentów uczelni wyższych, który zostanie przetestowany w lipcu na szkoleniu w Valladolid.

Pierwszy Newsletter Di2Learn
Pierwszy Newsletter Di2Learn

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu Di2Learn.

Informacja prasowa projektu Di2Learn
Informacja prasowa projektu Di2Learn

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą informacją prasową projektu Di2Learn.

Drugi Newsletter projektu E-dys-learn
Drugi Newsletter projektu E-dys-learn

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugim Newsletterem projektu E-dys-learn.

Czwarty Newsletter projektu ROBOTICS4DEAF
Czwarty Newsletter projektu ROBOTICS4DEAF

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim newsletterem projektu Robotics4deaf!

Spotkanie online DIGITALROUTES@CULTURE
Spotkanie online DIGITALROUTES@CULTURE

8 grudnia odbyliśmy spotkanie online, gdzie została omówiona ostatnia wersja wyglądu platformy online oraz bieżące zadania do zrealizowania przewodnika oraz materiałów dydaktycznych potrzebnych w rezultacie 3.

Konferencja
Konferencja " Na ważny temat. Skuteczny lider projektu – Poznaj Tajniki Marketingu w edukacji"

Dnia 07.12.2021 Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą oraz Projektów Międzynarodowych SAN Aleksandra Zając była jednym z panelistów podczas konferencji " Na Ważny temat. Skuteczny lider projektu- Poznaj Tajniki Marketingu w edukacji". Podczas, której liderzy edukacji, eksperci marketingowi oraz dziennikarze dyskutowali o skutecznych sposobach promowania projektów za pomocą najlepszych narzędzi marketingowych.

ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online
2 grudnia 2021 odbyliśmy spotkanie online, podczas którego omówiliśmy dalszy proces realizacji rezultatu 2-Portfolio zasobów edukacyjnych w zakresie umiejętności zrównoważonego rozwoju w turystyce oraz rezultatu 3-Program szkoleń w miejscu pracy.
 
Śledźcie profil projektu na bieżąco, bo już niedługo będziemy mogli zaprezentować wam wypracowane rezultaty!
Finalne spotkanie projektu ROBOTICS4DEAF
Finalne spotkanie projektu ROBOTICS4DEAF

29 listopada obyliśmy finalne spotkanie partnerskie z projektu Robotics4deaf, podczas którego podsumowaliśmy prace nad rezultatem 4 - Przewodnikiem od A do Z dotyczący zakładania klubów ROBOTICS4DEAF. Omówiliśmy również ostatnie kwestie związane wyglądem strony internetowej a także z finansowaniem i rozpowszechnianiem projektu.
Bardzo dziękujemy całemu Konsorcjum za ogrom dwuletniej pracy włożonej w realizację projektu!

3 dniowe szkolenie z projektu Robotics4deaf już za nami!
3 dniowe szkolenie z projektu Robotics4deaf już za nami!

W dniach 22-24 listopada odbyliśmy szkolenie online z robotyki dla dzieci niesłyszących lub niedosłyszących. Pierwszego dnia poznaliśmy aplikację Scratch w której można stworzyć interaktywne historie, gry i animacje. Drugiego dnia zaprogramowaliśmy roboty przy użyciu zestawu LEGO Boost, które pod koniec stoczyły pojedynek na największą ilość trafnych rzutów katapultą do tarczy. Trzeciego dnia mieliśmy okazję poznać robota LEGO Mindstorms i wykorzystać jego funkcjonalności. Całe szkolenie było zakończone dyskusją na temat wpływu robotów i komputerów na życie ludzi i nową generację.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!

Wizyta komisji akredytacyjnej CEEMAN
Wizyta komisji akredytacyjnej CEEMAN

W dniach 16-17 listopada warszawską filię Społecznej Akademii Nauk odwiedzili eksperci wchodzący w skład komisji akredytacyjnej CEEMAN:

  • Inga Lapina, Riga Technical University, Łotwa
  • Dr Ivo Matser, IQA Director
  • Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB

Spotkanie to było doskonałą okazją do omówienia różnych procesów zachodzących w SAN Warszawa: rozwoju Uczelni, jakości prowadzonej dydaktyki i badań naukowych czy umiędzynarodowienia Uczelni.

