O nas

O Dziale Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

dzial-wspolpracy-z-zagranica-i-projektow-miedzynarodowych-san-1

Głównym zadaniem Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność edukacyjną i badania naukowe Społecznej Akademii Nauk, a także aktywizowanie kadry akademickiej na rzecz rozwoju prac naukowych, które mogą być finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

 

Pracownicy dydaktyczni SAN korzystają z możliwości oferowanych przez programy unijne, takie jak Erasmus+ (dawniej Lifelong Learning Programe) czy Creative Europe (dawna Kultura) itd., aktywnie uczestniczą i wspierają swoją wiedzą merytoryczną realizację i upowszechnianie projektów. Zaangażowanie w międzynarodowe projekty jest szansą na pracę w międzynarodowym środowisku przy tworzeniu nowych produktów i materiałów dydaktycznych. Należy również wspomnieć, że kadra dydaktyczna SAN ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów na projekty, a wyjazdy studyjne do instytucji i uczelni współrealizujących projekt stanowią szansę nie tylko dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem, ale także poznawania rozwiązań stosowanych w innych krajach.

projekty-miedzynarodowe-san-1

Tematyka projektów jest zróżnicowana, podobnie jak grupy docelowe, do których skierowane są działania projektowe. W ciągu kliku ostatnich lat Społeczna Akademia Nauk była partnerem lub koordynatorem wielu projektów skierowanych do określonych grup zawodowych, między innymi  do nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów czy kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi. Realizowane są również projekty podnoszące kompetencje niezawodowe osób dorosłych, np. wspieranie rodzin wielojęzycznych, rodziców, seniorów czy osób z grup defaworyzowanych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi projektami międzynarodowymi w zakładce Projekty

 

projekty-miedzynarodowe-san-2

DWZiPM jest odpowiedzialny za:

  • Pozyskiwanie międzynarodowych funduszy zewnętrznych na produkty Społecznej Akademii Nauk (oferta edukacyjna, badania naukowe).
  • Tworzenie nowych projektów.
  • Zgłaszanie Społecznej Akademii Nauk do projektów składanych przez inne instytucje.
  • Szerzenie wiedzy o możliwości pozyskiwania funduszy europejskich wśród kadry naukowej Społecznej Akademii Nauk i promocja zaangażowania kadry naukowej Społecznej Akademii Nauk w realizację projektów.
  • Zarządzanie administracyjne i finansowe wygranymi projektami.
  • Nadzór nad realizacją projektów od strony merytorycznej.
  • Promowanie uczelni na arenie międzynarodowej.

Nagrody i wyróżnienia

Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami zagranicznym, wypracowaniu wysokiej jakości standardów realizacji projektów a także zaangażowaniu kadry dydaktycznej Społecznej Akademii Nauk, projekty realizowane przez Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych mogą poszczycić się wieloma wyróżnieniami i nagrodami, takimi jak:

Projekt ADVANCE

Nagroda jest częścią "Genderequality in IT", a przyznawana jest przez austriacką minister ds. kobiet, mediów i polityki regionalnej oraz redakcje kilku czasopism.  Szczegóły na stronie www.report.at/award

Projekt eHospital

nagroda Austrian State Award for Adult Education 2008 w kategorii Innowacje przyznało austriackie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury. Szczegóły na stronie - kliknij.

Projekt MINCE

Ten projekt został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów. Link do projektu - kliknij.

ESSE Online Obserwatorium

Projekt S2CPT - Od szkoły do kariery: metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test, koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk, został nagrodzony w konkursie zorganizowanym przez ESSE Online Obserwatorium, gdzie zostały zgromadzone najlepsze przykłady praktyki edukacyjnej w zakresie ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i edukacji drugiej szansy.

Docs for Kids w Salonikach

Wyróżnienia dla polskich filmów zrealizowanych w ramach projektu EUFORIA - filmy zrealizowane przez uczniów biorących udział w projekcie EUFORIA zostały dostrzeżone podczas Festiwalu Docs for Kids w Salonikach. Film pt. Nowoczesna Łowiczanka został przez jury uznany za najlepszy film reprezentujący Polskę (National Winner). Film zrealizowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z ul. Bonifraterskiej w Łowiczu. Natomiast film pt: Księżniczka, nakręcony przez uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego z ul. Podmiejskiej w Łodzi,  dostał specjalne wyróżnienie (Special Recognition).

