Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Biuro w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.+48 22 656 30 34

 

biuro znajduje się w pokoju nr 420 (IV piętro)

Biuro w Łodzi
Społecznej Akademii Nauk
ul. Kilińskiego 98
90-012 Łódź
Tel.+48 42 664 22 78

 

biuro znajduje się w pokoju nr K42 (IV piętro)

Biuro Erasmus+ 

Wydział zamiejscowy w Kielcach

ul. Peryferyjna 15

25-562 Kielce

Zespół Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Aleksandra Zając
Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
azajac@san.edu.pl
Anita Wojciechowska-Chrabąszcz 
Koordynator ds. Mobilności Wyjeżdżających
erasmus@san.edu.pl
Anna Samulczyk
Specjalista ds. Finansów Projektów Międzynarodowych
asamulczyk@san.edu.pl
Magdalena Chmielewska
Młodszy Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych
mchmielewska@san.edu.pl
Anna Bogacz
Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
abogacz@san.edu.pl 
Zbigniew Pyszka
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
zpyszka@san.edu.pl 
Yana Tashkevych
Asystent Działu Współpracy z zagranicą i Projektów Międzynarodowych 
ytashkevych@san.edu.pl