Drugie spotkanie partnerskie projektu MENTORme w Salonikach w Grecji
Drugie spotkanie partnerskie projektu MENTORme w Salonikach w Grecji

Drugie międzynarodowe spotkanie projektu MENTORme za nami!
W dniach 11-12 listopada 2021 odbyliśmy drugie spotkanie partnerskie w Salonikach w Grecji, podczas którego omówiliśmy postęp prac rezultatu 2 i 3 oraz kwestie rozpowszechniania i zarządzania projektem.

Spotkanie projektu DigitalRoutes@Culture
Spotkanie projektu DigitalRoutes@Culture

27 października odbyliśmy kolejne międzynarodowe spotkanie partnerskie z projektu DigitalRoutes@Culture. Partnerzy omówili progres prac rezultatu 2 i 3, zobaczyliśmy wstępny wygląd platformy internetowej oraz omówiliśmy bieżące sprawy związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem.

Spotkanie projektu ESTET
Spotkanie projektu ESTET
26 października odbyliśmy 3 międzynarodowe spotkanie partnerskie z projektu ESTET
Podczas spotkania omówiliśmy progres prac rezultatu 2 i 3 oraz bieżące sprawy związane z zarządzaniem i rozpowszechnianiem projektu.
Spotkanie projektu ROBOTICS4DEAF
Spotkanie projektu ROBOTICS4DEAF

22 października odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu ROBOTICS4DEAF, na którym omówiliśmy proces realizacji rezultatu 4, nadchodzące szkolenie C2 oraz wydarzenia rozpowszechniające, które partnerzy przeprowadzą w swoich państwach w listopadzie.

Spotkanie projektu DESTT
Spotkanie projektu DESTT

07.10.2021 odbyliśmy spotkanie z projektu DESTT "DAYS OF INTERNATIONAL COOPERATION at NOVGOROD STATE UNIVERSITY", podczas którego został przedstawiony tutorial “Leadership in Education” oraz dyskusja Round Table “Training Teachers for Leadership".

Projekt ProHear wyróżniony w konkursie EduInspiracje
Projekt ProHear wyróżniony w konkursie EduInspiracje

Społeczna Akademia Nauk zwycięzcą w konkursie EduInspiracje w kategorii "Włączanie społeczne i różnorodność."

Spotkanie projektu DESTT
Spotkanie projektu DESTT

5 października odbyliśmy spotkanie online z projektu DESTT dotyczące najbliższych mobilności partnerów oraz konferencji finalnej zaplanowanej na kwiecień 2022 w Kazachstanie.

Infografika MENTORme
Infografika MENTORme

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką projektu MENTORme.

Warsztaty z projektu DESTT
Warsztaty z projektu DESTT

27 października odbyło się szkolenie z projektu DESTT, na którym Pani Dorota Wodnicka zaprezentowała autorską prezentację "Where leadership in education took me?".

3 Newsletter projektu ROBOTICS4DEAF
3 Newsletter projektu ROBOTICS4DEAF

Zachęcamy do zapoznania się z 3 Newsletterem projektu ROBOTICS4DEAF.

Aplikacja ROBOTICS4DEAF jest gotowa do pobrania!
Aplikacja ROBOTICS4DEAF jest gotowa do pobrania!
Spotkanie E-dys-learn w Kłajpedzie na Litwie
Spotkanie E-dys-learn w Kłajpedzie na Litwie

Spotkanie partnerskie projektu E-DYS LEARN!


Jesteśmy w w trakcie spotkania partnerskiego z projektu E-dys-learn w Kłajpedzie na Litwie! Podsumowaliśmy rozpoczęte działania i planujemy kolejne kroki.

