Zostań partnerem

Jednym z najważniejszych działań Społecznej Akademii Nauk jest różnorodna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitoring trendów i opinii dotyczących zmian w gospodarce.

 

Głównym obszarem współpracy z instytucjami i podmiotami gospodarczymi jest opracowywanie w porozumieniu z biznesem treści kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych tak, aby kształcenie przyszłych absolwentów miało jak najbardziej praktyczny charakter, a także uzupełnienie programów studiów o staże i praktyki, które umożliwiają studentom SAN zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego.

 

Dzięki współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Studenci i Absolwenci Społecznej Akademii Nauk nabywają wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniami międzynarodowego i lokalnego rynku pracy.

Możliwości współpracy

Dla pracodawców zainteresowanych współpracą ze Społeczną Akademią Nauk możliwe są różne formy działań, które ustalimy podczas spotkania z przedstawicielami ABK: abk@san.edu.pl

 

Przykładowe działania Społecznej Akademii Nauk skierowane do Pracodawców to:

 

  1. Zamieszczenie ofert pracy, stażu, praktyk na stronach Akademickiego Biura Karier
  2. Organizacja praktyk studenckich
  3. Zaprezentowanie działalności firmy na Uczelni oraz publikacja materiałów informacyjnych
  4. Organizacja wizyty studyjnej studentów w siedzibie Pracodawcy
  5. Udział Pracodawcy w pracach Rady Biznesu Społecznej Akademii Nauk