Forum Edukacyjne w Brukseli 2013

Na zaproszenie Komisji Europejskiej, projekt WIELOJĘZYCZNE RODZINY (Multilingual Families : Supporting multilingual families – a linguistic treasure for Europe) został zaprezentowany w trakcie Forum Edukacyjnego w Brukseli w październiku 2013 roku. Projekt został zaprezentowany w formie warsztatu, wzbudził duże zainteresowanie. Uczestnicy, zachwyceni samą ideą, podkreślali jego wagę, a przede wszystkim konieczność kontynuowania tego typu działań, gdyż zapotrzebowanie w coraz bardziej wielokulturowej i wielojęzycznej Europie jest ogromne.

Wyróżnienie dla projektu DISCRIMINATION AT WORK

Projekt Dyskryminacja w miejscu pracy - kompendium wiedzy dla doradców zawodowych, został wyróżniony w bazie EST http://llp.est.org.pl/search.php jako dobra praktyka i otrzymał miano Star project (symboliczna gwiazdka przy opisie projektu w bazie EST).

Narodowa Agencja programu LLP Warszawa

Projekt ‘LAPECO - LABORATORIUM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I TRENERÓW’ został wyróżniony przez Narodową Agencję programu LLP w Warszawie jako tzw „Star project”. Link do projektu - kliknij.

Projekt
CAREER PLAN 50+

Projekt ten został wyróżniony przez Komisję Europejską i zaprezentowany jako przykład dobrej praktyki podczas  "One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity" w dniach 19-21 listopada 2012 w Brukseli.

Projekt Multicultural Schools

Koordynatorem tego projektu była Społeczna Akademia Nauk. Został on wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+ jako przykład dobrej praktyki. Szczegóły projektu - kliknij. 

Projekt ProHear

Jego koordynatorem była Społeczna Akademia Nauk, został wyróżniony prestiżową nagrodą EDUinspiracje 2021 w kategorii Włączanie społeczne i różnorodność. Więcej - kliknij.

Projekt ROBOTICS4DEAF

Został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów. 

Projekt FOOD-AWARE

Został wyróżniony prestiżową nagrodą GOLD w kategorii "Współpraca z podmiotami i organizacjami biznesowymi" w konkursie Education Leaders Awards (znanym prywatnym krajowym konkursie w Grecji), w którym koordynatorem był Douka School, zaś Społeczna Akademia Nauk partnerem. Więcej - kliknij.

 

Zespół Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Aleksandra Zając

Absolwentka studiów pedagogicznych oraz filologii angielskiej. Od początku swojej ścieżki zawodowej związana z działalnością międzynarodową uczelni wyższych. Specjalizuje się w przygotowywaniu i realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu Horizon 2020, Horizon Europe, Erasmus Plus, NAWA, Jean Monnet, EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), Visegrad Funds, Europe for Citizens, Interreg Baltic Sea, Swedish Institute and PO WER, a także innych programów UE. Posiada również bogate doświadczenie w koordynowaniu sieci współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji i nauki, a także marketingu międzynarodowego. Członkini European Association for International Education. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu zarządzania umiędzynarodowieniem uczelni wyższych na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. 

Koordynator ds. Mobilności Wyjeżdzających
Anita Wojciechowska-Chrabąszcz
Koordynator ds. Mobilności Wyjeżdzających

Absolwentka filologii angielskiej oraz komunikacji masowej na London Metropolitan University, które to studia ukończyła z wyróżnieniem. Nauczycielka języka angielskiego, korepetytorka oraz pracownica Biura Erasmus. Odpowiedzialna za organizację wyjazdów studentów oraz wykładowców akademickich w ramach programu Erasmus oraz rozszerzanie kontaktów międzynarodowych.

Specjalista ds. Finansów Projektów Międzynarodowych
Anna Samulczyk
Specjalista ds. Finansów Projektów Międzynarodowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfiansowanych z Unii Europejskiej oraz grantów naukowych.

Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Anna Bogacz
Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Absolwentka Gospodarki i Zarządzania Publicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Projektem. Odpowiada za nawiązywanie nowych umów partnerskich z uczelniami w ramach programu Erasmus + oraz realizację projektów międzynarodowych.

Asystent Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Zbigniew Pyszka
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Klaudia Witulska
Klaudia Witulska
 Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych

Absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. W Dziale Projektów Międzynarodowych zajmuje się współpracą z partnerami i uczestnikami projektów oraz organizacją prac administracyjnych przy realizowanych projektach.