Spotkanie online MENTORme
Spotkanie online MENTORme

Na dzisiejszym spotkaniu online (10.09.2021) podsumowaliśmy przebieg prac nad rezultatem 2 i 3. Omówiliśmy proces powstawania ram kompetencji dla studentów uczelni wyższych oraz mieliśmy okazję zobaczyć projekt aplikacji MENTORme.

Spotkanie online Di2Learn
Spotkanie online Di2Learn

9 września odbyło się spotkanie partnerskie online, na którym omówiliśmy postęp prac rezultatu 1, najbliższe zadania do wykonania oraz działania związane z rozpowszechnianiem projektu.

Spotkanie online projektu ESTET
Spotkanie online projektu ESTET
Kolejne spotkanie z projektu ESTET - Embedding Sustainability Skills in Tourism Education and Training za nami! 
 
31 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie online konsorcjum projektu ESTET. Omówiliśmy postęp w realizacji rezultatu 2 i 3 oraz bieżące sprawy związane z rozpowszechnianiem projektu oraz jego finansami.
Spotkanie z Amasya Üniversitesi z Turcji
Spotkanie z Amasya Üniversitesi z Turcji

W zeszłym tygodniu Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Aleksandra Zając miała przyjemność gościć dwóch przedstawicieli Amasya Üniversitesi z Turcji - Volkan Kukul i Levent UĞUR w celu wymiany doświadczeń o nauczaniu online.

Spotkanie z Tallinn University w Estonii
Spotkanie z Tallinn University w Estonii

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ to nie tylko wymiana studencka ale także wymiana pracowników i wykładowców!

Erasmus+ Employment Plus Newslettera
Erasmus+ Employment Plus Newslettera
Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim newsletterem projektu Erasmus+ Employment Plus opisujemy postęp prac w projekcie.
 
Więcej informacji o samym projekcie znajdziecie Państwo tutaj: EEP (erasmusemploymentplus.org)
Spotkanie z John von Neumann University z Węgier i College of Business Administration z Łotwy
Spotkanie z John von Neumann University z Węgier i College of Business Administration z Łotwy
Owocne spotkanie za nami!
 
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami dwóch instytucji: Neumann János Egyetem z Węgier i Biznesa Vadības Koledža z Łotwy dotyczące możliwości współpracy oraz mobilności.
Erasmus+ Mobility LIVE!
Erasmus+ Mobility LIVE!
Nie było Cię na naszym ostatnim live a chcesz wyjechać na wymianę lub praktyki w ramach programu Erasmus+?
Nic straconego! Wszystkie informacje znajdziesz w filmie. 
Spotkanie z przedstawicielem Jami University z Afganistanu
Spotkanie z przedstawicielem Jami University z Afganistanu
Dnia 12 lipca Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych mgr Aleksandra Zając odbyła spotkanie z Prorektorem ds. Akademickich Prof. Dr. Naseer Ahmad Farahmand z Jami University z Afganistanu, podczas którego omówione zostały możliwości uzyskania podwójnego dyplomu na 1- E-Business & Digital Marketing oraz International Business Management.
 
Więcej o uniwersytecie:
Szkolenie z projektu ROBOTICS4DEAF
Szkolenie z projektu ROBOTICS4DEAF
Szkolenie z projektu ROBOTICS4DEAjuż za nami! 
 
W dniach 6-8 lipca 2021 odbyło się szkolenie dla nauczycieli pracujących z dziećmi głuchymi lub niedosłyszącymi z wykorzystaniem robota SMARC. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z opisem projektu, przetestować wszystkie funkcje robota, prześledzić treść scenariuszy zajęć dla dwóch grup wiekowych i zadać nurtujące pytania do ekspertów.
ESTET spotkanie online
ESTET spotkanie online

8 lipca 2021 odbyliśmy spotkanie online z projektu ESTET, podczas którego omówiliśmy postęp prac nad rezultatem 2 i 3 oraz bieżące sprawy związane z rozpowszechnianiem projektu i jego finansami. 

Spotkanie projektu Di2Learn
Spotkanie projektu Di2Learn

5 lipca 2021 odbyliśmy spotkanie online z projektu Di2Learn, w trakcie którego omówiliśmy realizację rezultatu 1 i grup fokusowych.

Spotkanie online projektu MENTORme
Spotkanie online projektu MENTORme

Dnia 23 czerwca odbyliśmy kolejne spotkanie online projektu MENTORme, na którym omówiliśmy progres prac rezultatu 1 oraz najbliższe zadania do wykonania. Został zaprezentowany również plan działania rezultatu 2, sprawy związane z rozpowszechnianiem projektu oraz kwestie finansowe. 

Pierwszy Newsletter projektu MENTORme
Pierwszy Newsletter projektu MENTORme

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Newsletterem projektu MENTORme!

Aplikacja AbleWithTechTools gotowa!
Aplikacja AbleWithTechTools gotowa!

Bardzo miło nam poinformować, że aplikacja projektu AbleWithTechTools jest już gotowa do pobrania!

Czwarty Newsletter projektu VR4Gifted
Czwarty Newsletter projektu VR4Gifted

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z czwartym Newsletterem projektu VR4Gifted.

Spotkanie projektu DigitalRoutes@Culture
Spotkanie projektu DigitalRoutes@Culture

Kolejne owocne spotkanie za nami!


W piątek 18 czerwca 2021 odbyliśmy kolejne spotkanie online, na którym omówiliśmy progres prac nad rezultatem 2 (platforma i aplikacja mobilna) oraz bieżące sprawy dotyczące rozpowszechniania projektu i finansów.

Spotkanie projektu Robotics4deaf
Spotkanie projektu Robotics4deaf

Dnia 15 czerwca 2021 odbyło się kolejne spotkanie projektu ROBOTICS4DEAF, na którym zostały omówione zmiany na platformie edukacyjnej, działania związane z implementacją rezultatu 4 oraz zbliżający się trening dla nauczycieli.

Społeczna Akademia Nauk będzie współpracować z Vasyl' Stus Donetsk National University z Ukrainy!
Społeczna Akademia Nauk będzie współpracować z Vasyl' Stus Donetsk National University z Ukrainy!

W dniu 14 czerwca przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyli spotkanie z ukraińską uczelnią Vasyl' Stus Donetsk National University, dotyczące możliwości stworzenia kierunków studiów z podwójnym dyplomem. Vasyl’ Stus Donetsk National University oferuje możliwość podwójnego dyplomu we współpracy z Vytautas Magnus University (Kaunas, Litwa) oraz D. A. Tsenov Academy of Economics (Bułgaria).

Pierwsze spotkanie projektu ERTe
Pierwsze spotkanie projektu ERTe
Zaczynamy kolejny nowy projekt!
 
W dniach 1-2 czerwca 2021 odbyliśmy pierwsze spotkanie partnerskie z nowego projektu "ETRe - Zwiększanie gotowości szkół do przejścia na model kształcenia na odległość/hybrydowego z wykorzystaniem narzędzi opartych na technologii chmury".
Społeczna Akademia Nauk będzie współpracować z Xinyang Agriculture and Forestry University z Chin!
Społeczna Akademia Nauk będzie współpracować z Xinyang Agriculture and Forestry University z Chin!

Społeczna Akademia Nauk będzie współpracować z Xinyang Agriculture and Forestry University z Chin!


W dniu 31 maja przedstawiciele warszawskiego oddziału Społecznej Akademii Nauk odbyli spotkanie z chińską uczelnią Xinyang, dotyczące realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie wzajemnych wizyt, wymiany studentów i wykładowców oraz możliwości stworzenia wspólnych kierunków studiów.

ESTET drugie spotkanie partnerskie
ESTET drugie spotkanie partnerskie

20 maja 2021 odbyliśmy spotkanie partnerskie online z projektu ESTET, na którym został omówiony plan działania rezultatu 2. 

Spotkanie partnerskie projektu DigitalRoutes@Culture
Spotkanie partnerskie projektu DigitalRoutes@Culture
Kolejne owocne spotkanie za nami!
 
14 maja 2021 odbyliśmy spotkanie partnerskie projektu Digital Routes@Culture.